ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của asean

Câu hỏi:

04/03/2022 17,759

Bạn đang xem: ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của asean

A. Thông qua loa những diễn đàn, hội nghị.

B. Thông qua loa kí kết những hiệp ước.

C. Thông qua loa những dự án công trình, công tác cải cách và phát triển.

D. Thông qua loa những chuyến thăm hỏi đầu tiên của những Nguyên thủ vương quốc.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Trả lời: đáp án D.

Giải thích:

Cơ chế liên minh của ASEAN cực kỳ phong phú và đa dạng và đa dạng và phong phú. Cơ chế liên minh của ASEAN trải qua những diễn đàn, hiệp ước, hội nghị, dự án công trình, công tác cải cách và phát triển, hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống thể thao của chống, kiến tạo “Khu vực thương nghiệp tự tại ASEAN”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với ASEAN, việc kiến tạo “Khu vực thương nghiệp tự tại ASEAN” (AFTA) là sự việc thực hiện thuộc

Câu 2:

Nội dung nào là đang được là thử thách so với những nước ASEAN hiện tại nay?

Câu 3:

Mục chi phí tổng quát tháo của ASEAN là

Xem thêm: tìm một số biết rằng

Câu 4:

Thành tựu lớn số 1 nhưng mà ASEAN đạt được qua loa 50 năm tồn bên trên và cải cách và phát triển là

Câu 5:

Phát biểu nào là tiếp sau đây đích về trở thành tựu tài chính của những nước ASEAN?

Câu 6:

Thách thức nào không phải của ASEAN hiện tại nay?

Câu 7:

Việt Nam đầu tiên thâm nhập ASEAN nhập năm nào?

Câu 8:

Nhận quyết định nào là sau đây không phải là hạ tầng tạo hình ASEAN?

Câu 9:

5 nước trước tiên nhập cuộc hành lập ASEAN là

Câu 10:

Việt Nam đang được tích cực kỳ nhập cuộc nhập những hoạt động và sinh hoạt bên trên nghành nào là của ASEAN?

Câu 11:

Quốc gia nào là bên dưới đây không phải nước trước tiên nhập cuộc xây dựng ASEAN?

Câu 12:

Hiệp hội cấc nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xây dựng nhập năm

Câu 13:

Cơ chế liên minh của ASEAN cực kỳ phong phú và đa dạng và đa dạng và phong phú là nhằm

Câu 14:

Cán cân nặng xuất - nhập vào của khối ASEAN đạt độ quý hiếm dương (xuất siêu) là trở thành tựu về mặt

Câu 15:

Đến năm năm ngoái, nước nào là nhập chống Khu vực Đông Nam Á ko thâm nhập ASEAN?

Xem thêm: cách rút gọn phân số