xii là số mấy

Số La Mã từ một cho tới 30

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Bạn đang xem: xii là số mấy

Học toán lớp 3 số La mã con cái được mò mẫm hiểu những chữ số quan trọng đặc biệt. Sau đấy là kỹ năng trọng tâm kèm cặp bài xích tập dượt vận dụng, con cái rất có thể tìm hiểu thêm.

Học toán lớp 3 thích nghi chữ số La mã con cái được mò mẫm hiểu những chữ số quan trọng đặc biệt. Con rất cần được ghi lưu giữ những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI nhằm kể từ cơ biết áp dụng vô thực tiễn như biết xem ngày giờ, lưu lại mục lục…1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm thích nghi với chữ số La mã

1.1 Chữ số La mã là gì?

Chữ số La mã là khối hệ thống chữ số quan trọng đặc biệt, lúc bấy giờ được dùng trong: những bảng đo đếm được viết số, mặt mũi đồng hồ thời trang, những mục lục chính…

Ví dụ:

Mặt đồng hồ thời trang những chữ số La mã:

 Mặt đồng hồ thời trang những chữ số La mã

Các chữ số La mã thông thường người sử dụng là:

I : một

V : năm

X : mười

1.2 Các chữ số La mã kể từ I cho tới XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

2. Cách gọi chữ số La mã

2.1 Giới thiệu số La mã

Chữ số La mã

Giá trị

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

Xem thêm: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được ancol metylic

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

20

XXI

21

Xem thêm: lũ quét là loại thiên tai bất thường vì

2.2 Cách gọi chữ số La mã

Cách gọi chữ số La mã như thể với cơ hội gọi những số lượng bất ngờ.

Ví dụ:

III có mức giá trị là 3, gọi là ba

IX có mức giá trị là 9, gọi là chín

XX có mức giá trị là trăng tròn, gọi là nhị mươi

XIX có mức giá trị là 19, gọi là chục chín

2.3 Quy tắc viết lách chữ số La mã.

2.3.1. Quy tắc chữ số La mã thêm vô mặt mũi phải

2.3.2. Quy tắc chữ số La mã thêm vô mặt mũi trái

2.4 Những Note khi tham gia học toán lớp 3 thích nghi với chữ số La mã

Học sinh chú ý và gọi được những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI 

Phân biệt rõ rệt những kí tự động dễ dẫn đến lầm lẫn bám theo thói thân quen như: VI, IV; với IX những em rất đơn giản sai lầm bám theo quán tính chủ quan khi viết lách VIII, những em tiếp tục lại thêm thắt I vô nhằm trở nên VIIII như vậy là sai

3. Bài tập dượt thích nghi với chữ số La mã

Để học tập đảm bảo chất lượng phần chữ số La mã này, những em cần thiết với những chữ số La mã, biết phương pháp gọi một cơ hội thạo, thông thường xuyên thực hiện bài xích tập dượt. Từ cơ biết phương pháp phần mềm vô vào thực tiễn cuộc sống thường ngày như biết phương pháp gọi đồng hồ thời trang bằng văn bản số la mã, bịa đặt những mục lục chủ yếu vô vở viết lách.

Sau đấy là một vài Việc nhằm những cha mẹ, học viên nằm trong rèn luyện, tham lam khảo: 

3.1. Bài tập

Bài 1

Đọc những chữ số La mã sau: 

I, III, VII, XIV, XII, XIX, XXI 

Bài 2

Sắp xếp chữ số La mã bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn và kể từ rộng lớn xuống bé: 

I, VII, IX, XI, V, IV, II, XVIII 

Bài 3

Viết những số kể từ 10 cho tới 21 bằng văn bản số La mã 

Bài 4

Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Bài 5

Thực hiện nay những phép tắc tính sau: 

X - IV = ? 

XX - IX = ? 

XIX - IX = ? 

IV + V = ? 

V + IX = ? 

3.2. Đáp án

Bài 1 

Cách gọi chữ số La mã là: 

I: có mức giá trị = 1 nên gọi là một 

III: có mức giá trị = 3 nên gọi là ba 

VII: có mức giá trị = 7 nên gọi là bảy 

XIV: có mức giá trị = 14 nên gọi là chục bốn 

XII: có mức giá trị = 12 nên gọi là chục hai 

XIX: có mức giá trị = 19 nên gọi là chục chín

XXI: có mức giá trị = 21 nên gọi là nhị mươi mốt 

Bài 2 

Thứ tự động bố trí kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là: 

I, II, IV, V, VII, IX, XI, XVIII 

Thứ tự động bố trí kể từ rộng lớn xuống nhỏ nhắn là: 

XVIII, XI, IX, VII, V, IV, II, I 

Bài 3

Cách viết lách chữ số la mã kể từ 10 cho tới 21 là: 

10 viết lách là X 

11 viết lách là XI 

12 viết lách là XII 

13 viết lách là XIII 

14 viết lách là XIV 

15 viết lách là XV 

16 viết lách là XVI 

17 viết lách là XVII 

18 viết lách là XVIII 

19 viết lách là XIX 

20 viết lách là XX 

21 viết lách là XXI 

Bài 4 

Đồng hồ nước A chỉ: chục nhị giờ xoàng xĩnh 5 phút 

Đồng hồ nước B chỉ: chục nhị giờ chục lăm phút 

Đồng hồ nước C chỉ: tía giờ đúng 

Bài 5: 

X - IV = VI

Vì: X = 10, IV=4, tuy nhiên 10 - 4 = 6, 6 viết lách chữ số La mã là VI 

XX - IX = XI

Vì: XX = trăng tròn, IX = 9, tuy nhiên trăng tròn - 9 = 11, 11 viết lách chữ số La mã là XI 

IV + V = IX

Vì: IV = 4, V = 5, tuy nhiên 4 + 5 = 9, 9 viết lách chữ số La mã là IX 

V + IX = XIV

Vì: V = 5, IX = 9, tuy nhiên 5 + 9 = 14, 14 viết lách chữ số La mã là XIV