xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

Câu hỏi:

23/03/2022 5,474

Bạn đang xem: xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

A. phong kiến

B. tư bạn dạng công ty nghĩa

C. phong loài kiến nửa nằm trong địa

D. nằm trong địa nửa phong kiến

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích là: D

 Xã hội nước ta bên dưới hiệu quả của cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất mang tính chất hóa học xã hội nằm trong địa nửa phong loài kiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp tiếp tục hiệu quả cho tới nền kinh tế tài chính việt nam như vậy nào?

Câu 2:

Trong cuộc khai quật phiên loại nhất, thực dân Pháp chú ý thiết kế khối hệ thống giao thông vận tải nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

Câu 3:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất (1897 - 1914), tư bạn dạng Pháp ở nước ta triệu tập nhập nghành nào?

Câu 4:

Những lực lượng xã hội mới mẻ này xuất hiện tại ở nước ta tự hiệu quả kể từ cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)?

Xem thêm: div là phép toán gì

Câu 5:

Dưới hiệu quả kể từ công tác khai quật phiên loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước ta tạo hình những lực lượng mới mẻ nào?

Câu 6:

Cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp ở nước ta (1897 - 1914) dẫn đến việc thành lập và hoạt động của giai cấp

Câu 7:

Ý này tại đây ko phản ánh đích mục tiêu của Pháp Khi tổ chức công tác khai quật nằm trong địa phiên loại nhất ở Việt Nam?

Câu 8:

Chính sách khai quật nằm trong địa phiên loại nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp đã trải gia tăng xích míc nhập xã hội nước ta, tuy nhiên xích míc tiên phong hàng đầu vẫn chính là hình mẫu thuẫn giữa

Câu 9:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức khai quật nằm trong địa kể từ thời khắc nào?

Câu 10:

Một phần tử nhỏ của giai cấp cho địa công ty phong loài kiến ở nước ta tiếp tục phân hóa theo phía như vậy nào?

Câu 11:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất, người công nhân nước ta đấu giành giật vì như thế tiềm năng gì

Câu 12:

Lực lượng phần đông nhất nhập trào lưu kháng Pháp ở xã hội nước ta vào đầu thế kỷ XX là

Câu 13:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất (1897 – 1914), thực dân Pháp giới hạn sự cải tiến và phát triển công nghiệp nặng trĩu ở nước ta đa số là do

Câu 14:

Giai cấp cho này nhập xã hội nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được nói đến trong khúc trích sau: “Họ bị tước đoạt đoạt ruộng khu đất, cần gánh chịu đựng thật nhiều loại thuế và vô số những khoản phụ thu thêm của những chức dịch nhập làng”?

Câu 15:

Thực dân Pháp tiếp tục tiến hành thủ đoạn gì nhằm sở hữu độc quyền thị ngôi trường Việt Nam?

Xem thêm: theo quy định của pháp luật người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm thì phải