x trừ

Khách

Bạn đang xem: x trừ

Khách

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Nguyễn Phương	Liên

nguyễn thùy linh

nguyenhoangmai

Hồ Thảo Vy

1 . bịa đặt tính rồi tínha] 4372,49 nằm trong 586,237b] 4986,475 trừ 234,26c] 8,472 nhân 23,4d] 22,035 phân tách 3,252. dò thám xa] x nằm trong 35,2 = [25,6 nằm trong 3,14] nhân 3 b] [17 phần 5 phân tách x = 34 phần 5 phân tách 4 phần 3 c] [x trừ một phần 2 ] nhân 5 phần 3 = 7 phần 4 trừ một phần 2d] [72 trừ 4 nhân x ] phân tách 9 = 4 3. một tấm mộc lâu năm 8dm, rộng lớn 6dm , dày 4cm . tính lượng của tấm mộc . hiểu được 1dm3 mộc nặng nề...

Đọc tiếp

1 . bịa đặt tính rồi tính

a] 4372,49 nằm trong 586,237

b] 4986,475 trừ 234,26

Xem thêm: bài tập câu hỏi đuôi

c] 8,472 nhân 23,4

d] 22,035 phân tách 3,25

2. dò thám x

a] x nằm trong 35,2 = [25,6 nằm trong 3,14] nhân 3 

b] [17 phần 5 phân tách x = 34 phần 5 phân tách 4 phần 3 

c] [x trừ một phần 2 ] nhân 5 phần 3 = 7 phần 4 trừ một phần 2

d] [72 trừ 4 nhân x ] phân tách 9 = 4 

3. một tấm mộc lâu năm 8dm, rộng lớn 6dm , dày 4cm . tính lượng của tấm mộc . hiểu được 1dm3 mộc nặng nề 700gam

tuong tran

Hồ Thị Mai Linh

Phạm Đoàn Minh Phương

Công Chúa Huyền Trang

Phùng Ngân Thương

Xem thêm: công nghệ tế bào động vật