vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 128, 129 VBT toán 5 bài bác 172 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172

Bài 1

Tính :

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

b) 2 tiếng 55 phút + 17 giờ trăng tròn phút : 8

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu vết ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức sở hữu luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành tính luật lệ nhân, phân chia trước, tiến hành luật lệ nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

\(\eqalign{ &=\left( {2,5 \times 4,2 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = \left( {10,5 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = 5:2,5 \cr 
& = 2 \cr} \)

b) 2 tiếng 55 phút + 17 giờ trăng tròn phút : 8

    = 2 tiếng 55 phút + 2 tiếng 10 phút

    = 4 giờ 65 phút

    = 5 giờ 5 phút

Bài 2

Viết tiếp nhập điểm chấm mang lại phù hợp :

Số khoảng nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là: ...............................

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là: ......

c)  \(\displaystyle {1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là: ......................................

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức : Số khoảng nằm trong = tổng : số những số hạng. 

Lời giải chi tiết:

Số khoảng nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là :

\((28 + 34 + 41 + 45) : 4 = 37\)

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là : 

\((3,52 + 0,71 + 6,04 + 5,12 + 4,46)\) \(: 5= 3,97\)

c) \(\displaystyle{1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là : 

\(\displaystyle\left({1 \over 2}+{3 \over 4}+{4 \over 5}\right) : 3 = {{41} \over {60}}\) 

Bài 3

Một ngôi trường tè học tập sở hữu tỉ số Phần Trăm của số học viên phái nữ và số học viên nam giới là 112%. sành rằng ngôi trường cơ sở hữu 636 học viên. Hỏi ngôi trường tè học tập cơ sở hữu từng nào học viên nam giới ?

Phương pháp giải:

- Tìm tỉ số đằm thắm số học viên phái nữ và số học viên nam

- Giải vấn đề lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số cơ.

Lời giải chi tiết:

Vì tỉ số Phần Trăm của số học viên phái nữ và số học viên nam giới là 112% nên tỉ số của số học viên phái nữ và số học viên nam giới là  $\frac{{112}}{{100}} = \frac{{28}}{{25}}$

Tổng số phần cân nhau là

28 + 25 = 53 (phần)

Số học viên nam giới của ngôi trường cơ là

636 : 53 x 25 = 300 (học sinh)

Đáp số : 300 học viên.

Bài 4

Giá một áo sơ-mi là 90 000 đồng . Sau nhị chuyến hạn chế giá chỉ, từng chuyến hạn chế 10% (so với giá chỉ ban đầu) thì giá cả áo sơ-mi này là từng nào đồng ?

Phương pháp giải:

- Tìm số chi phí được hạn chế sau thời điểm hạn chế giá chỉ lần thứ nhất = giá cả ban sơ : 100 × 10.

- Tìm giá cả áo sơ mi sau hạn chế giá chỉ chuyến đầu 

Xem thêm: cho tam giác abc có

- Tìm số chi phí được hạn chế sau thời điểm hạn chế giá chỉ chuyến loại hai 

- Tìm giá chỉ bán áo sơ-mi sau nhị chuyến hạn chế giá 

Lời giải chi tiết:

Số chi phí hạn chế giá chỉ từng áo sơ-mi lần thứ nhất là :

90000 : 100 ⨯ 10 = 9000 (đồng)

Giá buôn bán áo sơ-mi sau hạn chế giá chỉ lần thứ nhất là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số chi phí hạn chế giá chỉ từng áo sơ-mi chuyến loại nhị là :

81000 : 100 ⨯ 10 = 8100 (đồng)

Giá buôn bán áo sơ-mi sau nhị chuyến hạn chế giá chỉ :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

                   Đáp số : 72900 đồng.

Bài 5

Một tàu thủy sở hữu véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng là a km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là b km/giờ.

a) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Lúc tàu xuôi dòng sản phẩm.

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Lúc tàu ngược dòng sản phẩm.

c) Dùng sơ thiết bị đoạn trực tiếp nhằm biểu thị hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Lúc tàu xuôi dòng sản phẩm và Lúc tàu ngược dòng sản phẩm.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Vận tốc ngược dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng – vận tốc làn nước.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của tàu thủy Lúc tàu xuôi dòng sản phẩm là :

a + b (km/giờ)

b) Vận tốc của tàu thủy Lúc tàu ngược dòng sản phẩm là :

a – b (km/giờ)

c) Ta sở hữu sơ thiết bị : 

Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Lúc tàu xuôi dòng sản phẩm và Lúc tàu ngược dòng sản phẩm được thể hiện nay bên trên sơ thiết bị là đoạn trực tiếp b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Lúc tàu xuôi dòng sản phẩm và Lúc tàu ngược dòng sản phẩm vày gấp đôi véc tơ vận tốc tức thời của làn nước.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 173 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài bác 173 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 174 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện phần 1, 2 trang 132, 133 VBT toán 5 bài bác 174 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 175 : Tự đánh giá

  Giải bài bác tập luyện phần 1, 2 trang 134, 135 VBT toán 5 bài bác 175 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 171 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài bác 171 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 170 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài bác 170 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: thi thử đánh giá năng lực