vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 155

1. Giải Bài 1 trang 96 VBT Toán 5 tập luyện 2

Tính :

a) \(\displaystyle351 : 54\)

\(\displaystyle8,46: 3,6\)

\(\displaystyle204,48:48\)

b) \(\displaystyle\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}\)

\(\displaystyle{9 \over 8}:{{27} \over {16}}\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện tại luật lệ phân chia nhị số đương nhiên hoặc phân chia nhị số thập phân bám theo những quy tắc tiếp tục học tập.

- Để phân chia nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược:

Lời giải chi tiết:

2. Giải Bài 2 trang 96 VBT Toán 5 tập luyện 2

Tính nhẩm:

a. 52 : 0,1 = ……….

52 ⨯ 10 = ……….

0,47 : 0,1 = ……….

0,05 : 0,1 = ……….

b. 87 : 0,01 = ……….

87 ⨯ 100 = ……….

54 : 0,01 = ……….

42 : 0,01 = ……….

c. 15 : 0,25 = ……….

18 : 0,5 = ……….

24 : 0,5 = ……….

Phương pháp giải:

- Muốn phân chia một trong những đương nhiên cho tới 0,1; 0,01; 0,001; ... tao chỉ việc thêm nữa phía bên phải số bại liệt một, nhị, tía, ... chữ số 0.

- Muốn nhân một số đương nhiên với 10; 100; 1000;  ... tao chỉ việc thêm nữa phía bên phải số bại liệt một, nhị, tía, ... chữ số 0.

- Muốn phân chia một trong những cho tới 0,25 tao chỉ việc nhân số bại liệt với 4.

-  Muốn phân chia một trong những cho tới 0,5 tao chỉ việc nhân số bại liệt với 2.

Lời giải chi tiết:

a. 52 : 0,1 = 520

Xem thêm: phân tích bài ai đã đặt tên cho dòng sông

52 ⨯ 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7

0,05 : 0,1 = 0,5

b. 87 : 0,01 = 8700

87 ⨯ 100 = 8700

54 : 0,01 = 5400

42 : 0,01 = 4200

c. 15 : 0,25 = 15: \(\frac{1}{4}\) = 60

18 : 0,5 = 18: \(\frac{1}{2}\) = 36

24 : 0,5 = 24 : \(\frac{1}{2}\) = 48

Học Giỏi Tiếng Anh 100% Giáo Viên Nước Ngoài Giúp Con Phát Âm Như Tây

3. Giải Bài 3 trang 97 VBT Toán 5 tập luyện 2

Tính vày nhị cơ hội : 

\(a)\; \displaystyle {9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\)                           \(b)\; 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \( (a + b) : c = a : c + b: c\) 

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

\(\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{9}{5} \times \frac{{15}}{{17}} + \frac{8}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = \frac{{27}}{{17}} + \frac{{24}}{{17}} = \frac{{51}}{{17}} = 3\)

Cách 2:

\(\frac{9}{5}:\frac{{17}}{{15}} + \frac{8}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \left( {\frac{9}{5} + \frac{8}{5}} \right):\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5}:\frac{{17}}{{15}} = \frac{{17}}{5} \times \frac{{15}}{{17}} = 3\)

b) Cách 1

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= 0,9 : \(\frac{1}{4}\) + 1,05 : \(\frac{1}{4}\)

= 0,9 x 4 + 1,05 x 4

= 3,6 + 4,2 = 7,8

Cách 2

 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

= (0,9 +1,05) : 0,25

= 1,95 : \(\frac{1}{4}\)

= 1,95 x 4 = 7,8

Xem thêm: điều kiện để phương trình có nghiệm