vở bài tập toán lớp 5 bài 16

Vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1 trang 21, 22

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 16

Giải vở bài bác luyện Toán 5 luyện 1 trang 21, 22

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1 trang 21 - Bài 1

Mua 6m vải vóc không còn 90 000 đồng. Hỏi mua sắm 10m vải vóc như vậy không còn từng nào tiền?

Tóm tắt:

6m: 90 000 đồng

10m: ...........đồng?

Hướng dẫn:

Giải việc đang được cho tới theo đuổi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số chi phí mua sắm 1m vải vóc = số chi phí mua sắm 3m vải vóc : 3

- Tìm số chi phí mua sắm 10m vải vóc = số chi phí mua sắm 1m vải vóc × 10.

Đáp án:

Số chi phí mua sắm 1m vải vóc là:

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số chi phí mua sắm 10m vải vóc là:

15000 x 10 = 150000 (đồng)

Đáp số: 150 000 đồng

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1 trang 21 - Bài 2

Có 100 hình mẫu bánh mềm chia đều cho các phía nhập 25 vỏ hộp bánh. Hỏi 6 vỏ hộp bánh mềm như vậy với từng nào hình mẫu bánh dẻo?

Tóm tắt:

25 hộp: 100 hình mẫu bánh

6 hộp: ...hình mẫu bánh?

Hướng dẫn:

Giải việc đang được cho tới theo đuổi cách thức "rút về đơn vị":

- Tìm số hình mẫu bánh với trong một vỏ hộp = số hình mẫu bánh nhập 25 vỏ hộp : 25.

- Tìm số hình mẫu bánh với nhập 6 vỏ hộp = số hình mẫu bánh với trong một vỏ hộp × 6.

Đáp án:

Số hình mẫu bánh mềm với trong một vỏ hộp là:

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số hình mẫu bánh mềm với nhập 6 vỏ hộp là:

6 x 4 = 24 (cái bánh)

Đáp số: 24 hình mẫu bánh

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1 trang 22 - Bài 3

Một team trồng cây, khoảng cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi nhập 21 ngày team bại liệt trồng được từng nào cây?

Hướng dẫn:

Giải việc đang được cho tới theo đuổi cách thức "tìm tỉ số:

- Tìm tỉ số thân thiện 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày cấp 7 ngày từng nào đợt thì số cây cối được nhập 21 ngày cũng cấp số cây cối được nhập 7 ngày từng ấy đợt.

Tóm tắt:

7 ngày : 1000 cây

Xem thêm: một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau đó là số nào

21 ngày : ... cây ?

Đáp án:

21 ngày đối với 7 ngày thì tăng số đợt là:

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây team bại liệt trồng được nhập 21 ngày là:

1000 x 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây

Giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1 trang 22 - Bài 4

Số dân ở một xã lúc này với 5000 người.

a) Với nấc tăng thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 21 người, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người.

b) Nếu hạ nấc tăng thường niên xuống là cứ 1000 người chỉ gia tăng 15 người thì 1 năm sau số dân của xã bại liệt gia tăng từng nào người?

Hướng dẫn:

Có thể giải việc bởi vì cách thức lần tỉ số:

- Tìm tỉ số thân thiện 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tạo thêm = 21 × tỉ số thân thiện 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người giảm xuống = 15 × tỉ số thân thiện 5000 người và 1000 người.

Tóm tắt:

a) 1000 người: tăng 21 người

5000 người: tăng.....người?

b) 1000 người: tăng 15 người

5000 người: tăng ..... người?

Đáp án:

a) 5000 người đối với 1000 người tăng số đợt là:

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã bại liệt tăng gia tăng sau một năm là:

21 x 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã bại liệt gia tăng sau một năm là:

15 x 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 người

b) 75 người

.................................................................

Bài tiếp theo: Giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1 trang 22

Lý thuyết ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán

Lý thuyết Toán lớp 5: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán bao hàm cụ thể những dạng Toán với cơ hội giải cụ thể và những dạng bài bác luyện tự động luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm, tập luyện tài năng giải Toán 5, ôn luyện chương 1 Toán 5. Mời những em nằm trong lần hiểu chi tiết: Lý thuyết Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán

Bài luyện Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán

Cùng VnDoc luyện toàn bộ những bài bác luyện nhập SGK, VBT, sách VNEN:

  • Bài luyện Toán lớp 5: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán Phần 1
  • Bài luyện Toán lớp 5: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán - Phần 2
  • Toán lớp 5 trang 18 Ôn luyện về giải toán
  • Giải Toán lớp 5 VNEN: Ôn luyện về giải toán
  • Toán lớp 5 trang 19 Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
  • Toán lớp 5 trang 19, trăng tròn Luyện luyện Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
  • Toán lớp 5 trang 21 Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
  • Vở bài bác luyện Toán lớp 5 bài bác 18: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán (tiếp theo)
  • Vở bài bác luyện Toán lớp 5 bài bác 19: Luyện luyện Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán (tiếp theo)

Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 16: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán là lời nói giải Vở bài bác luyện Toán 5 luyện 1 trang 21, 22 với đáp án và lời nói giải cụ thể chung những em học viên rèn luyện những dạng Toán tỉ lệ thành phần (đại lượng này tạo thêm từng nào đợt thì đại lượng ứng tăng từng ấy lần). Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể.

Giải vở bài bác luyện Toán 5 bài bác 16: Ôn luyện về giải Toán (tiếp theo) bao hàm 4 thắc mắc với cách thức giải và lời nói giải cụ thể cho tới từng dạng bài bác luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm, tóm được cơ hội giải những dạng toán tỉ lệ thành phần, lần nhị số lúc biết tổng tỉ, lần nhị số lúc biết hiệu tỉ, giải việc đang được cho tới theo đuổi cách thức "rút về đơn vị", những dạng toán với lời nói văn. Hi vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn rất có thể tìm hiểu thêm đề đua học tập kì 1 lớp 5 hoặc đề đua học tập kì 2 lớp 5. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục đích tạo nên cho tới học viên lớp 5 những đề ôn đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận chuyển không tính tiền đề đua về và ôn luyện.

Xem thêm: bài tập câu điều kiện loại 1