vở bài tập toán lớp 5 bài 120


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài xích 120 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

Bài 1

Một bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật với độ dài rộng ở trong tâm địa bể là : chiều lâu năm 2m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 1m. Mức nước nhập bể cao vày \(\displaystyle {4 \over 5}\) chiều cao của bể. Hỏi nhập bể với từng nào lít nước ? (1dm3 = 1 lít)

Phương pháp giải:

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng  × chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo). 

- Mức nước nhập bể cao bằng \( \dfrac{4}{5}\) độ cao của bể nên thể tích nước nhập bể bằng \(\dfrac{4}{5}\) thể tích bể nước.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 2 m

Chiều rộng: 1,5 m

Chiều cao: 1 m

Mức nước nhập bể: \( \dfrac{4}{5}\) độ cao bể

Thể tích nước: ...?

Bài giải

Thể tích bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là: 

2 × 1 × 1,5 = 3 (m3)

3m3 = 3000dm3 = 3000\(l\)

Trong bể với số lít nước là :

3000 × \( \displaystyle {4 \over 5} \) = 2400 (\(l\))

                        Đáp số : 2400\(l\).

Bài 2

Cho một hình lập phương với cạnh 0,5m. Tính rồi ghi chép sản phẩm nhập dù trống trải :

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

- Diện tích xung xung quanh = diện tích S một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

- Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích V là: V = cạnh × cạnh × cạnh. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là :

              0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 4 = 1 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là :

             0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 6 = 1,5 (m2)

Thể tích của hình lập phương là :

             0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 0,5 = 0,125 (m3)

Vậy tớ với bảng sản phẩm như sau : 

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

1m2

1,5m2

0,125m3

Bài 3

Viết số đo tương thích nhập dù trống trải :

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài  

2m

Xem thêm: khối đa diện là gì

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao  

0,4m

0,2m

Thể tích     

b) Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

    Chiều lâu năm hình (1) vội vàng … lượt chiều lâu năm hình (2).

    Chiều rộng lớn hình (1) vội vàng … lượt chiều rộng lớn hình (2).

    Chiều cao hình (1) vội vàng … lượt độ cao hình (2).

    Thể tích hình (1) vội vàng … lượt thể tích hình (2).

Phương pháp giải:

Thể tích = chiều dài ⨯ chiều rộng ⨯ chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo). 

Lời giải chi tiết:

a) 

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài  

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao  

0,4m

0,2m

Thể tích    

0,8m3

0,1m3

b) Chiều lâu năm hình (1) vội vàng gấp đôi chiều lâu năm hình (2).

    Chiều rộng lớn hình (1) vội vàng gấp đôi chiều rộng lớn hình (2).

    Chiều cao hình (1) vội vàng gấp đôi độ cao hình (2).

    Thể tích hình (1) vội vàng 8 lượt thể tích hình (2).

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài xích tập dượt phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài xích 121 : Tự đánh giá với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 119 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài xích 119 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài xích 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 117 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài xích 117 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 116 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài xích 116 : Luyện tập dượt cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử