viết lại câu điều kiện

Trong giờ đồng hồ Anh, câu ĐK được dùng nhằm biểu diễn miêu tả những fake thuyết hoặc ĐK hoàn toàn có thể xẩy ra vô sau này hoặc vô vượt lên trước khứ. Tuy nhiên, việc dùng câu ĐK đôi lúc làm cho trở ngại cho tất cả những người học tập tự cấu tạo và cơ hội dùng khá phức tạp. Vì vậy, vô nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong thăm dò hiểu về Cách viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh và nằm trong thực hiện một trong những bài xích tập dượt nhằm tập luyện tài năng ghi chép câu ĐK.

Cách viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh (Kèm bài xích tập)
Cách viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh (Kèm bài xích tập)

1. Kiến thức công cộng về câu điều kiện

Định nghĩa

Nhìn công cộng, câu Điều kiện được dùng làm nêu rời khỏi fake thiết rằng Lúc một sự việc/ tình huống/ trả cảnh/… này bại liệt (không) xẩy ra, nó sẽ bị kéo theo đuổi một thành quả chắc chắn. 

Bạn đang xem: viết lại câu điều kiện

Câu Điều khiếu nại là 1 trong câu phức với nhị mệnh đề:

 • Mệnh đề if (if clause): chính thức tự If (Nếu): biểu diễn miêu tả fake thiết về một điều (không) xẩy ra.
 • Mệnh đề chủ yếu (main clause): biểu diễn miêu tả thành quả kéo theo đuổi.

Thông thông thường, mệnh đề If tiếp tục tiên phong câu. Lúc này, thân thích 2 mệnh đề cần phải có vết phẩy. Tuy nhiên, tao cũng hoàn toàn có thể đẩy mệnh đề if rời khỏi đàng sau. Lúc này, thân thích 2 mệnh đề không tồn tại vết phẩy.

Ví dụ:

If we had more money, we would buy that house.
(Nếu Cửa Hàng chúng tôi có khá nhiều chi phí hơn nữa thì Cửa Hàng chúng tôi vẫn mua sắm mái ấm bại liệt.)

We would buy that house if we had more money.
(Chúng tôi vẫn mua sắm mái ấm bại liệt nếu như Cửa Hàng chúng tôi có khá nhiều chi phí rộng lớn.)

Tổng quan liêu về câu điều kiện

Cấu trúc và cách sử dụng những loại câu điều kiện

❖ Câu ĐK loại 0

Chuyên sử dụng cho những thực sự phân minh về trái đất, bất ngờ,… hoặc những thực sự (gần như) luôn luôn trúng về ai bại liệt. 

Cấu trúc: 

Mệnh đề if (Dùng thì Hiện bên trên Đơn), Mệnh đề chính (Dùng thì Hiện bên trên Đơn)
To beIf + S + am/ is/ are (not) + V, S + am/ is/ are (not) + V
Động kể từ thườngIf + S + V (s/es), S+ V (s/es) hoặc câu mệnh lệnh

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
If it is cold outside, I wear a jacket.
(Nếu phía bên ngoài giá tiền, tôi tiếp tục khoác áo khoác bên ngoài.)
→ Phân tích: “it is cold outside” là sự việc khiếu nại với thiệt và luôn luôn đúng trong các tình huống ứng, vậy nên “I wear a jacket” là hành vi tự động hóa xẩy ra nhằm đáp ứng nhu cầu ĐK ngoài cộng đồng giá tiền.

➢ Động kể từ thường:
If you heat ice, it melts.  (Nếu chúng ta thực hiện rét đá, nó tan chảy.) 
→ Phân tích: Đây là 1 trong thực sự phân minh tương quan cho tới bất ngờ và khoa học tập.

❖ Câu ĐK loại 1

Diễn miêu tả rằng nếu như điều A (không) xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này, nó sẽ bị kéo theo đuổi thành quả B ở sau này. 

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Hiện bên trên Đơn), Mệnh đề chính (Dùng thì Tương lai Đơn)
To beIf + S + be + (not) + Adj / Noun, S + will/can/should… (not) + V.
Động kể từ thườngIf + S + (not) + V(-s/es), S + will/can/should… (not) + V

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ: 

➢ Động kể từ To be:
They will be mad if they know about your mistake. 
(Họ tiếp tục bực nếu như bọn họ biết về lỗi của chúng ta.)
→ Phân tích: Hiện bên trên “họ” ko “biết về lỗi của chúng ta, tuy nhiên người phát biểu đang được đưa ra fake thiết là nếu như bọn họ biết thì tiếp tục kéo theo đuổi một thành quả vô sau này là: “họ tiếp tục bực”.   

➢ Động kể từ thường:
If I win this competition, my parents will be proud. 
(Nếu tôi thắng cuộc thi đua này, cha mẹ tôi tiếp tục kiêu hãnh.)
→ Phân tích: Hiện bên trên anh hùng “tôi” thất bại thi đua, tuy nhiên đang được đưa ra fake thiết là nếu như người này thắng thì tiếp tục kéo theo đuổi một thành quả vô sau này là: “bố u tiếp tục tự động hào”.   

❖ Câu ĐK loại 2

Diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt vô thời điểm hiện tại hoặc vô sau này. Câu ĐK loại 2 thông thường được dùng nhằm biểu diễn miêu tả một ước mong muốn hoặc mong ước ko thực tiễn vô thời khắc thời điểm hiện tại hoặc vô sau này.

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Đơn), Mệnh đề chính
To beIf + S + were + (not) + Adj/ Noun, S + would/might/could… (not) + V.
Động kể từ thườngIf + S + V2 / V-ed, S + would/could/should… (not) + V.

Lưu ý:

 • Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.
 • Trong câu ĐK loại 2, tất cả chúng ta dùng “past simple” nhằm biểu diễn miêu tả ĐK không tồn tại thiệt vô thời điểm hiện tại hoặc vô sau này.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
They will be mad if they know about your mistake. 
(Họ tiếp tục bực nếu như bọn họ biết về lỗi của chúng ta.
→ Phân tích: Hiện bên trên “họ” ko “biết về lỗi của chúng ta, tuy nhiên người phát biểu đang được đưa ra fake thiết là nếu như bọn họ biết thì tiếp tục kéo theo đuổi một thành quả vô sau này là: “họ tiếp tục bực”.   

➢ Động kể từ thường:
If I win this competition, my parents will be proud.
(Nếu tôi thắng cuộc thi đua này, cha mẹ tôi tiếp tục kiêu hãnh.)
→ Phân tích: Hiện bên trên anh hùng “tôi” thất bại thi đua, tuy nhiên đang được đưa ra fake thiết là nếu như người này thắng thì tiếp tục kéo theo đuổi một thành quả vô sau này là: “bố u tiếp tục tự động hào”.   

Qua kiến thức và kỹ năng vẫn học tập về câu ĐK loại 1 và 2, hãy phân biệt câu ĐK loại 1 và 2 nhằm coi sự khác lạ thân thích 2 câu ĐK này nhé.

❖ Câu ĐK loại 3

Diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt vô vượt lên trước khứ. Câu ĐK loại 3 thông thường được dùng nhằm biểu diễn miêu tả một vấn đề hoặc hành vi ko xẩy ra vô vượt lên trước khứ, và nhằm bộc bạch nuối tiếc, tiếc nuối hoặc ảo tưởng.

Cấu trúc:

Mệnh đề if(Dùng thì Quá khứ Hoàn thành), Mệnh đề chính
To beIf + S + had(not) + been + Adj/ Noun, S + would/could/might… (not) + have V3/ V-ed
Động kể từ thườngIf + S + had V3/ V-ed, S + would/could/might… (not) + have V3 / V-ed

Lưu ý:

 • Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.
 • Trong câu ĐK loại 3, tất cả chúng ta dùng “past perfect” nhằm biểu diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt vô vượt lên trước khứ. Vấn đề này bao hàm cả một vấn đề hoặc hành vi vẫn xẩy ra vô vượt lên trước khứ và tác động của chính nó bên trên sau này nế như đó vẫn xẩy ra.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
If I had studied harder, I would have been accepted into the university.
→ Phân tích: Diễn miêu tả rằng người sáng tác ko được đồng ý vô ngôi trường ĐH vì như thế anh tao ko học tập chịu thương chịu khó đầy đủ. Nếu anh tao vẫn học tập chịu thương chịu khó hơn nữa thì anh tao sẽ tiến hành chấp nhận.

➢ Động kể từ thường:
He wouldn’t have lost his job if he had worked harder.
(Anh ấy đang không thôi việc nếu như anh ấy thao tác làm việc chịu thương chịu khó rộng lớn.)
→ Phân tích: Trên thực tiễn, anh ấy đang không thao tác làm việc chịu thương chịu khó và vẫn thôi việc. 

❖ Câu ĐK lếu ăn ý (If 3 main 2)

Câu ĐK lếu ăn ý dùng nhằm biểu diễn miêu tả một ĐK vô vượt lên trước khứ kéo đến một thành quả hoàn toàn có thể xẩy ra vô thời điểm hiện tại hoặc sau này. Câu ĐK lếu ăn ý được tạo hình bằng phương pháp phối hợp câu ĐK loại 2 với câu ĐK loại 3.

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Hoàn thành), Mệnh đề chính
To beIf + S + had + V3/ed, S  + would/could/should… (not) V.
Động kể từ thườngIf + S + had (not ) been + V3/ed, S  + would/could/should… (not) V.

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ: 

If our son had gone đồ sộ bed early last night, he wouldn’t feel tired now.
(Nếu nam nhi bọn chúng tôi/ tao chuồn ngủ sớm vô tối qua loa, lúc này nó đang không mệt nhọc.) 
→ Phân tích: Trên thực tiễn, vô tối qua loa, anh hùng “con trai” đang không chuồn ngủ sớm nên “bây giờ” bị mệt nhọc.  

My younger brother couldn’t play tennis well now if he hadn’t practiced in the past.
(Bây giờ em trai tôi ko thể tennis xuất sắc nếu như hồi xưa nó đang không luyện tập.)
→ Phân tích: Trên thực tiễn, vô vượt lên trước khứ, anh hùng em trai vẫn rèn luyện nên lúc này hoàn toàn có thể tennis xuất sắc. 

❖ Câu ĐK lếu ăn ý (If 2 main 3)

Nhấn mạnh và thể hiện giả thiết trái khoáy ngược với 1 điều luôn luôn trực tiếp trúng (ở thời điểm hiện tại, vượt lên trước khứ và sau này. Giả ấn định này kéo theo đuổi một giả thiết không giống ở vượt lên trước khứ. 

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Đơn), Mệnh đề chính
To beIf + S + were/ weren’t + adjective/ noun (phrase)/… , S + would/ could (not) + have + been + adjective/ noun (phrase)/… 
If + S + (didn’t) + V(2/ Ved) , S + would/ could (not) + have + V3/ Ved

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết vứt vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ: 

If I were taller, I could have helped you paint the walls yesterday.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi vẫn hoàn toàn có thể giúp cho bạn tô tường vô ngày qua.)
→ Phân tích: Thực tế là cho dù ở thời điểm hiện tại hoặc “hôm qua” tôi đều ko đầy đủ cao để giúp đỡ chúng ta tô tường.

*Giải quí thêm: Có một trong những người học tập tiếp tục vướng mắc là sử dụng mệnh đề chủ yếu loại 3 rồi vì sao ko sử dụng mệnh đề if loại 3 và lại sử dụng mệnh đề if loại 2. Nếu tao thực hiện như thế, tao chỉ thể hiện tại được rằng “hôm qua loa tôi ko đầy đủ cao” chứ không hề phát biểu lên được là “ở thời điểm hiện tại tôi cũng ko đầy đủ cao”. Do bại liệt, cần được sử dụng mệnh đề if loại 2- mệnh đề vốn liếng sử dụng để mang rời khỏi giả thiết trái khoáy ngược với thời điểm hiện tại.

Hãy xem thêm những dạng viết lại câu điều kiện trải qua chuyên môn hòn đảo ngữ để giúp đỡ chúng ta được thêm sự lựa lựa chọn trong những việc dùng cấu tạo câu này nhé!

Bảng tổ hợp cơ hội viết lại câu điều kiện
Bảng tổ hợp cơ hội viết lại câu điều kiện

2.1. Viết lại câu ĐK bằng phương pháp hòn đảo ngữ

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 1

Phép đảo ngữ câu điều kiện chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu tạo mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi.

➢ Động kể từ To be 

Mệnh đề If câu ĐK loại 1Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + am/ is/ are (not) + adjective/ noun….Should + S + (not) + be + adjective/ noun…
If you are late again today, our quấn will be pissed. 
(Nếu ngày hôm nay chúng ta trễ nữa, sếp tất cả chúng ta tiếp tục bực.)
Should you be late again today, our quấn will be pissed.
(Nếu ngày hôm nay chúng ta trễ nữa, sếp tất cả chúng ta tiếp tục bực.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 1Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + (don’t/ doesn’t) + V(s/es) + OShould + S + (not) + V(bare) + O
If she doesn’t lượt thích that restaurant, we can choose another one. 
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại liệt, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chọn 1 quán ăn không giống.)
Should she not lượt thích that restaurant, we can choose another one.
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại liệt, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chọn 1 quán ăn không giống.)

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 2

Phép hòn đảo ngữ chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu tạo mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi. 

➢ Động kể từ To be

Mệnh đề If câu ĐK loại 2Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + were (not) + adjective/ noun…Were + S + (not) + be + adjective/ noun…
If I were taller, I could be a model.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể thực hiện người mẫu chân dài.)
Were I taller, I could be a model.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể thực hiện người mẫu chân dài.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 2Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + subject + (didn’t) + V(bare) hoặc V2/ed + (object)Were + subject + (not) + to- V(bare) + (object)
If we had a bigger house, you could have your own room.
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại liệt, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chọn 1 quán ăn không giống.)
Were we đồ sộ have a bigger house, you could have your own room.
(Nếu cô ấy ko quí quán ăn bại liệt, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chọn 1 quán ăn không giống.)

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 3

Phép hòn đảo ngữ chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu tạo mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi. 

➢ Động kể từ To be 

Mệnh đề If câu ĐK loại 3Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + had/ hadn’t + been + adjective/ noun (phrase)/… Had+ S + (not) + been + adjective/ noun (phrase)/…
If you hadn’t been absent last week, you wouldn’t have missed a lot of lessons. 
(Nếu tuần trước đó chúng ta ko vắng tanh mặt mày, chúng ta đang không bỏ qua nhiều bài học kinh nghiệm.)
Had you not been absent last week, you wouldn’t have missed a lot of lessons.
(Nếu tuần trước đó chúng ta ko vắng tanh mặt mày, chúng ta đang không bỏ qua nhiều bài học kinh nghiệm.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 3Mệnh đề hòn đảo ngữ
I If + subject + had/ hadn’t  + V3/ed + (object) Had + subject + (not) + V3/ed + (object)
If I had met her yesterday, I could have invited her đồ sộ my các buổi party.
(Nếu ngày qua nhưng mà tôi với bắt gặp cô ấy, tôi vẫn hoàn toàn có thể mời mọc cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.)
Had I met her yesterday, I could have invited her đồ sộ my các buổi party. 
(Nếu ngày qua nhưng mà tôi với bắt gặp cô ấy, tôi vẫn hoàn toàn có thể mời mọc cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.) 

❖ Viết lại câu ĐK lếu ăn ý hòn đảo ngữ

Ta với 2 loại câu ĐK lếu ăn ý là if 3- main 2 và if 2- main 3.

Khi hòn đảo ngữ, tao chỉ hòn đảo mệnh đề if. Do bại liệt, tao chỉ việc vận dụng cấu tạo hòn đảo ngữ mệnh đề if loại 2 và mệnh đề if loại 3 như vẫn trình diễn phía trên. 

Ví dụ: 

 • If you hadn’t gone đồ sộ bed late last night, you wouldn’t feel tired now. 

Had you not gone đồ sộ bed late last night, you wouldn’t feel tired now. 
(Nếu ngày qua nhưng mà tôi với bắt gặp cô ấy, tôi vẫn hoàn toàn có thể mời mọc cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.)  

 • If she were stronger, she could have saved them all. 

Had she been stronger, she could have saved them all.
(Nếu cô ấy mạnh rộng lớn, cô ấy vẫn hoàn toàn có thể cứu vớt toàn bộ quý khách.)

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 25%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa huấn luyện và đào tạo bên trên Talkfirst

2.2. Viết lại 2 câu đơn trở thành một câu phức sử dụng if

Ở dạng bài xích này, đề bài xích mang đến tất cả chúng ta một cặp câu đơn biểu diễn miêu tả nhị hiện tượng với côn trùng tương tác nguyên vẹn nhân- thành quả.

Ví dụ: ngày qua thức khuya- lúc này mệt nhọc, ko học tập siêng chỉ- trượt bài xích đánh giá, v.v. 

Sau bại liệt, đề bài xích tiếp tục khêu gợi ý mang đến tao từ trên đầu câu là ‘if’. Trong tình huống này, tao cần thiết để ý coi nhị câu đơn bại liệt nói đến thời điểm hiện tại, sau này hoặc thể hiện fake thiết về một kĩ năng vô sau này. Từ bại liệt, tao lựa chọn loại câu ĐK thích hợp.

Quan trọng, tao lưu giữ nên thay đổi sao mang đến câu ĐK thể hiện một fake thiết trái khoáy ngược với tình trạng/ tình huống/ sự thật/… nhưng mà (cặp) câu gốc mô tả. 

Ví dụ:

This morning, she skipped breakfast. Now, she is hungry. 
(Sáng ni, cô ấy vẫn nhịn ăn sáng sủa. Bây giờ, cô ấy đói bụng.)  

Phân tích: 

1. Hai câu đơn trình diễn một hiện tượng vô vượt lên trước khứ: “cô ấy vẫn nhịn ăn sáng” và một hiện tượng vô hiện tại tại: “cô ấy đói bụng”. Tình trạng vô vượt lên trước khứ dẫn cho tới hiện tượng vô thời điểm hiện tại. 

2. Từ bại liệt, tao xác lập được bản thân nên dùng câu ĐK lếu ăn ý if 3- main 2. 

3. Ta cũng xác lập được rằng bản thân nên dùng phủ ấn định muốn tạo rời khỏi một fake thiết trái khoáy ngược với nội dung câu gốc thể hiện. Ta cũng hoàn toàn có thể tự do thay cho thay đổi vị trí những bộ phận không giống vô câu như  những cụm chỉ thời hạn, xứ sở v.v. nhằm câu “mượt” rộng lớn vẫn cần thiết đáp ứng bất biến chân thành và ý nghĩa. 

4. Câu ĐK tao ghi chép được:
If she hadn’t skipped breakfast this morning, he wouldn’t be hungry now. 
(Nếu sáng sủa ni sư ấy đang không nhịn ăn sáng sủa, lúc này cô ấy đang không đói bụng.)    

2.3. Viết lại câu phức với sử dụng ‘so’, ‘that’s why’, ‘because’, ‘since’,…

Khi đề bài xích cho 1 câu phức với dùng một trong những liên kể từ chỉ nguyên vẹn nhân- thành quả như ‘so’, ‘because’, ‘therefore’, v.v. tao hoàn toàn có thể ghi chép câu này trở thành một câu ĐK với những Note sau:

 • Nếu câu với ‘because’/ ‘as’/ ‘since’ thì người học tập thay cho kể từ “if” vô ngay lập tức địa điểm ‘because’/ ‘as’/ ‘since’.
 • Nếu câu với ‘so’/ ‘that’s why’ thì vứt so/that’s why, tăng kể từ “if” vô vế sót lại.
 • Dựa vô thì ở từng vế vô câu phức nhằm coi tiếp tục ghi chép câu ĐK loại 1, loại 2, loại 3 hoặc lếu ăn ý. 
 • Đổi kể từ xác định => phủ ấn định hoặc phủ ấn định => xác định hoặc ngược lại. 

Ví dụ:
Because it rained, we couldn’t go camping. 
(Vì trời vẫn mưa, Cửa Hàng chúng tôi đang không thể chuồn cắm trại.) 

Phân tích: 

1. Vế với ‘because’ bày tình trạng: “trời vẫn mưa”. Tình trạng này dẫn cho tới hiện tượng vô vế còn lại: “chúng tôi ko thể chuồn cắm trại”. Từ bại liệt, tao xác lập được vế ko ‘because’ tiếp tục thực hiện mệnh đề if. mình

2. Hai hiện tượng này nhằm ở vô vượt lên trước khứ nên tao xác lập được là nên dùng câu ĐK loại 3. 

3. Ta cũng xác lập được rằng bản thân cần thiết biến hóa xác định trở thành phủ ấn định và ngược lại muốn tạo rời khỏi một fake thiết trái khoáy ngược với nội dung câu gốc thể hiện. 

4. Câu ĐK tao ghi chép được:
If it hadn’t rained, we could have gone camping. 
(Nếu trời đang không mưa, Cửa Hàng chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể chuồn cắm trại.)

2.4. Viết lại câu ĐK sử dụng Unless

‘unless’ tương tự với ‘if… not’ và với nghĩa giờ đồng hồ Việt là “nếu… không…” hoặc “trừ khi…”

Ở dàn bài xích tập dượt này tao tiếp tục thông thường bắt gặp những câu ĐK với phần mệnh đề if phủ ấn định và Lúc tao ghi chép lại mệnh đề if với ‘unless’, tao nên biết phủ ấn định trở thành xác định vì như thế ‘unless’ vẫn đem nghĩa phủ ấn định rồi.

Ví dụ:

If you don’t leave, I’ll đường dây nóng the police. 
(Nếu anh/ chị ko tách chuồn, tôi tiếp tục gọi công an.) 

Unless you leave, I’ll đường dây nóng the police. 
(Trừ khi anh/ chị tách chuồn, ko thì tôi tiếp tục gọi công an.) 

2.5. Viết lại câu ĐK kể từ ‘otherwise’ và ‘or’

‘otherwise’ và ‘or’ hầu hết được dùng làm ghi chép lại if loại 1. 

Chúng thể hiện tại sự cảnh báo/ cảnh cáo/ răn dạy răn/… ai bại liệt thực hiện điều gì còn nếu như không thì sẽ sở hữu một điều ko hoặc xẩy ra. 

Cấu trúc với ‘otherwise’:

S + should/ need to/ have đồ sộ + V(bare) + , + otherwise + S + will + V(bare) + O

Ví dụ:

You should go now, otherwise it will rain. 
(Bạn nên chuồn lúc này ko thì trời tiếp tục mưa.)

Cấu trúc với ‘or’:

V(bare) + (object) + … or + S + will + V(bare) + O

Ví dụ:

Xem thêm: động từ to be là gì

Leave my house now or I will đường dây nóng the police. 
(Rời ngoài căn nhà tôi ko thì tôi tiếp tục gọi công an.) 

2.6. Viết lại câu với Without

‘without’ được dùng nhằm thể hiện tại chân thành và ý nghĩa “nếu ko có…”/ “nếu ko nên vì…” Nói cách tiếp, tao sử dụng ‘without’ Lúc mong muốn giả thiết thành quả tiếp tục thay cho thay đổi thế này nếu như mệnh đề ĐK ở câu gốc ko xẩy ra. 

Theo sau ‘without’ là (cụm) danh kể từ.

Khi dùng ‘without’ là mệnh đề ĐK dùng động kể từ tuy nhiên Lúc ghi chép lại với ‘without’ thì nên cần dùng (cụm) danh kể từ nên tao tiếp tục cần thiết hoạt động kể từ nên danh kể từ hoặc sút giảm mệnh đề cũ nhằm lấy (cụm) danh kể từ.

Ví dụ: 

If you hadn’t helped u last night, I would have stayed out all night. 
(Nếu chúng ta không hỗ trợ tôi tối qua loa, tôi ắt hẳn vẫn ở ngoài xuyên đêm.)

Without your help last night, I would have stayed out all night. 
(Nếu không tồn tại sự hỗ trợ của chúng ta tối qua loa, tôi ắt hẳn vẫn ở ngoài xuyên đêm.)

If that accident hadn’t happened, he would be here with us.
(Nếu tai nạn thương tâm bại liệt ko xẩy ra, anh ấy vẫn xuất hiện ở phía trên với tất cả chúng ta.)

Without that accident , he would be here with us. 
(Nếu không tồn tại tai nạn thương tâm bại liệt, anh ấy vẫn xuất hiện ở phía trên với tất cả chúng ta.) 

2.7. Viết lại câu với ‘But for’

‘But for’- “Nếu ko nhờ vào/ Nếu ko có” với tác dụng tương tự động như ‘Without’ tuy nhiên điểm khác lạ là nó thể hiện tại sự hàm ơn hoặc nhấn mạnh vấn đề điều được thể hiện tại vô mệnh đề if. 

‘But for’ thông thường chỉ sử dụng mang đến mệnh đề if loại 2 và loại 3. 

Theo sau ‘But for’ được xem là (cụm) danh kể từ.

‘But for’ tương tự với ‘If it weren’t for’ (If loại 2) và ‘If it hadn’t been for’ (if loại 3). 

Ví dụ: 

If it weren’t for your tư vấn, I couldn’t work this well. 
(Nếu ko dựa vào sự tương hỗ của chúng ta, tôi đang không thể thao tác làm việc chất lượng tốt như vậy này.)

But for your tư vấn , I couldn’t work this well.

If it hadn’t been for her help that day, I couldn’t have won the prize. 
(Nếu ko dựa vào sự hỗ trợ của cô ấy ấy hôm bại liệt, tôi đang không thể thắng phần thưởng.) 

But for her help that day, I couldn’t have won the prize.

3. Bài tập dượt viết lại câu điều kiện những dạng

Vận dụng những kiến thức và kỹ năng phía trên vô những bài tập dượt câu điều kiện bên dưới nhằm viết lại câu điều kiện mang đến đúng đắn nhé.

Exercise 1. Đảo ngữ mệnh đề if loại 1, 2 và 3

1. If she feels tired, please let us know right away. 

2. If you are busy then, I’ll take care of that. 

3. If I were you, I would never talk đồ sộ my parents lượt thích that. 

4. If we had more money, we could buy this house.

5. If he hadn’t cheated, she wouldn’t have broken up with him.

6. If our daughter had been more hard-working, she could have got into that university. 

7. If our son hadn’t gone đồ sộ bed late last night, he wouldn’t be sleepy now. 

8. If the kids had cleaned the house this morning, we wouldn’t have đồ sộ tự this now.

9. If that guy were friendlier, he could have made a lot of friends at the các buổi party last night. 

10. If I were you, I would have taken the job. 

Đáp án: 

1. Should she feel tired, please let us know right away. 

2. Should you be busy then, I’ll take care of that. 

3. Were I you, I would never talk đồ sộ my parents lượt thích that. 

4. Were we đồ sộ have more money, we could buy this house.

5. Had he not cheated, she wouldn’t have broken up with him.

6. Had our daughter been more hard-working, she could have got into that university. 

7. Had our son not gone đồ sộ bed late last night, he wouldn’t be sleepy now. 

8. Had the kids cleaned the house this morning, we wouldn’t have đồ sộ tự this now.

9. Were that guy friendlier, he could have made a lot of friends at the các buổi party last night. 

10. Were I you, I would have taken the job. 

Exercise 2. Viết lại nhị câu đơn trở thành câu điều kiện

1. I have an allergy đồ sộ fish. I can’t eat them. 

2. I forgot đồ sộ cook dinner. My parents are upset now.

3. It rained yesterday. We couldn’t go out.

4. I worked hard this afternoon. I’m very tired now. 

5. Our neighbors sing karaoke every night. We can’t sleep. 

Đáp án: 

1. If I didn’t have an allergy đồ sộ fish, I could eat them. 

2. If I hadn’t forgotten đồ sộ cook dinner, my parents wouldn’t be upset now.

3. If it hadn’t rained yesterday, we could have gone out.

4. If I hadn’t worked hard this afternoon, I wouldn’t be very tired now. 

5. If our neighbors didn’t sing karaoke every night, we could sleep. 

Exercise 3. Viết lại câu phức với ‘so’, ‘because’, v.v. trở thành câu điều kiện

1. She didn’t work hard, so sánh she lost her job.  

2. He is sick because he got caught in the rain last night. 

3. She broke her leg yesterday, and that’s why she’s absent today. 

4. Since they don’t lượt thích each other, they don’t work together.  

5. I can’t go đồ sộ your các buổi party today as I need đồ sộ take care of my son.  

Đáp án: 

1. If she had worked hard, she wouldn’t have lost her job.  

2. He wouldn’t be sick if he hadn’t got caught in the rain last night. 

3. If she hadn’t broken her leg yesterday, she wouldn’t be absent today. 

4. If they liked each other, they would work together.  

5. I could go đồ sộ your các buổi party today if I didn’t need đồ sộ take care of my son.  

Exercise 4. Viết lại câu ĐK với ‘unless’

1. If you don’t study harder, you will fail the test.   

2. If they don’t return our money by the over of this week, we will go đồ sộ their office. 

3. He will be mad for at least a week if you don’t apologize right away. 

4. If you don’t complete this task, you will have đồ sộ go trang chủ late.   

5. They won’t respect you if you don’t respect them.   

Đáp án: 

1. Unless you study harder, you will fail the test.   

2. Unless they return our money by the over of this week, we will go đồ sộ their office.

3. He will be mad for at least a week unless you apologize right away.

4. Unless you complete this task, you will have đồ sộ go trang chủ late.   

5. They won’t respect you unless you respect them. 

Exercise 5. Viết lại câu ĐK với ‘otherwise’/ ‘or’

1. If you don’t focus on your job, you will lose it. (otherwise)   

2. If you don’t leave my house, I will đường dây nóng the police. (or)

3. If you don’t take care of your health, you will soon regret. (otherwise) 

4. If you don’t stop taking photos, you will have đồ sộ leave. (or)

5. If she doesn’t meet deadlines, she will have đồ sộ work overtime. (otherwise)

Đáp án: 

1. You should/ need đồ sộ focus on your job, otherwise you will lose it. 

2. Leave my house or I will đường dây nóng the police. 

3. You should/ need đồ sộ take care of your health, otherwise you will soon regret. 

4. Stop taking photos or you will have đồ sộ leave. 

5. She needs đồ sộ meet deadlines, otherwise she will have đồ sộ work overtime. 

Exercise 6. Viết lại câu ĐK với ‘without’

1. If my parents hadn’t supported u, I wouldn’t have won that competition.    

2. If that storm hadn’t happened, our house would still be alright now. 

3. If that accident hadn’t happened, he could play tennis with us now.  

4. If she weren’t friendly, I wouldn’t have anyone đồ sộ talk đồ sộ. 

5. If it weren’t for this dishwasher, we would have đồ sộ wash the dishes now. 

Đáp án: 

1. Without my parents’ tư vấn, I wouldn’t have won that competition.    

2. Without that storm, our house would still be alright now. 

3. Without that accident, he could play tennis with us now.  

4. Without her friendliness, I wouldn’t have anyone đồ sộ talk đồ sộ. 

5. Without this dishwasher, we would have đồ sộ wash the dishes now. 

Exercise 7. Viết lại câu ĐK với ‘but for’

1. If my coworkers didn’t help u, I would always have too many tasks.     

2. If it hadn’t been for the phone they lent u, I couldn’t have called my parents.

3. If they hadn’t given my daughter the doll, she wouldn’t have been so sánh happy.   

4. If it weren’t for the love and tư vấn from my family, I wouldn’t be such a positive person.  

5. If she hadn’t been brave, the children wouldn’t have been saved. 

Đáp án: 

1. But for my co-workers’ help, I would always have too many tasks.     

2. But for the phone they lent u, I couldn’t have called my parents.

3. But for the doll they gave my daughter, she wouldn’t have been so sánh happy.   

4. But for the love and tư vấn from my family, I wouldn’t be such a positive person.  

Xem thêm: các câu chuyện cổ tích việt nam

5. But for her bravery, the children wouldn’t have been saved. 

Hy vọng nội dung bài viết này đã hỗ trợ ích mang đến chúng ta trong những việc nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng và viết lại câu điều kiện vô giờ đồng hồ Anh. Để nâng lên tài năng ghi chép câu ĐK, những bạn cũng có thể thực hành thực tế thông thường xuyên bằng phương pháp thực hiện những bài xích tập dượt và xem thêm những tư liệu tương quan cho tới chủ thể này. Qua bại liệt, các bạn sẽ trở thành thành thục rộng lớn trong những việc dùng câu ĐK nhằm biểu diễn miêu tả những fake thuyết và ĐK vô tiếp xúc giờ đồng hồ Anh.


Tham khảo thêm Khóa học tập Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng tại TalkFirst nói riêng cho tất cả những người đi làm việc & tới trường vất vả, chung học tập viên phát biểu & dùng giờ đồng hồ Anh thoải mái tự tin & bất ngờ như giờ đồng hồ Việt.