vì em anh như người điên mất trí

Musixmatch logo

Bạn đang xem: vì em anh như người điên mất trí

Original Lyrics

englishTranslation in English

Vì em, anh như người điên mất mặt trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết suy nghĩ suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh tiếp tục trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with mạ, I don't care what will be in the future

Dù tương lai cơ nhấp nhô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai cơ thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn cầm tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

Em với biết nhập anh mong muốn phát biểu điều gì

Do you know what I want lớn say?

Rằng kể từ lâu song tớ tiếp tục thuộc sở hữu nhau

That we have been together for a long time

Từ ánh nhìn song môi hành động mỉm cười

From eyes lips smile gestures

Rằng kể từ trên đây anh mong muốn mặt mũi em xuyên suốt đời

That I want lớn be with you for the rest of my life

Vì em, anh như người điên mất mặt trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết suy nghĩ suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh tiếp tục trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with mạ, I don't care what will be in the future

Dù tương lai cơ nhấp nhô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai cơ thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn cầm tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

Even though the rainy day

Still want lớn be with you for a long time

Vì em, anh như người điên mất mặt trí— Noo Phước Thịnh

Em tiếp tục lấy mất mặt lên đường linh hồn

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

I have taken away my soul

Vì em, anh như người điên mất mặt trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết suy nghĩ suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh tiếp tục trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with mạ, I don't care what will be in the future

Dù tương lai cơ nhấp nhô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai cơ thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn cầm tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

Vì em, anh như người điên mất mặt trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết suy nghĩ suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh tiếp tục trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with mạ, I don't care what will be in the future

Dù tương lai cơ gập gềnh sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai cơ thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn cầm tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

Vì em, anh như người điên mất mặt trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết suy nghĩ suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh tiếp tục trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with mạ, I don't care what will be in the future

Dù tương lai cơ nhấp nhô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai cơ thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Xem thêm: điểm chuẩn đại học cần thơ

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn cầm tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

Writer(s): Do Hieu

Last activities