văn bản quy phạm phap luật có mấy loại

Hiện ni, khối hệ thống văn bạn dạng quy phạm pháp lý của nước Việt Nam bao gồm những loại nào? Thanh Hào (Bình Thuận).

Nội dung này được Ban Hỗ trợ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP vấn đáp như sau:

Bạn đang xem: văn bản quy phạm phap luật có mấy loại

26 loại văn bạn dạng quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp của Quốc hội.

2. Sở luật của Quốc hội.

3. Luật của Quốc hội.

4. Nghị quyết của Quốc hội.

5. Pháp mệnh lệnh của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

6. Nghị quyết của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

7. Nghị quyết liên tịch thân ái Ủy ban thông thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam.

8. Nghị quyết liên tịch thân ái Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam.

9. Lệnh của Chủ tịch nước.

10. Quyết toan của Chủ tịch nước.

11. Nghị toan của nhà nước.

12. Nghị quyết liên tịch thân ái nhà nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam.

13. Quyết toan của Thủ tướng tá nhà nước.

14. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng vô thượng.

15. Thông tư của Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng.

16. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng.

17. Thông tư của Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang cỗ.

18. Quyết toan của Tổng Kiểm toán quốc gia.

Xem thêm: bản đồ miền bắc việt nam

19. Thông tư liên tịch thân ái Chánh án Tòa án quần chúng vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng vô thượng, Tổng Kiểm toán quốc gia, Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang cỗ.

20. Nghị quyết của Hội đồng quần chúng cung cấp tỉnh.

21. Quyết toan của Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh.

22. Văn bạn dạng quy phạm pháp lý của tổ chức chính quyền địa hạt ở đơn vị chức năng hành chủ yếu - kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng.

23. Nghị quyết của Hội đồng quần chúng cung cấp thị xã.

24. Quyết toan của Ủy ban quần chúng cung cấp thị xã.

25. Nghị quyết của Hội đồng quần chúng cung cấp xã.

26. Quyết toan của Ủy ban quần chúng cung cấp xã.

Nội dung nêu bên trên được địa thế căn cứ bên trên Điều 4 Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp lý 2015, đã và đang được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật năm 2020 (sau trên đây gọi gọn gàng là Luật phát hành văn bạn dạng QPPL).

Toàn văn tệp tin word Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp lý và những Nghị kim chỉ nan dẫn thi đua hành

Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật

Cách nhận thấy văn bạn dạng quy phạm pháp lý qua loa số, ký hiệu

Trong số những loại văn bạn dạng quy phạm pháp lý sở hữu Quyết toan của Thủ tướng tá nhà nước tuy nhiên ko cần ngẫu nhiên Quyết toan nào là của Thủ tướng tá nhà nước cũng chính là văn bạn dạng quy phạm pháp lý (không chỉ Quyết toan của Thủ tướng tá nhà nước tuy nhiên nhiều loại văn bạn dạng không giống cũng đều có đặc điểm tương tự). Ví dụ: Quyết toan 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng tá nhà nước là văn bạn dạng quy phạm pháp lý, tuy nhiên Quyết toan 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 của Thủ tướng tá nhà nước ko cần là văn bạn dạng quy phạm pháp lý.

Do cơ, cần thiết coi số, ký hiệu của văn bạn dạng nhằm hiểu rằng nó liệu có phải là văn bạn dạng quy phạm pháp lý hay là không. Cụ thể như sau:

1. Số, ký hiệu của văn bạn dạng quy phạm pháp lý cần thể hiện nay rõ ràng số trật tự, năm phát hành, loại văn bạn dạng, cơ sở phát hành văn bạn dạng.

2. Việc khắc số trật tự của văn bạn dạng quy phạm pháp lý cần theo đòi từng loại văn bạn dạng và năm phát hành. Luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội được khắc số trật tự theo đòi từng loại văn bạn dạng và nhiệm kỳ của Quốc hội.

3. Số, ký hiệu của văn bạn dạng quy phạm pháp lý được bố trí như sau:

a) Số, ký hiệu của luật, quyết nghị của Quốc hội được bố trí theo đòi trật tự như sau: “loại văn bản: số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của cơ sở phát hành văn bạn dạng và số khóa Quốc hội”.

Xem thêm: khoai lang tiếng anh là gì

b) Số, ký hiệu của pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội được bố trí theo đòi trật tự như sau: “loại văn bản: số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của cơ sở phát hành văn bạn dạng và số khóa Quốc hội”.

c) Số, ký hiệu của những văn bạn dạng quy phạm pháp lý ko nằm trong tình huống quy toan bên trên điểm a và điểm b khoản này được bố trí theo đòi trật tự như sau: “số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của loại văn bạn dạng - thương hiệu viết lách tắt của cơ sở phát hành văn bản”.

Nội dung nêu bên trên được địa thế căn cứ bên trên Điều 10 Luật phát hành văn bạn dạng QPPL.