từ vựng về gia đình

Bạn vẫn lúc nào gặp gỡ nên tình huống nhưng mà chúng ta ko biết nên xưng hô tự nước ngoài ngữ ra sao so với những chức vụ nhập mái ấm gia đình chưa? hộ gia đình vốn liếng là chủ thể cực kỳ quan lại nằm trong với bất kể ai, tuy nhiên sự phân level nhập giờ Việt cụ thể rộng lớn giờ Anh thật nhiều, cho nên việc dùng kể từ vựng giờ Anh về những chức vụ cũng khó khăn vận dụng. Bài ghi chép tiếp sau đây của TOPICA Native tiếp tục khiến cho bạn tổ hợp vớ tần tật từ vựng giờ Anh theo dõi chủ thể gia đình. Cùng theo dõi dõi nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: từ vựng về gia đình

 • Trọn cỗ tổ hợp học tập kể từ vựng giờ Anh theo dõi mái ấm đề
 • Từ vựng giờ Anh theo dõi mái ấm đề: Công nghệ

1. Từ vựng giờ Anh về những member nhập gia đình

Sau trên đây TOPICA Native tiếp tục tổ hợp từ vựng giờ Anh về chủ thể mái ấm gia đình theo dõi group sẽ giúp đỡ chúng ta ghi ghi nhớ và áp dụng kể từ vựng một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

A/ Từ vựng giờ Anh về mới to hơn mình

 • Grandparents /ˈɡrænpeərənt/: Ông bà
 • Grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/: Ông ngoại/ Ông nội
 • Grandmother /ˈɡrænmʌðə(r)/: Bà ngoại/ bà nội
 • Aunt /ɑːnt/: Cô/ dì
 • Uncle /ˈʌŋkl/: Cậu/ chú
 • Cousin /ˈkʌzn/: Anh chị em em họ
 • Father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: Cha chồng/ vợ
 • Mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: Mẹ chồng/ vợ
 • Sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: Chị dâu / em dâu
 • Brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: Anh rể, em rể

B/ Từ vựng về những member nhập gia đình

 • Parents /ˈpeərənt/: Ba mẹ 
 • Stepparent /ˈstepˌpeə.rənt/: Cha u kế
 • Mother /ˈmʌðə(r)/: Mẹ
 • Father /ˈfɑːðə(r)/: Bố
 • Sibling /ˈsɪblɪŋ/: Anh chị em em ruột
 • Spouse /spaʊs/: Vợ chồng
 • Husband /ˈhʌzbənd/: Chồng
 • Wife /waɪf/: Vợ
 • Child /Children/tʃaɪld/ ˈtʃɪldrən/: Con cái
 • Daughter /ˈdɔːtə(r)/: Con gái
 • Son /sʌn/: Con trai

Từ vựng mái ấm gia đình giờ Anh - Người nhập mái ấm gia đình giờ Anh

Từ vựng mái ấm gia đình giờ Anh – Người nhập mái ấm gia đình giờ Anh (từ vựng về family)

 • Stepfather /ˈstepfɑːðə(r)/: Cha dượng
 • Stepmother /ˈstepmʌðə(r)/: Mẹ kế
 • Ex-husband /eksˈhʌzbənd/: Chồng cũ
 • Ex-wife /eks-waɪf/: Vợ cũ
 • Half-brother /ˈhɑːf brʌðə(r)/: Anh/em trai nằm trong cha/mẹ không giống mẹ/cha
 • Step brother /ˈstepˌbrʌ.ðər/: Con trai riêng rẽ của bố/mẹ kế
 • Half-sister /ˈhɑːf sɪstə(r)/: Chị/em gái nằm trong cha/mẹ không giống mẹ/cha
 • Step sister /ˈstepˌsɪs.tər/: Con gái riêng rẽ của cha mẹ kế
 • Younger /Little sister/jʌŋər/ˈlɪt.əl sɪstər/: Em gái
 • Younger /Little brother/jʌŋər/ˈlɪt.əl ˈbrʌðər/: Em trai
 • Older sister /oʊldər sɪstər/: Chị gái
 • Older brother /oʊldər ˈbrʌðər/: Anh trai

Xem thêm: Từ vựng giờ anh về trở nên phố

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến va “điểm con kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng kỹ năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo dõi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

C/ Từ vựng giờ Anh về mới con cái cháu

 • Grandchildren /ɡrændˈtʃɪl.drən/: Các con cháu (của ông bà)
 • Granddaughter /ˈɡrændɔːtə(r)/: Cháu gái (của ông bà)
 • Grandson /ˈɡrænsʌn/: Cháu trai (của ông bà)
 • Nephew /ˈnefjuː/: Cháu trai ( của cô/ dì/ chú …)
 • Niece /niːs/: Cháu gái ( của cô/ dì/ chú …)

D/ Các loại mái ấm gia đình nhập giờ Anh

Dưới đấy là những loại mái ấm gia đình nhập giờ Anh:

 • Nuclear family  /ˈnu·kli·ər ˈfæm·ə·li/ (n): Gia đình phân tử nhân
 • Extended family  /ɪkˈsten·dɪd ˈfæm·ə·li/(n): Đại gia đình
 • Single parent /ˈsɪŋ.ɡəl ˈper.ənt/ (n): Bố/mẹ đơn thân
 • Only child /ˌoʊn.li ˈtʃaɪld/ (n): Con một
 • Immediate family: mái ấm gia đình cật ruột (bao bao gồm tía, u & anh u ruột)
 • Loving family: close-knit family : mái ấm gia đình êm dịu rét (mọi member nhập mái ấm gia đình đều kính yêu nhau, sở hữu mối quan hệ tốt)
 • Dysfunctional family: mái ấm gia đình ko êm dịu rét (các member nhập mái ấm gia đình ko kính yêu nhau, hoặc giành chấp, cãi vã…)
 • Broken home: mái ấm gia đình tan vỡ
 • Adoptive parents: mái ấm gia đình nhận nuôi đứa bé xíu (bố u nuôi)

E/ Từ vựng mô tả những quan hệ nhập gia đình

 • Close to tát /kloʊs tə/: Thân thiết với
 • Get along with /ɡet əˈlɒŋ wɪð/: Có quan hệ chất lượng với
 • Admire /ədˈmaɪr/: Ngưỡng mộ
 • Rely on /rɪˈlaɪ ɑːn/: Dựa dẫm nhập tin yêu tưởng vào
 • Look after /lʊk ˈæf.tɚ/: Chăm sóc
 • Bring up /brɪŋ ʌp/: Nuôi nấng
 • Age difference /eɪdʒ ˈdɪf.ɚ.əns/: Khác biệt tuổi hạc tác

F/ Các kể từ giờ Anh về mái ấm gia đình khác

 • Family tree: sơ vật dụng mái ấm gia đình, nhằm chỉ quan hệ Một trong những member nhập mái ấm gia đình.
 • Distant relative : bọn họ mặt hàng xa xăm (cũng nằm trong nhập bọn họ mặt hàng tuy nhiên ko ngay gần gũi)
 • Carefree childhood: tuổi hạc thơ êm dịu đềm (không nên phiền lòng gì cả)
 • Troubled childhood: tuổi hạc thơ trở ngại (nghèo khó khăn, bị lân dụng…)
 • Divorce (v) (n): li hôn, sự li dị
 • Bitter divorce: li thân thiết (do sở hữu chếch mếch tình cảm)
 • Messy divorce: li thân thiết và sở hữu giành chấp tài sản
 • Custody of the children: quyền nuôi con cái (sau khi li hôn tía u tiếp tục giành chấp quyền nuôi con)

Cùng TOPICA Native học tập kể từ vựng về hộ gia đình nhập giờ Anh

Cùng TOPICA Native học tập kể từ vựng về hộ gia đình nhập giờ Anh

 • Grant joint custody: phu nhân ông xã tiếp tục share quyền nuôi con
 • Sole custody: chỉ phu nhân hoặc ông xã sở hữu quyền nuôi con
 • Pay child support: chi trả chi phí hùn nuôi con cái.
 • Give the baby up for adoption: rước con cái cho tất cả những người tớ nhận nuôi
 • Blue blood: dòng sản phẩm giống như hoàng tộc
 • A/the blue-eyed boy: người con cưng

2. Cụm kể từ vựng giờ Anh chủ thể gia đình

Ngoài các kể từ về mái ấm gia đình nhập giờ anh bên trên, cụm kể từ vựng giờ Anh chủ thể mái ấm gia đình là loại kể từ cần thiết chúng ta ko thể bỏ dở đấy! Cùng xem thêm nhé!

 • Bring up: nuôi, nuôi dưỡng

Ví dụ: I was brought up by my grandparents from a young age. (Tôi được các cụ nuôi chăm sóc kể từ nhỏ.)

 • Grow up: trưởng thành và cứng cáp, tinh lớn

Ví dụ: When I grow up, I want to tát be a doctor. (Khi vững mạnh, tôi ham muốn thực hiện chưng sĩ.)

 • Take care of/Look after: chuyên nghiệp sóc

Ví dụ: My grandmother looked after bủ when I was sick. (Bà tôi vẫn bảo vệ tôi khi tôi bị xót.)

 • Get married to tát sb: cưới ai thực hiện chồng/vợ

Ví dụ: She has just got married. (Cô ấy một vừa hai phải mới mẻ kết duyên.)

 • Give birth to: sinh em bé

Ví dụ: Anna has just given birth to tát a lovely girl. (Anna một vừa hai phải mới mẻ sinh một bé xíu gái xinh xẻo.)

 • Take after: giống như (ngoại hình)

Ví dụ: Everyone says I take after my father. (Ai cũng bảo tôi y hệt thân phụ tôi.)

 • Run in the family: sở hữu công cộng Đặc điểm gì nhập gia đình

Ví dụ: The high nose runs in my family.. (Gia đình tôi ai sở hữu mũi cao.)

 • Have something in common: sở hữu nằm trong điểm chung

Ví dụ: I and john have many things in common. (Tôi với John sở hữu thật nhiều điểm tương đương.)

 • Get on with/get along with somebody: trả thuận với ai

Ví dụ: My father and always get along with each other. (Tôi và thân phụ luôn luôn trực tiếp hòa phù hợp với nhau.)

 • Get together: tụ họp

Ví dụ: My family get together once a week. (Gia đình tôi tụ họp một tuần một chuyến.)

 • Tell off: la mắng

Ví dụ: Mom told bủ off for breaking the vase. (Tôi bị u la mắng vì như thế làm vỡ tung lọ hoa.)

 • Fall out (with sb): tranh cãi với ai

Ví dụ: Tim left trang chính after falling out with his parents. (Tim vứt mái ấm đi ra cút sau thời điểm tranh cãi với cha mẹ.)

 • Make up (with sb): thực hiện hòa với ai

Ví dụ: You still haven’t made up with him? (Bạn vẫn ko thực hiện hòa với anh ấy à?)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến va “điểm con kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng kỹ năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo dõi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Các kiểu mẫu câu dùng kể từ vựng giờ Anh mái ấm nhằm gia đình

Các từ vựng về gia đình nhập giờ Anh

Các từ vựng về gia đình nhập giờ Anh

3.1. Mẫu đối thoại căn vặn đáp dùng kể từ vựng về chủ thể gia đình

 Dưới đấy là những kiểu mẫu căn vặn đáp khá thú vị xoay xung xung quanh chủ thể mái ấm gia đình sở hữu dùng những kể từ vựng trên:

A: Why tự grandparents love their grandchildren so sánh much?

(Tại sao các cụ lại kính yêu những con cháu của tớ cho tới vậy?)

Xem thêm: de thi ngu van lop 6 hoc ki 1 nam 2017

B: They may seem to tát love their grandchildren more because now they are at a time of their life when they have time and money they may not have had when they were raising their children.

(Họ có vẻ như kính yêu những đứa con cháu của tớ rộng lớn vì như thế lúc này bọn họ đang được ở thời gian bọn họ sở hữu cả thời hạn và gia tài mà người ta hoàn toàn có thể không tồn tại khi bọn họ nuôi con cháu của mình)

A: What is the difference between half-brother and step-brother?

(Sự khác lạ thân thiết anh trai nằm trong phụ vương không giống u và anh trai tiếp là gì?)

B: A half-brother is one that shares mother or father with you. You can understand that either your mother, or your father, is also the natural parent of that person. A step-brother is one who is not blood relative at all. Rather, he is the natural child of a spouse of your father or mother.

(Anh trai nằm trong phụ vương không giống u là đồng đội sở hữu nằm trong phụ vương hoặc u với chúng ta. quý khách hoàn toàn có thể hiểu rằng u của chúng ta, hoặc phụ vương của chúng ta, cũng chính là phụ vương u đẻ của những người cơ. Anh trai tiếp là 1 người ko nằm trong huyết hệ. Đúng rộng lớn, anh tớ là con cái riêng rẽ của phụ vương hoặc u chúng ta.)

A: Do you know why mothers are so sánh important in our life?

(Bạn sở hữu biết vì sao u lại cực kỳ cần thiết nhập cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta?)

The physical and emotional of mother provides us with two things: protection from stress and emotional regulation, both of which are important to tát healthy brain development and everyone’s future well-being.

(Thể hóa học và tình thân của u hỗ trợ mang đến tất cả chúng ta nhì thứ: đảm bảo an toàn tất cả chúng ta ngoài stress và kiểm soát và điều chỉnh phía xúc cảm, cả nhì đều này đều cần thiết so với sự cách tân và phát triển lành lặn mạnh mẽ của óc cỗ và tác động cho tới niềm hạnh phúc nhập sau này của từng người.)

Ngoài đi ra còn một số trong những điều không giống nhập mái ấm gia đình như cơ hội xưng hô, thông thường chúng ta khi trong nhà những đứa trẻ em thông thường tiếp tục gọi u là “mom”, “dad”. Còn thân thiết phu nhân ông xã sẽ có được một số trong những kiểu dáng xưng hô ngọt ngài như “honey”,…

3.2. Mẫu câu tiếp xúc phổ biến về chủ thể mái ấm gia đình giờ Anh

 • This is a photo of my family: Đây là tấm hình của mái ấm gia đình tôi
 • How many children tự you have: quý khách sở hữu từng nào con?
 • There are nine people in my family: hộ gia đình tôi sở hữu chín người.
 • I have a large family: Tôi sở hữu một tỷ phú đình
 • You’re just lượt thích your mother: quý khách giống như u chúng ta quá.
 • You take after your father: Chị ấy cực kỳ giống như thân phụ chị ấy
 • I’m the picture of my mother: Tôi giống như u tôi như tạc vậy.
 • My gandparents are still living: Ông bà tôi vẫn còn đấy khỏe khoắn.
 • My godparents are doctors: Cha u nâng đầu của tôi đều là chưng sĩ.
 • I grew up in a very close, loving family: Tôi vững mạnh nhập một mái ấm gia đình váy đầm rét và niềm hạnh phúc.
 • I would lượt thích to tát thank my family: Tôi ham muốn cám ơn mái ấm gia đình tôi.
 • We are all family: Chúng tôi đều là kẻ một nhà
 • Have you got a big family? Bạn có một mái ấm gia đình nhiều người chứ?
 • How many people are there in your family? Gia đình của chúng ta sở hữu từng nào người?
 • Have you got any brothers or sisters? Bạn sở hữu người anh hoặc người chị này chứ?
 • There are five people in my family. Gia đình tôi sở hữu 5 người
 • What’s your sister name? Tên chị gái của chúng ta là gì?
 • What’s your brother name? Tên anh trai của chúng ta là gì?
 • May i have her name? Tôi hoàn toàn có thể biết thương hiệu cô ấy được chứ?
 • How’s the family? Gia đình chúng ta thế nào?
 • How’s everybody doing? Mọi người đều khỏe mạnh cả chứ?
 • Very well. Rất khỏe

3.3. Những đoạn đối thoại phổ biến nhập chủ thể gia đình

Cùng áp dụng những kể từ vựng giờ Anh mái ấm gia đình bên trên trên đây nhập những đoạn đối thoại thông thường ngày nay. Dưới đấy là 2 đoạn đối thoại bạn cũng có thể xem thêm.

Đoạn đối thoại 1

 • Amit: Hugo, are you không tính tiền this weekend?
 • Hugo: Yes, I am. What’s up?
 • Amit: We’ll organize a birthday tiệc ngọt for my father. I’d lượt thích to tát invite you.
 • Hugo: Thank you. I’d love to tát. Will your whole family be there?
 • Amit: Yes. And some friends, my uncles, aunts. And some counsins will be attend in the tiệc ngọt.
 • Hugo: Are your aunts your mother’s or father’s sister?
 • Amit: They’re my father’s sisters.
 • Hugo: Wow, you have a big family.
 • Amit: Yes, I tự.

Đoạn hội thoại 2

 • Amit: Hugo, you’ve got a promotion and now earn more money.
 • Hugo: Yes, but I’d lượt thích to tát thank my family for standing by bủ the whole time.
 • Amit: Do you have any plan for the future?
 • Hugo: Yes. I’d lượt thích to tát spend more time with my family.
 • Amit: Great!

Để ghi ghi nhớ những kể từ vựng giờ Anh chủ thể mái ấm gia đình hiệu suất cao, coi ngay lập tức đoạn Clip luyện nghe giờ Anh chủ thể mái ấm gia đình của Topica nhé!

4/ Cách ghi nhớ những kể từ vựng giờ Anh về hộ gia đình hiệu quả

Từ vựng giờ Anh theo dõi chủ thể hộ gia đình cực kỳ giản dị và đơn giản và dễ dàng ghi nhớ, tuy vậy nếu như chỉ nằm trong lòng Theo phong cách truyền thống lâu đời tiếp tục cực kỳ mau quên kể từ. Dưới đấy là những cơ hội khêu ý để học kể từ vựng dễ dàng ghi nhớ và hiệu suất cao.

4.1/ Đặt câu với kể từ cần thiết học

Đọc ví dụ điển hình và nắm chắc cơ hội dùng kể từ ko không phải là toàn cỗ nhằm ghi nhớ được kể từ. Cách có một không hai nhằm trở nên nó trở nên của tớ là dùng. Hãy tự động bịa đặt một số trong những ví dụ điển hình không giống nhau với từng chân thành và ý nghĩa của kể từ bàn sinh hoạt được nhé!

4.2/ Ghi âm kể từ vựng

Bạn áp dụng càng hiểu giác quan lại nhập việc học tập, các bạn sẽ càng ghi nhớ kỹ năng lâu rộng lớn. Việc nghe lại giọng của chủ yếu bản thân khi gọi to tát một kể từ hùn tất cả chúng ta tưởng tượng đi ra sự động đậy của mồm khi vạc âm, kể từ cơ tạo ra sự liên kết bên dưới óc cỗ.

Hãy người sử dụng phần mềm thu thanh bên dưới Smartphone và ghi lại cơ hội bản thân vạc âm những kể từ đang được học tập, từng kể từ tái diễn 2-3 chuyến. quý khách hoàn toàn có thể lưu phiên bản thu thanh này và nghe từng khi từng điểm, thậm chí là nghe bên dưới khi ngủ!

4.3/ Làm flashcards, ghi chú

Flashcards là cơ hội phổ cập nhằm học tập kể từ mới mẻ. quý khách hoàn toàn có thể dùng những tờ giấy tờ ghi nhớ nhiều sắc tố và dán bọn chúng bên trên điểm nhưng mà chúng ta thông thường xuyên coi. Nếu chúng ta nằm trong tuýp học tập tự trực quan lại, design một hình giản dị và đơn giản mô tả khái niệm của kể từ là 1 cơ hội hoặc.

Hàng ngày, hãy đem một số trong những loại flashcard của chúng ta đi ra và ôn tập dượt một lượt.

4.4/ Học một số trong những kể từ liên quan

Khi học tập kể từ vựng giờ Anh chủ thể mái ấm gia đình, nếu mà chúng ta đang được học tập kể từ “child ”, đừng nên chỉ có tạm dừng bên trên cơ. Hãy người sử dụng một quyển tự vị hoặc mạng Internet nhằm tìm hiểu tăng một số trong những kể từ tương quan và một số trong những cơ hội mô tả không giống.

Những kể từ giờ anh về gia đình

Những kể từ giờ anh về gia đình

Ví dụ: quý khách hoàn toàn có thể thấy những kể từ tương quan như: children, childhood, childlike, childish, having a child,…

Làm chúng ta với tự vị là cơ hội tuyệt hảo nhằm học tập ngữ điệu. quý khách chính thức với 1 kể từ vựng chủ thể hộ gia đình, vẫn nhanh chóng học tập tăng được 5 kể từ nữa. Và chính vì nghĩa của một số trong những kể từ tương quan cho tới nhau, rất cần phải tiếp tục thuận tiện rộng lớn nhằm hiểu và ghi nhớ từng kể từ.

4.5/ Hãy kiên nhẫn!

Việc bàn sinh hoạt kể từ vựng ngày thời điểm ngày hôm nay tuy nhiên lại quên ngay lập tức ngày bữa sau là vấn đề trọn vẹn thông thường.

Trong giờ Anh mang đến câu: “ Practice makes perfect ” – Thực hành đó là khóa xe của thành công xuất sắc. Trước khi tham gia học được ngẫu nhiên điều gì đều yêu cầu quy trình rèn luyện, lặp cút tái diễn.

Mỗi ngày, hãy đưa ra một phần hai tiếng nhằm học tập kể từ vựng. Lặp lại cút tái diễn những kể từ tôi đã học tập và luyện thưa giờ Anh chủ thể mái ấm gia đình cơ đó là cơ hội tạo nên bản năng với ngôn ngữ!

Trên đấy là Từ vựng giờ Anh theo dõi mái ấm đề: Gia Đình mà TOPICA Native vẫn tổ hợp. Nếu sở hữu bất kì vướng mắc gì hãy nhằm lại comment bên dưới nhé! Chúc chúng ta thành công xuất sắc.

Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên bạn đã sở hữu thể tránh khỏi những tình huống nên hoảng sợ vì như thế ko biết nên xưng hô như này. Hãy nằm trong TOPICA Native băng qua nỗi hãi “mù kể từ vựng Tiếng Anh” tự cách thức quan trọng đặc biệt được tin yêu người sử dụng tự 80000+ bên trên trăng tròn vương quốc bên trên đây

Xem thêm: trường sĩ quan lục quân 1

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn chuyến va “điểm con kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng kỹ năng thu nhận và triệu tập qua chuyện những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo dõi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX