từ vựng tiếng anh lớp 2

Từ vựng là nền tảng thứ nhất nhằm nhỏ xíu học tập chất lượng tốt và nắm rõ kỹ năng và kiến thức giờ Anh. Vì thế, chuẩn bị mang lại nhỏ xíu vốn liếng kể từ vựng giờ Anh lớp 2 kể từ sớm sẽ hỗ trợ con cái dễ dàng nắm bắt bài xích và đạt được điểm cao hơn nữa bên trên ngôi trường. Cùng tìm hiểu thêm những kể từ vựng trọng tâm nhưng mà nhỏ xíu tiếp tục gặp gỡ nhập năm học tập nằm trong VUS qua loa nội dung bài viết sau.

Tổng thích hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo đòi sách giáo khoa

Theo công tác sách giáo khoa môn giờ Anh lớp 2 lúc bấy giờ thì học viên tiếp tục học tập 16 chương nhập một năm học tập (8 chương/kỳ). Để cha mẹ khối hệ thống kỹ năng và kiến thức dễ dàng rộng lớn và tương hỗ con cái sẵn sàng chất lượng tốt mang lại năm học tập mới mẻ, bên dưới đấy là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 theo đòi từng chương.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 2

Từ vựng giờ Anh lớp 2 gồm:

Từ vựng giờ anh lớp 2

Unit 1 – At my birthday party

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Birthdayn/ˈbɝːθ.deɪ/Sinh nhật, ngày sinh
2Partyn/ˈpɑːr.t̬i/Bữa tiệc
3Popcornn/ˈpɑːp.kɔːrn/Bỏng ngô
4Pizzan/ˈpiːt.sə/Bánh pizza
5Caken/keɪk/Bánh ngọt
6Yummyadj/ˈjʌm.i/Ngon
7Balloonn/bəˈluːn/Bóng bay
8Candyn/ˈkændi/Kẹo
9Drinkv/drɪŋk/Đồ uống
10Friendn/frend/Bạn bè
11Happy birthdayn/ˈhæp.i/ /ˈbɝːθ.deɪ/Chúc mừng sinh nhật

Unit 2 – In the backyard

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Backyardn/ˌbækˈjɑːrd/Sân sau
2Playv/pleɪ/Chơi
3Kiten/kaɪt/Con diều
4Biken/baɪk/Xe đạp
5Kittenn/ˈkɪt̬.ən/Mèo con
6Runv/rʌn/Chạy
7Grassn/ɡræs/Cỏ
8Flowern/ˈflaʊ.ɚ/Hoa
9Puppyn/ˈpʌp.i/Chó con

Unit 3 – At the seaside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Seasiden/ˈsiː.saɪd/Bờ biển
2Sandn/sænd/Cát
3Sean/siː/Biển
4Sunn/sʌn/Mặt trời
5Skyn/skaɪ/Bầu trời
6Waven/weɪv/Sóng biển

Unit 4 – In the countryside

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Countrysiden/ˈkʌn.tri.saɪd/Nông thôn
2Rainbown/ˈreɪn.boʊ/Cầu vồng
3Rivern/ˈrɪv.ɚ/Dòng sông
4Roadn/roʊd/Con đường
5Friendlyadj/ˈfrend.li/Thân thiện
6Peacefuladj/ˈpiːs.fəl/Yên bình
7Fieldn/fiːld/Đồng ruộng
8Villagen/ˈvɪl.ɪdʒ/Ngôi làng
9Chickenn/ˈtʃɪk.ɪn/Con gà

Unit 5 – In the classroom

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Classroomn/ˈklæs.rʊm/Phòng học
2Boardnbɔːrd/Bảng
3Tablen/ˈteɪ.bəl/Bàn
4Teachern/ˈtiː.tʃɚ/Giáo viên
5Questionn/ˈkwes.tʃən/Câu hỏi
6Squaren/skwer/Hình vuông
7Penn/pen/Bút mực
8Penciln/pen/Bút chì
9Rulern/ˈruː.lɚ/Thước kẻ

Unit 6 – On the farm

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Farmn/fɑːrm/Nông trại
2Duckn/dʌk/Con vịt
3Farmern/ˈfɑːr.mɚ/Bác nông dân
4Pign/pɪɡ/Con lợn
5Cown/kaʊ/Con bò
6Sheepn/ʃiːp/Con cừu
7Donkeyn/ˈdɑːŋ.ki/Con lừa
8Windmilln/ˈwɪnd.mɪl/Cối xay gió

Unit 7 – In the village

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Kitchenn/ˈkɪtʃ.ən/Phòng bếp
2Pann/pæn/Cái chảo
3Spoonn/spuːn/Cái thìa
4Breadn/bred/Bánh mì
5Fruitn/fruːt/Trái cây
6Juicen/dʒuːs/Nước trái khoáy cây
7Jamn/dʒæm/Mứt

Unit 8 – In the kitchen

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Villagen/ˈvɪlɪdʒ/Ngôi làng mạc, làng mạc quê
2Vann/væn/Xe khẩn khoản (xe vận tải nhỏ)
3Volleyballn/ˈvɑːlibɔːl/Môn bóng chuyền
4Oxn/ɑːks/Con trườn đực
5Cown/kaʊ/Bò cái
6Chickenn/ˈtʃɪkɪn/Con gà
7Roadn/rəʊd/Con đường
8Rivern/ˈrɪvər/Dòng sông

Unit 9 – In the grocery store

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Storen/stɔːr/Cửa hàng
2Candyn/ˈkæn.di/Kẹo
3Yogurtn/ˈjoʊ.ɡɚt/Sữa chua
4Potaton/pəˈteɪ.t̬oʊ/Khoai tây
5Tomaton/təˈmeɪ.t̬oʊ/Cà chua
6Snackn/snæk/Đồ ăn vặt
7Applen/ˈæp.əl/Quả táo
8Orangen/ˈɔːr.ɪndʒ/Quả cam

Unit 10 – At the zoo

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Zoon/zuː/Sở thú
2Zebran/ˈziː.brə/Ngựa vằn
3Monkeyn/ˈmʌŋ.ki/Con khỉ
4Elephantn/ˈel.ə.fənt/Con voi
5Tigern/ˈtaɪ.ɡɚ/Con hổ
6Birdn/bɝːd/Con chim

Unit 11 – In the playground

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Playv/pleɪ/Chơi
2Sliden/slaɪd/Cái cầu trượt
3Riding a bikev/ˈraɪdɪŋ ə baɪk/Đang lên đường xe pháo đạp
4Driving a carv/ˈdraɪvɪŋ ə kɑːr/Đang tài xế xe hơi (đồ chơi)
5Biken/baɪk/Xe đạp
6Playgroundn/ˈpleɪɡraʊnd/Sân chơi
7Swingn/swɪŋ/Xích đu
8Footballn/ˈfʊtbɔːl/Môn bóng đá

Unit 12 – At the café

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Caken/keɪk/Bánh ngọt
2Tablen/ˈteɪbl/Cái bàn
3Fruitn/fruːt/Trái cây
4Grapen/ɡreɪp/Quả nhỏ
5On the tableprep/Ɑːn ðə ˈteɪbl/Trên bàn
6Watern/ˈwɔːtər/Nước lọc
7Yogurtn/ˈjəʊɡərt/Sữa chua
8Ice screamn/aɪs kriːm/Kem

Unit 13 – In the Maths class

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Numbern/ˈnʌm.bɚ/Con số
2Mathsn/mæθs/Môn toán
3Tenn/ten/Số 10
4Elevenn/əˈlev.ən/Số 11
5Twelven/twelv/Số 12
6Thirteenn/θɝːˈtiːn/Số 13
7Fourteenn/ˌfɔːrˈtiːn/Số 14
8Fifteenn/ˌfɪfˈtiːn/Số 15

Unit 14 – At home

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Homen/hoʊm/Nhà
2Brothern/ˈbrʌð.ɚ/Anh trai/ em trai
3Sistern/ˈsɪs.tɚ/Chị gái/ em gái
4Grandmothern/ˈɡræn.mʌð.ɚ/
5Agen/eɪdʒ/Tuổi
6Grandfathern/ˈɡræn.fɑː.ðɚ/Ông
7Mothern/ˈmʌð.ɚ/Mẹ
8Fathern/ˈfɑː.ðɚ/Bố

Unit 15 – In the clothes shop

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Shopn/ʃɑːp/Cửa hàng
2Shirtn/ʃɝːt/Áo sơ mi
3Shortsn/ʃɔːrts/Quần đùi
4Shoesn/ʃuː/Giày
5Heren/hɪr/Ở đây
6Theren/ðer/Ở đó
7Bluen/bluː/Xanh domain authority trời
8Redn/red/Màu đỏ
9Blackn/blæk/Màu đen

Unit 16 – At the campsites

STTTừ vựngLoại từPhiên âmDịch nghĩa
1Tentn/tent/Lều cắm trại
2Blanketn/ˈblæŋ.kɪt/Chăn đậy điệm, mền
3Fencen/fens/Hàng rào
4Teapotn/ˈtiː.pɑːt/Ấm trà
5Firen/faɪr/Lửa
6Funnyadj/ˈfʌn.i/Vui, thú vị
7Darkn/dɑːrk/Tối
8Campsiten/ˈkæmp.saɪt/Khu cắm trại

Học tập dượt bên trên ngôi trường sở hữu hỗ trợ đầy đủ kỹ năng và kiến thức giờ Anh mang lại con cái không?

Tại ngôi trường học tập, nhỏ xíu sẽ tiến hành dạy dỗ những kỹ năng và kiến thức giản dị và đơn giản như cấu tạo câu, ngữ pháp và kể từ vựng giờ Anh lớp 2. Con hiểu rằng cơ hội gọi, viết lách, nghe và viết lách cơ bạn dạng. Tuy nhiên, chỉ học tập bên trên ngôi trường được xem là không đủ nhằm con cái rất có thể thuần thục giờ Anh.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi mang lại con trẻ thỏa sức tự tin khơi hé sau này tươi tỉnh sáng sủa tại: Tiếng Anh mang lại con trẻ em

Hơn 1,3 tỷ người và đa số những vương quốc bên trên trái đất đều đang được người sử dụng giờ Anh mỗi ngày mang lại việc làm, học hành và cuộc sống. Để con cái bắt nhịp và phát triển thành một công dân toàn thế giới, việc thông thuộc nước ngoài ngữ là quan trọng nhất. Ba u nên góp vốn đầu tư mang lại nhỏ xíu môi trường xung quanh dạy dỗ sâu sát, suốt thời gian học tập không ngừng mở rộng và môi trường xung quanh thực hành thực tế nhiều hơn thế nữa nhằm con cái sở hữu nền tảng nước ngoài ngữ vững vàng vàng.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Vì sao nên mang lại con cái học tập giờ Anh kể từ sớm?

Trong giới hạn tuổi kể từ 4 – 11 tuổi, con trẻ sở hữu tài năng tiếp nhận và cải cách và phát triển ngôn từ rất rất thời gian nhanh. phần lớn nghiên cứu và phân tích khoa học tập vẫn chỉ ra rằng tài năng “bắt chước” tiếng động siêu phàm của trẻ nhỏ nhập giới hạn tuổi này. Vì vậy, việc học tập giờ Anh kể từ sớm sẽn mang lại mang lại nhỏ xíu thật nhiều quyền lợi như:

 • Tiếp thu ngôn từ một cơ hội tự động nhiên: Tại giới hạn tuổi này, con cái học tập những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 và nhiều kỹ năng và kiến thức không ngừng mở rộng không giống rất rất thời gian nhanh. Bé tiếp tục đơn giản tạo hình kĩ năng nghe, trình bày, gọi, viết lách nhưng mà ko cần thiết tiêu tốn nhiều sức lực lao động. 
 • Phát triển trí não: Phát triển tuy nhiên song nhiều loại nước ngoài ngữ hùn kích ứng tài năng suy nghĩ của con trẻ. Con tâm lý và bản năng thời gian nhanh với cả những ngôn từ bao hàm cả giờ Anh.
 • Hình trở nên sự tự động tin: Ngại tiếp xúc là chướng ngại vật rộng lớn của khá nhiều người học tập giờ Anh. Tuy nhiên, trẻ nhỏ được học tập giờ Anh kể từ nhỏ với vốn liếng kỹ năng và kiến thức vững vàng vàng sẽ hỗ trợ con cái tạo hình sự thỏa sức tự tin và tiếp xúc trôi chảy với những người quốc tế.
 • Học chất lượng tốt bên trên trường: Không chỉ tóm được những kể từ vựng giờ Anh lớp 2, con cái tiếp tục đơn giản học tập chất lượng tốt và đạt được không ít kết quả cao bên trên ngôi trường. Đây là bước đệm nhằm con cái tiếp cận với những môi trường xung quanh dạy dỗ chất lượng tốt hơn như là lớp thường xuyên, ngôi trường quốc tế hoặc du học tập.
Từ vựng giờ anh lớp 2

Cách khơi hé hào hứng và niềm quí học tập giờ Anh ở trẻ

Giảng dạy dỗ và truyền đạt kỹ năng và kiến thức mang lại học viên đái học tập là 1 việc ko hề đơn giản. Trẻ em tiếp tục mau ngán với những kỹ năng và kiến thức học tập thuật và cơ hội dạy dỗ kể từ vựng giờ Anh lớp 2 một cơ hội khô ráo. Vì thế, khóa huấn luyện SuperKids với “phương pháp học tập mái ấm động” (Discovery-based Learning) sẽ giúp đỡ khơi dậy sự xốn xang và quí học hành mang lại con trẻ.

Xem thêm: de thi thu mon toan 2019

Phương pháp học tập dữ thế chủ động là gì? Đây là cách thức dạy dỗ học tập tích rất rất hùn học tập viên tự động xây cất kỹ năng và kiến thức mới mẻ dựa vào sự nắm rõ của tôi trải qua nhiều hoạt động và sinh hoạt tương tác. Quá trình học tập tiếp tục bao gồm:

 • Khơi mở: Giáo viên và học viên tiếp tục bịa đặt thắc mắc lẫn nhau về chủ thể bài học kinh nghiệm mới mẻ nhằm khơi khêu sự tò lần và trí tưởng tượng của con trẻ.
 • Tìm hiểu: Con tiếp tục thảo luận với đồng minh hoặc tự động mày mò trải qua những bài xích gọi hiểu, hình hình ảnh, Clip, bài xích hát… chân thực.
 • Luyện tập: Thông qua loa những hoạt động và sinh hoạt tương tác vừa vặn học tập vừa vặn sướng sẽ hỗ trợ gia tăng kỹ năng và kiến thức và tập luyện những kĩ năng mang lại con trẻ.
 • Sáng tạo: Con tiếp tục áp dụng kỹ năng và kiến thức học tập được và kĩ năng ngôn từ của tôi nhằm tạo ra những dự án công trình học hành ăm ắp phát minh của tôi hoặc nằm trong chúng ta nhỏ không giống.

Trang bị giờ Anh kể từ sớm được xem là hành trang quý giá bán mang lại con cái nhằm vững vàng bước nhập sau này. Hiểu được sự quan trọng của giờ Anh so với mới con trẻ nên sát bên việc gia tăng nền tảng giờ Anh cung cấp 1, VUS cũng chèn ghép những bài học kinh nghiệm kĩ năng mang lại con cái trong những lớp học tập. Bé được khơi hé tiềm năng tối năng với cỗ kĩ năng chuẩn chỉnh toàn cầu:

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện: Con tâm lý logic những sự vật, vụ việc xung xung quanh và sở hữu tầm nhìn song lập về từng việc. Bé biết đánh giá đích thị sai và suy nghĩ một cơ hội song lập.
 • Kỹ năng phó tiếp: Con thỏa sức tự tin thể hiện nay được tâm lý và xúc cảm của bạn dạng thân thiện qua loa câu nói. trình bày một cơ hội rõ nét. Đây là chiếc chìa khóa hùn con cái giành được những quan hệ chất lượng tốt và thành công xuất sắc nhập học hành, cuộc sống thường ngày.
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Trẻ học tập được cơ hội tâm lý vượt lên phạm vi, đột đập với tài năng phát minh vô hạn nhằm lần đi ra biện pháp và phương pháp hùn từng việc đơn giản hoặc thú vị rộng lớn.
 • Kỹ năng thích hợp tác: Con rất có thể thao tác làm việc một những hiệu suất cao nhập tập dượt thể, con trẻ hiểu về sức khỏe của việc liên minh và thể hiện nay được những ưu điểm cá thể của tôi.

VUS đạt kỷ lục nước Việt Nam với trên 180.918 học tập viên (nhiều nhất bên trên toàn quốc) dành riêng được chứng từ quốc tế về nước ngoài ngữ như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS… Không chỉ thực hiện mái ấm kĩ năng Anh ngữ, SuperKids với suốt thời gian học tập chuẩn chỉnh Cambridge còn chuẩn bị mang lại con cái không thiếu thốn kỹ năng và kiến thức nhằm nhỏ xíu sẵn sàng đoạt được những kỳ thi đua Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers… 

Từ vựng giờ anh lớp 2

Cùng VUS khơi hé sau này tươi tỉnh sáng sủa mang lại con

Hơn 26 năm hình trở nên và cải cách và phát triển, VUS vẫn vươn bản thân phát triển thành khối hệ thống trung tâm Anh ngữ lớn số 1 việt nam. Anh Văn Hội Việt Mỹ vẫn dành riêng được sự tin yêu yêu thương của rộng lớn 2.700.000 gia đình nước Việt Nam gửi gắm con em của mình học hành và sát cánh trong vô số năm ngay lập tức. Để lưu giữ vững vàng được đáng tin tưởng và quality, VUS không ngừng nghỉ nâng lên quality giảng dạy dỗ và trình độ của tôi qua:

Xem thêm: trạng nguyên tiếng việt lớp 4

 • Quy trình tuyển chọn dụng gắt gao: Để được sát cánh nằm trong con cái, những nhà giáo vẫn nên trải qua loa 3 vòng tuyển chọn dụng Đánh Giá từng kĩ năng. Hơn 98 giờ triển khai đào tạo và huấn luyện trình độ và hướng dẫn nâng lên quality lịch.
 • Đội ngũ nhà giáo nhiều kinh nghiệm: 100% nhà giáo nên sở hữu vì thế giảng dạy dỗ giờ Anh quốc tế như TESOL, TEFL, CELTA… với tay nghề giảng dạy dỗ đa dạng và phong phú.
 • Cơ sở học hành hóa học lượng: Với rộng lớn 70 cơ sở bên trên cả nước và 100% những hạ tầng giảng dạy dỗ đều đạt quality quốc tế được ghi nhận vì thế NEAS.
 • Giáo trình độc quyền chuẩn chỉnh quốc tế: Giáo trình SuperKids là phiên bạn dạng độc quyền được design vì thế mái ấm xuất bạn dạng National Geographic Learning. Với kho báu nội dung đa dạng và phong phú trải qua không ít nghành nghề dịch vụ hùn con trẻ vừa vặn học tập vừa vặn mày mò, khai hé trái đất quan liêu nhập con cái.
 • Ứng dụng technology 4.0: Với phần mềm học hành V-HUB tiếp tục đem về những hưởng thụ học hành lý thú trải qua những trò nghịch ngợm sắc tố. Con rất có thể ôn luyện kỹ năng và kiến thức và tập dượt trình bày với AI từng khi từng điểm. Cha u đơn giản theo đòi dõi được tiến trình học hành và sát cánh nằm trong con trẻ qua loa V-HUB.

Hơn cả một tấm học tập Anh ngữ, con cái được khơi hé những hưởng thụ học tập và nghịch ngợm ăm ắp xốn xang với rất nhiều hoạt động và sinh hoạt như V – Champion Dash, Summer Stars Contest,… Con không chỉ là nắm rõ những kể từ vựng giờ Anh lớp 2 mà còn phải được hé khóa tài năng Anh ngữ trọn vẹn với môi trường xung quanh học hành 100% dùng giờ Anh bên trên VUS.

Từ vựng giờ anh lớp 2

Bên bên trên là tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 2 trọng tâm nhưng mà cha mẹ cần thiết sẵn sàng mang lại con cái khi phi vào năm học tập mới mẻ. Đồng thời, nhằm con cái rất có thể học tập và dùng được giờ Anh, cha mẹ nên góp vốn đầu tư mang lại con trẻ được học hành bên trên những môi trường xung quanh giảng dạy dỗ Anh ngữ có tính chuyên nghiệp. Cùng VUS khơi hé sau này tươi tỉnh sáng sủa mang lại bé!

Có thể phụ huynh quan liêu tâm:

 • Tổng thích hợp ngữ pháp giờ Anh lớp 3 kèm cặp bài xích tập dượt (có đáp án)
 • Ngữ pháp giờ Anh lớp 4 cả năm học tập và bài xích tập dượt ứng dụng
 • Trọn cỗ ngữ pháp giờ Anh lớp 5 cả năm học tập và bài xích tập dượt thực hành