từ khổ giấy a2 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy a3 ta làm như thế nào

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Từ mẫu giấy A2 mong muốn với mẫu giấy nhỏ rộng lớn là mẫu giấy A3 tao thực hiện như vậy nào?

  Bạn đang xem: từ khổ giấy a2 muốn có khổ giấy nhỏ hơn là khổ giấy a3 ta làm như thế nào

  • A. Chia song chiều lâu năm mẫu giấy.
  • B. Chia song mẫu giấy.
  • C. Chia song chiều rộng lớn mẫu giấy.
  • D. Cả B và C đều trúng.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ mẫu giấy A2 mong muốn với mẫu giấy nhỏ rộng lớn là mẫu giấy A3 tao phân tách song chiều lâu năm mẫu giấy.

Mã câu hỏi: 172313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: đăng nhập trường đại học kiên giang

Môn học: Công nghệ

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: cấu trúc câu bị động

CÂU HỎI KHÁC

 • Từ mẫu giấy A3 mong muốn với mẫu giấy nhỏ rộng lớn là mẫu giấy A4 tao thực hiện như vậy nào?
 • Từ mẫu giấy A2 mong muốn với mẫu giấy nhỏ rộng lớn là mẫu giấy A3 tao thực hiện như vậy nào?
 • Khổ giấy má A1 rộng lớn cấp từng nào phen mẫu giấy A4?
 • Khổ giấy má A1 rộng lớn cấp từng nào phen mẫu giấy A3?
 • Theo TCVN, kể từ mẫu giấy hồ, phân tách từng nào phen sẽ tiến hành mẫu giấy A3?
 • Khung thương hiệu bên trên phiên bản vẽ kỹ năng nằm tại đâu?
 • Tỉ lệ là gì?
 • Nét ngay lập tức đậm dùng để làm vẽ gì?
 • Nét ngay lập tức miếng dùng để làm vẽ gì?
 • Nét đứt miếng dùng để làm vẽ gì?
 • Nét gạch men chấm miếng dùng để làm vẽ gì?
 • Theo TCVN, loại chữ sử dụng vô bảng vẽ kỹ năng là gì?
 • Đường độ cao thấp được vẽ vì thế gì?
 • Đường gióng độ cao thấp được vẽ vì thế gì?
 • Hình hạn chế dùng để làm màn trình diễn những vật thể như vậy nào?
 • Hình chiếu trục đo vuông góc đều phải có góc trục đo như vậy nào?
 • Hình hạn chế là hình màn trình diễn gì?
 • Khi xây cất hình chiếu trục đo thì phía chiếu l với quánh điểm?
 • Hình chiếu cạnh được bịa đặt thế nào đối với hình chiếu đứng?( PPCG1)
 • Trong cách thức hình chiếu vuông góc, phía chiếu kể từ bên trên xuống tao chiếm được mô hình chiếu gì?
 • Trong cách thức hình chiếu vuông góc, phía chiếu từ xưa tao chiếm được hình chiếu gì?
 • Hình hạn chế toàn cỗ dùng để làm màn trình diễn gì?
 • Mặt hạn chế tách được vẽ ở đâu đối với hình chiếu tương ứng?
 • Hình hạn chế toàn cỗ dùng để làm màn trình diễn gì?
 • Hình hạn chế 50% dùng để làm màn trình diễn gì?
 • Hình chiếu trục đo vuông góc đều phải có thông số biến dị là bao nhiêu?
 • Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng với thông số biến dị là bao nhiêu?
 • Trong hình chiếu trục đo, p là thông số biến dị theo gót trục nào?
 • Trong hình chiếu trục đo, q là thông số biến dị theo gót trục nào?
 • Hình trở thành phát minh. Xác quyết định chủ đề kiến thiết là quá trình bao nhiêu vô quy trình thiết kế?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA