tư bản không xuất hiện trong lưu thông

Preview text

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-xu... 1/

Trang mái ấm >> Luận Văn - Báo Cáo >> Kinh tế - Thương mại

Bạn đang xem: tư bản không xuất hiện trong lưu thông

tư phiên bản ko thể xuất hiện nay kể từ lưu thông và cũng ko thể

xuất hiện nay ở phía bên ngoài lưu thông. Nó nên xuất hiện nay nhập lưu

thông và bên cạnh đó ko nên nhập lưu thông

Bạn đang được coi phiên bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem và chuyển vận ngay lập tức phiên bản rất đầy đủ của tư liệu bên trên phía trên (186 KB, 25 trang )

Tiểu Luận:“Tư phiên bản ko thể xuất hiện nay kể từ lưu thông và cũng ko thể xuất hiện ở phía bên ngoài lưu thông. Nó nên xuất hiện nay nhập lưu thông và đồng thời không nên nhập lưu thông” PHẦN MỞ ĐẦU Quá trình học hành và nghiên cứu và phân tích Sở Tư Bản của Các đó là nghiên cứu về công thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa và những mối quan hệ phát triển và trao thay đổi thích nghi với công thức ấy. Trong xã hội tư phiên bản khi bấy giờ, phương thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa là việc cải tiến và phát triển cao của phát triển sản phẩm & hàng hóa không chỉ về lượng, mà còn phải về hóa học đối với những công thức phát triển trước đó; ngoài lượng sản phẩm & hàng hóa kếch xù nhưng mà nó dẫn đến, công thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa còn thực hiện xuất hiện nay loại sản phẩm & hàng hóa mới- này là sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc. Và Khi sức lao động phát triển thành sản phẩm & hàng hóa thì chi phí tệ đem hình dáng tư phiên bản và nối liền với đó là sự xuất hiện nay mối quan hệ thân thích mái ấm tư phiên bản và người người công nhân thực hiện mướn. Bản chất mối mối quan hệ này thể hiện nay tại vị trí mái ấm tư phiên bản cướp đoạt thặng dư giá trị bởi người công nhân thực hiện mướn dẫn đến. Giá trị thặng dư là xuất xứ tạo hình thu nhập của mái ấm tư phiên bản và tập đoàn lớn nhập công thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa. Trọng

tâm thuyết lí thặng dư giá trị của Các- một trong mỗi phát minh sáng tạo vĩ đạiTẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-xu... 2/

nhất của mái ấm nghĩa Mác- xoay xung quanh yếu tố “hòn đá tảng” này nhập học tập thuyết kinh tế của mái ấm nghĩa Mác về công thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa. Bắt đầu từ phát triển sản phẩm & hàng hóa bên trên hạ tầng nghiên cứu và phân tích quan hệ sản phẩm & hàng hóa và chi phí tệ, Các tiếp tục chỉ ra rằng mang đến tất cả chúng ta thấy được quy trình phát triển sản phẩm & hàng hóa vạc triển để chi phí tệ gửi hóa trở nên Tư phiên bản nên trải qua quy trình lưu thông. Lưu thông sản phẩm & hàng hóa là khởi điểm của tư phiên bản. Sản xuất hành hóa và lưu thông hàng hóa cải tiến và phát triển là quy trình phát triển xã hội dẫn đến thặng dư giá trị mang đến mái ấm Tư phiên bản, đó đó là nền móng lịch sử hào hùng của việc xuất hiện nay của Tư phiên bản.

  1. Sự quan trọng của việc nghiên cứu và phân tích. Ở quyển 1 của cục Tư phiên bản, Các triệu tập nghiên cứu và phân tích quy trình sản xuất tư phiên bản mái ấm nghĩa, triệu tập nghiên cứu và phân tích về quan hệ sản phẩm & hàng hóa và chi phí tệ, thông thông qua đó thực hiện rõ rệt tầm quan trọng của lưu thông nhập quy trình phát triển tư phiên bản chủ

nghĩa. Trong phần loại nhất của quyển này, Mác tiếp tục nghiên cứu và phân tích những vấn đề chung nhất của phát triển sản phẩm & hàng hóa, yếu tố này chỉ được cải tiến và phát triển rất đầy đủ nhất trên hạ tầng của công thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa. Sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa là quy trình cải tiến và phát triển cao của phát triển sản phẩm & hàng hóa, lưu thông sản phẩm & hàng hóa là điểm xuất vạc của tư phiên bản. Cái nền móng lịch sử hào hùng mang đến tư phiên bản Thành lập là nền sản xuất hàng hóa và lưu thông sản phẩm & hàng hóa tiếp tục cải tiến và phát triển. Mác nghiên cứu và phân tích lưu thông của tư phiên bản chính thức kể từ công thức cộng đồng của tư bản: T – H – T’ ở chỗ loại nhị, giải quyết và xử lý xích míc của công thức cộng đồng của tư phiên bản và rút đi ra Tóm lại tư phiên bản vừa vặn sinh đi ra nhập quy trình lưu thông, lại vừa không thể sinh đi ra nhập quy trình lưu thông. Từ việc giải quyết và xử lý xích míc bại liệt, đã xuất hiện nay bên trên thị ngôi trường sản phẩm & hàng hóa một loại sản phẩm mới mẻ là mức độ làm việc, mái ấm tư bản mua sắm hóa này và chi tiêu và sử dụng nó, sẽ tạo nên đi ra thặng dư giá trị. Đây là phần cần thiết và đem đặc thù ra quyết định nhập cỗ Tư phiên bản, vì thế ở đây Mác đặt điều hạ tầng mang đến thuyết lí thặng dư giá trị của tôi.

2. Tình hình nghiên cứu và phân tích TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-xu... 4/

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nội dung tè luận triệu tập phân tách phản hồi Tóm lại của Mác: “Tư bản ko thể xuất hiện nay kể từ lưu thông và cũng ko thể xuất hiện nay ở mặt mũi ngoài lưu thông. Nó nên xuất hiện nay nhập lưu thông và bên cạnh đó ko nên nhập lưu thông”. Đây là Tóm lại về xích míc của công thức cộng đồng của tư phiên bản, ở trang 249, chương II, phần II nhập tác phẩm: Các và Ph. Ăng-ghen, toàn luyện, tập 23. Phương pháp nghiên cứu: Nội dung dùng cách thức nghiên cứu và phân tích của tài chính chủ yếu trị bại liệt là: phương pháp biện bệnh duy vật, cách thức lôgíc thống nhất với lịch sử hào hùng. Trên hạ tầng kết phù hợp với cách thức trừu tượng hóa khoa học tập, phân tách và tổng hợp, suy diễn và quy hấp thụ, cách thức khối hệ thống.

  1. Kết cấu của nội dung tè luận. Ngoài phần mở màn, Tóm lại và hạng mục tư liệu xem thêm, nội dung tiểu

luận bao hàm tía mục chủ yếu.

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG CỦA TIỀN TỆ VÀ HÀNG HÓA

  1. Một số định nghĩa cơ bản

Qua nghiên cứu và phân tích, tất cả chúng ta đều hiểu được, đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích của Sở tư bản là công thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa, những mối quan hệ phát triển, phân phối, trao thay đổi nối liền với công thức phát triển ấy. Thế tuy nhiên lại được Mác bắt đầu nghiên cứu và phân tích kể từ sản phẩm & hàng hóa, vì thế sản phẩm & hàng hóa là tế bào tài chính của phương thức sản xuất tư phiên bản mái ấm nghĩa, thành phầm được dẫn đến nhập công thức sản xuất

này thông dụng đem hình dáng sản phẩm & hàng hóa, nhập sản phẩm & hàng hóa tiềm ẩn những mầmTẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-xu... 5/

mống mối quan hệ phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa. Hàng hóa là thành phầm của làm việc rất có thể vừa lòng yêu cầu nào là bại liệt của con người trải qua trao thay đổi mua sắm – xuất kho với nhau. Hàng hóa đem nhị yếu tố cơ bản là độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm, sở dĩ sản phẩm & hàng hóa đem nhị yếu tố này là vì lao động sản xuất đi ra nó đem đặc thù nhị mặt mũi này là làm việc rõ ràng và làm việc trừu tượng. Các là kẻ trước tiên vạc hình thành đặc thù nhị mặt mũi bại liệt, và thực hiện rõ rệt mặt mũi hóa học và mặt lượng của độ quý hiếm. Từ bại liệt, Các tiếp tục nghiên cứu và phân tích và thực hiện rõ rệt những hình dáng biểu hiện của độ quý hiếm nhưng mà quy trình cải tiến và phát triển cao là việc Thành lập của chi phí tệ. Tiền tệ là sản phẩm & hàng hóa quan trọng được tách đi ra thực hiện vật ngang giá chỉ cộng đồng cho tất cả sản phẩm & hàng hóa, nó thể hiện nay làm việc xã hội và biểu lộ mối quan hệ thân thích những người phát triển sản phẩm & hàng hóa. Tiền là kiểu dáng biểu lộ độ quý hiếm của sản phẩm hoá, nó phục vụ cho việc chuyển động của sản phẩm hoá. Trong lưu thông, chi phí với tư cơ hội là tư phiên bản, chuyển động theo dõi công thức T – H – T’, sẽ tạo nên đi ra một độ quý hiếm tăng thêm vào cho mái ấm tư phiên bản, Các gọi này là giá chỉ trị thặng dư. Giá trị thặng dư này là độ quý hiếm dôi ra bên ngoài độ quý hiếm mức độ làm việc bị mái ấm tư bản cướp ko. Còn tư phiên bản là độ quý hiếm đưa đến thặng dư giá trị bằng phương pháp bóc

lột mức độ làm việc của người công nhân thực hiện mướn. Tư phiên bản ko nên là vật nhưng mà là mối quan hệ xã hội, đấy là mối quan hệ mái ấm yếu trong công thức phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa, là mối quan hệ xã hội thân thích giai cung cấp tư sản với giai cung cấp người công nhân, mái ấm tư phiên bản tách lột người công nhân thực hiện mướn. Tư phiên bản, với tư cơ hội là độ quý hiếm tự động gia tăng, không chỉ bao hàm các quan hệ giai cung cấp, không chỉ bao hàm một đặc thù xã hội chắc chắn dựa trên sự tồn bên trên của làm việc bên dưới kiểu dáng làm việc thực hiện mướn. Tư phiên bản là một trong sự vận

động, là một trong quy trình tuần trả tổ chức qua loa những quy trình không giống nhau... Vì thế người tao chỉ rất có thể hiểu tư phiên bản như là một trong sự chuyển động, chứ không cần nên là

một vật đứng yên ổn.(C. Mác)[4, 185] TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-xu... 7/

diễn đi ra trước đôi mắt tất cả chúng ta. Khi mới mẻ xuất hiện nay lượt trước tiên bên trên vũ đài, tức là trên thị ngôi trường, thị ngôi trường sản phẩm & hàng hóa, thị ngôi trường làm việc, hoặc thị ngôi trường chi phí tệ, thì từng một tư phiên bản khi nào cũng xuất hiện nay bên dưới dạng chi phí, số chi phí này nên được chuyển hóa trở nên tư phiên bản trải qua những quy trình chắc chắn.[1, 222] Trong sự chuyển động quan trọng, chi phí phát triển thành tư phiên bản không giống với việc vận động của nó nhập lưu thông sản phẩm & hàng hóa giản đơn. Tiền với tư cơ hội là chi phí và chi phí với tư cơ hội là tư phiên bản khi đầu chỉ khác nhau về hình dáng lưu thông rất khác nhau nhưng mà thôi.[1, 222] Tiền với tư cơ hội là chi phí, nhập lưu thông sản phẩm & hàng hóa chuyển động theo dõi công thức H – T – H, tức thị phân phối một sản phẩm & hàng hóa này để sở hữ một sản phẩm & hàng hóa không giống. Còn chi phí với tư cơ hội là tư phiên bản, nhập lưu thông sản phẩm & hàng hóa chuyển động theo công thức T – H – T, tức thị mua về để phân phối. Trong sự chuyển động của bọn chúng, những đồng chi phí theo dõi vòng lưu thông sau cùng này đều được gửi hóa trở nên tư bản, phát triển thành tư phiên bản, và bởi mục tiêu của bọn chúng đã và đang là tư phiên bản rồi.[1, 222] Hình thái lưu thông của chi phí nhập nhị công thức bên trên, một phía, cùng phản ánh những mối quan hệ tài chính sản phẩm & hàng hóa rằng cộng đồng nên bọn chúng đem điểm giống nhau như: trải qua loa nhị quy trình trái lập nhau (mua và bán), đem nhị nhân tố đối diện nhau (hàng hóa và chi phí tệ), và điều biểu lộ mối quan hệ tài chính thân thích người mua và người phân phối. Mặt không giống, bởi phản ánh những mối quan hệ xã hội không giống nhau của

kinh tế sản phẩm & hàng hóa nên thân thích nhị vòng chu gửi đem sự không giống nhau: Một là, trình tự động hòn đảo ngược của nhị quy trình trái lập của lưu thông, với điểm mở màn và điểm kết đôn đốc. Lưu thông sản phẩm & hàng hóa giản đơn chính thức bằng sự việc phân phối và kết đôn đốc bằng việc mua sắm, còn lưu thông của chi phí với tư cơ hội là tư phiên bản thì chính thức bằng sự việc mua và kết đôn đốc bằng sự việc phân phối...điểm mở màn và điểm kết đôn đốc của cuộc chuyển động là hàng hóa, còn ở bên dưới là chi phí. Trong hình dáng loại nhất, chi phí nhập vai trò trung gian nhập trong cả cả quy trình, còn nhập hình dáng loại nhị, ngược lại, này là hàng hóa.[1, 224]

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-xu... 8/

Hai là, mục tiêu, nhập công thức H – T – H, độ quý hiếm dùng là mục đích cuối nằm trong. Còn nhập công thức T – H – T, mái ấm tư phiên bản fake chi phí nhập lưu thông không nên là “chi xài hẳn”, nhưng mà là số chi phí “ứng trước”. Đến Khi kết đôn đốc quá trình lưu thông, mái ấm tư phiên bản không chỉ thu về số chi phí tiếp tục ném ra thuở đầu, nhưng mà còn cộng vào trong 1 khoản chi phí gia tăng. Mác gọi số chi phí gia tăng này là giá chỉ trị thặng dư. Mác viết: Kết ngược là kẻ tao rút nhập lưu thông đi ra nhiều chi phí rộng lớn là số đã bỏ nhập khi thuở đầu. Bông mua sắm với giá chỉ 100 p. xt. ví dụ điển hình, lại được phân phối lại với giá 100 + 10 p. xt., hoặc 110 p. xt.. Vì vậy, hình dáng rất đầy đủ của quy trình này là T – H – T’, trong bại liệt T’ = T + ∆T, tức thị thông qua số chi phí ứng đi ra khi thuở đầu cùng theo với một trong những tăng thêm nào là bại liệt. Số gia tăng bại liệt, hoặc số dư đối với độ quý hiếm khi thuở đầu, tôi gọi là giá chỉ trị thặng dư.[1, 227] Như vậy là độ quý hiếm được ứng đi ra khi thuở đầu không chỉ được bảo tồn trong lưu thông, mà còn phải thay cho thay đổi đại lượng của chính nó, còn thêm vào đó một giá chỉ trị thặng dư, hay những tiếp tục tự động gia tăng độ quý hiếm. Chính sự chuyển động ấy tiếp tục đổi thay độ quý hiếm đó thành tư phiên bản.[1, 228] Ba là, số lượng giới hạn của việc chuyển động. Lưu thông của chi phí theo dõi công thức H – T – H là đem số lượng giới hạn. Lưu thông hàng hóa giản đơn, phân phối để sở hữ, là phương tiện đi lại nhằm đạt cho tới mục tiêu cuối cùng

nằm ở ngoài lưu thông, - tức là nhằm sở hữu những độ quý hiếm dùng, nhằm thỏa mãn yêu cầu.[1, 229] Còn lưu thông chi phí theo dõi công thức T – H – T’ là không tồn tại số lượng giới hạn. Lưu thông của chi phí với tư cơ hội là tư phiên bản là một trong mục tiêu tự động nó, chính vì việc thực hiện tăng giá trị chỉ tồn bên trên ở bên phía trong sự chuyển động không ngừng nghỉ được tái mét biểu diễn bại liệt mà thôi. Vì vậy, sự chuyển động của tư phiên bản là không tồn tại số lượng giới hạn.[1, 229] Với tư cơ hội là đại biểu đem ý thức của việc chuyển động bại liệt, người thân chi phí trở thành mái ấm tư phiên bản. Con người của hắn, hoặc rằng mang đến chính xác, khuôn mẫu ví tiền của hắn, là

điểm xuất vạc và điểm trở lại của chi phí. Nội dung khách hàng quan tiền của việc lưu thông đóTẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 10/

thức cộng đồng của tư phiên bản. 3. Mâu thuẫn của công thức cộng đồng của tư bản

Tư phiên bản ko thể xuất hiện nay kể từ lưu thông và cũng ko thể xuất hiện nay ở bên ngoài lưu thông. Nó nên xuất hiện nay nhập lưu thông và bên cạnh đó ko phải trong lưu thông.[1, 249] 3. Thực hóa học của xích míc. Trong lưu thông sản phẩm & hàng hóa thường thì, thể hiện nay quan hệ giữa người mua sắm và người phân phối, thân thích một người thân chi phí và người thân sản phẩm & hàng hóa, quá trình bại liệt xuất hiện nay thêm 1 người trung lừa lọc chuyên nghiệp mua sắm hóa của người này và bán sản phẩm hóa này lại cho tất cả những người không giống, Các tiếp tục giả thiết người trung gian đó là mái ấm tư phiên bản. Các viết: Với tư cơ hội là mái ấm tư phiên bản, tôi mua sắm hóa của A và sau đó bán lại nó mang đến B, còn với tư cơ hội là kẻ mái ấm sản phẩm & hàng hóa giản đơn, thì tôi bán hàng hóa mang đến B rồi tiếp sau đó thâu tóm về sản phẩm & hàng hóa của A.[1, 235]. Quá trình mua sắm và phân phối bại liệt rất có thể hòn đảo ngược và tồn bên trên liên tiếp, bắt đầu bằng việc chọn mua, kết đôn đốc bằng sự việc phân phối hoặc chính thức bằng sự việc phân phối, kết thúc bằng việc chọn mua... Sự hòn đảo ngược trình tự động bại liệt mặc dù vậy nào là chuồn nữa thì bại liệt đơn giản công việc mua sắm và bán sản phẩm hóa một cơ hội giản đơn, thường thì. Sự thay cho thay đổi này chỉ đặc biệt so với người chiếm hữu chi phí tệ mong muốn đổi thay chi phí trở nên tư phiên bản, còn đối với người phân phối thì sự chuyển động của tư phiên bản chỉ là một trong sự lưu thông sản phẩm & hàng hóa thông

Xem thêm: trường tiểu học nguyễn huệ

thường. Đến phía trên Các mang 1 kết luận: Sau Khi hòn đảo ngược trình tự động, bọn chúng ta vẫn tuyệt nhiên ko thoát khỏi nghành nghề lưu thông sản phẩm & hàng hóa giản đơn, và vì thế vậy chúng tao nên xét coi, theo dõi thực chất của chính nó, nghành nghề ấy đem được chấp nhận những giá trị nhập cuộc nhập nghành nghề ấy tăng thêm hay là không, tức thị đem được chấp nhận hình thành một thặng dư giá trị hay là không.[1, 236]

Bắt đầu thực hiện rõ rệt xích míc của công thức cộng đồng của tư phiên bản, Các viết:TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 11/

Hình thái lưu thông nhập bại liệt con cái con con chi phí gửi hóa trở nên tư phiên bản, mâu thuẫn với không còn thảy những quy luật tiếp tục trình diễn trước đó về thực chất của hàng hóa, độ quý hiếm, chi phí và phiên bản thân thích lưu thông.[1, 234]

Trong lưu thông, chi phí được dùng để làm biểu lộ độ quý hiếm của những hàng hóa trải qua giá thành, người tiêu dùng và người phân phối tiếp tục nằm trong được lợi Khi thỏa mãn về độ quý hiếm dùng của sản phẩm & hàng hóa. Để lý giải mang đến yếu tố này, Các lấy ví dụ thân thích người sản xuất rượu vang và người phát triển lúa mì: Một người dân có nhiều rượu chát tuy nhiên lại không đem tiểu mạch, giao dịch thanh toán với cùng một người không giống có khá nhiều tiểu mạch tuy nhiên lại không có rượu chát, và thân thích bọn họ cùng nhau tiếp tục ra mắt việc trao thay đổi một trong những tiểu mạch đem một giá trị là 50, lấy một độ quý hiếm là 50 bên dưới kiểu dáng rượu chát. Sự trao thay đổi đó không nên là sự việc thực hiện gia tăng độ quý hiếm trao thay đổi với những người loại nhất cũng như đối với những người loại nhị, chính vì trước lúc trao thay đổi thì từng người nhập chúng ta đều đã mang 1 độ quý hiếm ngang với độ quý hiếm nhưng mà người ấy sẽ có được nhờ việc giao dịch thanh toán đó (Mercier de la Revière).[1, 237] Như vậy, yếu tố cũng sẽ không còn thay cho thay đổi một chút ít nào là nếu như với tư cơ hội là phương tiện lưu thông, chi phí đứng đi ra thực hiện trung lừa lọc Một trong những sản phẩm & hàng hóa, và những hành vi mua sắm và phân phối tách tách nhau một cơ hội rõ rệt rệt. Giá trị của sản phẩm & hàng hóa được biểu thị bởi giá thành của bọn chúng trước lúc bọn chúng chuồn nhập lưu thông, vì thế, nó là một nền móng của lưu thông chứ không cần nên là thành quả của lưu thông.[1, 237] Liên hệ lại nội dung tiếp tục nghiên cứu và phân tích ở chỗ một, tất cả chúng ta tiếp tục nắm vững,

hàng hóa đem nhị yếu tố này là độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm, sản phẩm & hàng hóa là kết quả của quy trình làm việc và quy trình dẫn đến độ quý hiếm. Do bại liệt, ko nên trong trao thay đổi thì thành phầm của làm việc mới mẻ phát triển thành sản phẩm & hàng hóa, nhưng mà nó sẽ bị là hàng hóa Khi nhập cuộc nhập quy trình trao thay đổi. Giá trị là vì làm việc trừu tượng dẫn đến, nó Thành lập nhập quy trình phát triển sản phẩm & hàng hóa. Còn chi phí là hình

thái biểu lộ của độ quý hiếm, vì thế ngay lập tức sau thời điểm thoát khỏi phát triển, sản phẩm & hàng hóa đãTẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 13/

mỗi một bên phía trong nhị mặt mũi giao dịch thanh toán khi nào cũng thay đổi một độ quý hiếm nhỏ rộng lớn lấy một độ quý hiếm to hơn...[1, 239] Như vậy, Công-đi-i-ắc không chỉ lộn lạo độ quý hiếm dùng với giá trị trao thay đổi, mà còn phải thay cho thế một cơ hội thiệt sự trẻ em con cái một xã hội đem nền sản xuất sản phẩm & hàng hóa cải tiến và phát triển, bởi một tình trạng xã hội nhập bại liệt người sản xuất tự động phát triển đi ra những tư liệu sinh hoạt của tôi và chỉ ném nhập lưu thông số dư còn sót lại sau thời điểm tiếp tục vừa lòng yêu cầu của phiên bản thân thích.[1, 239]

Theo Các thì những mái ấm tài chính học tập văn minh cũng thông thường theo dõi những sai lầm của Công-đi-i-ắc,luôn luôn chứng tỏ lưu thông là xuất xứ của giá chỉ trị thặng dư. Với ý kiến sai lầm không mong muốn bại liệt, Các tiếp tục mang 1 đánh giá cực kỳ đúng đắn, đó là: Người tao ko trả mang đến sản phẩm & hàng hóa nhị lần: một lượt mang đến độ quý hiếm sử dụng của bọn chúng, một lượt không giống mang đến độ quý hiếm của bọn chúng. Và nếu như độ quý hiếm dùng của hàng hóa hữu ích cho tất cả những người mua sắm rộng lớn là cho tất cả những người phân phối, thì hình dáng chi phí của chúng lại sở hữu ích cho tất cả những người phân phối rộng lớn là cho tất cả những người mua sắm.[1, 240] Các viết: Nếu những sản phẩm & hàng hóa, hoặc sản phẩm & hàng hóa và chi phí đem nằm trong một giá trị trao thay đổi, tức là những vật ngang giá chỉ, được người tao đem trao thay đổi với nhau, thì rõ nét là không một ai rút được kể từ lưu thông đi ra nhiều độ quý hiếm rộng lớn là số đã bỏ nhập vào bại liệt. Trong tình huống ấy ko ra mắt việc tạo hình thặng dư giá trị.[1, 240] Vậy, tình huống trao thay đổi ngang giá chỉ là ko dẫn đến thặng dư giá trị. Trường phù hợp hai: Trao thay đổi ko ngang giá chỉ. Một là, sản phẩm & hàng hóa được phân phối cao hơn nữa độ quý hiếm của chính nó.

Bây giờ, tất cả chúng ta hãy nhận định rằng người phân phối mang 1 độc quyền thần túng thiếu nào đó nhằm bán sản phẩm hóa cao hơn nữa độ quý hiếm của chúng[1, 241] Các thể hiện ví dụ:

Bán một sản phẩm & hàng hóa lấy 110 Khi trị giá chỉ của bọn chúng đơn giản 100, về mặtTẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 14/

danh nghĩa, ở phía trên và đã được thêm vào đó 10% nhập giá thành. Lúc này người phân phối thu được một thặng dư giá trị là 10. Nhưng theo dõi yêu cầu, sau thời điểm thực hiện người phân phối, thì anh tao tảo trở lại làm người tiêu dùng. Thế là tình huống bên trên tái diễn, người phân phối cũng rất được khuôn mẫu đặc quyền bán sản phẩm hóa vướng lên 10%, người thân sản phẩm & hàng hóa này được lợi 10. Với tư cơ hội là người mua sắm, anh tao tiếp tục mất mặt chuồn 10. Qua bại liệt ví dụ bại liệt, Các tiếp tục khẳng định: Trên thực tiễn, toàn cỗ vấn đề tiếp tục dẫn đến vị trí là toàn bộ những mái ấm sản phẩm & hàng hóa đều phân phối láo nháo lẫn nhau những sản phẩm & hàng hóa của mình với 10% giá thành cao hơn độ quý hiếm của bọn chúng, tuy nhiên điều này cũng trọn vẹn tương tự là tất cả những sản phẩm & hàng hóa đều được phân phối theo dõi độ quý hiếm của bọn chúng. Việc thêm vào đó đem tính

chất danh nghĩa và thông dụng như thế nhập giá chỉ cả những sản phẩm & hàng hóa cũng có thể có một tác dụng tương tự là sự việc lấy bạc ví dụ điển hình, chứ không cần nên lấy vàng, nhằm đo giá trị của những sản phẩm & hàng hóa. Tên gọi là chi phí, tức là giá thành của những sản phẩm & hàng hóa, tăng thêm, nhưng tỷ trọng độ quý hiếm của bọn chúng vẫn bất biến.[1, 241 – 242] Hai là, sản phẩm & hàng hóa phân phối thấp rộng lớn độ quý hiếm của chính nó. Ngược lại, tất cả chúng ta hãy giả thiết rằng người tiêu dùng đem độc quyền mua hàng hóa bên dưới độ quý hiếm của bọn chúng.[1, 242] Chẳng hạn như: Trước không còn, với tư cơ hội là kẻ phân phối, anh tao phân phối một sản phẩm & hàng hóa lấy 90 trong Khi trị giá chỉ của bọn chúng là 100, về mặt mũi danh nghĩa, anh tao tiếp tục mất mặt 10%, người mái ấm sản phẩm & hàng hóa bị thiệt 10. Sau bại liệt, với tư cơ hội là người tiêu dùng, cũng tái diễn như bên trên, người bán bán thấp rộng lớn 10%, người thân sản phẩm & hàng hóa bị thiệt 10. Với tư cơ hội là người tiêu dùng, anh ta đã được lợi 10.

Như vậy là ko thể lý giải được sự tạo hình thặng dư giá trị và do bại liệt, sự gửi hóa của chi phí trở nên tư phiên bản, bằng sự việc người phân phối bán sản phẩm hóa

của bản thân cao hơn nữa độ quý hiếm của bọn chúng hoặc bằng sự việc người tiêu dùng mua sắm hóaTẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 16/

trả cho những sản phẩm & hàng hóa cao hơn nữa độ quý hiếm của bọn chúng thì cũng chỉ tức là ngụy trang khuôn mẫu vấn đề giản đơn rằng rằng: với tư cơ hội là kẻ phân phối, người thân hàng hóa đem độc quyền phân phối giá chỉ giá thành cao hơn.[1, 243] Chúng tao cũng sẽ không còn tiến bộ thêm thắt được một bước nào là nếu như tất cả chúng ta giả định rằng người thân sản phẩm & hàng hóa, bên dưới tên thường gọi là kẻ phát triển, tiếp tục bán sản phẩm hóa của bản thân cao hơn nữa độ quý hiếm, và bên dưới tên thường gọi là kẻ chi tiêu và sử dụng thì tiếp tục mua sắm hóa đắt rộng lớn độ quý hiếm của bọn chúng. Chúng tao ko thể lý giải được sự tồn bên trên của một giai cung cấp như vậy.[1, 243] Theo Các: Số chi phí nhưng mà một giai cung cấp bại liệt dùng để làm mua sắm những sản phẩm hóa một cơ hội thông thường xuyên, nên thông thường xuyên chạy kể từ phiên bản thân thích những người chủ sản phẩm & hàng hóa ấy về mình giai cung cấp này, ko qua loa trao thay đổi nhưng mà bên trên hạ tầng quyền lực hay 1 sự chống chế nào là bại liệt. Và việc bán sản phẩm hóa mang đến giai cung cấp ấy cao hơn giá trị của bọn chúng chỉ tức là hoàn trả cho chính mình 1 phần số chi phí tiếp tục cho không nhưng mà thôi.[1, 243 – 244] Mác lấy ví dụ như: Các TP. Hồ Chí Minh ở Tiểu Á thường niên nên nộp cống vật bằng chi phí mang đến La Mã cổ truyền. Với số chi phí bại liệt, La Mã tiếp tục mua sắm hóa của những

thành phố ấy, và mua sắm với giá chỉ quá vướng. Như vậy, người Tiểu Á tiếp tục gạt gẫm người La Mã và bởi con phố thương nghiệp, tiếp tục lấy lại 1 phần chi phí cống mà người ta đã phải nộp mang đến những người dân chuồn đoạt được bọn họ. Nhưng kẻ bị gạt gẫm cuối cùng vẫn là những người dân Tiểu Á. Trước sau, sản phẩm & hàng hóa của mình cũng vẫn được trả bằng tiền của chủ yếu bọn họ. Đó trọn vẹn ko nên là một trong cách thức thực hiện nhiều hay tạo đi ra thặng dư giá trị.[1, 244] Trường phù hợp 4: Xuất hiện nay một kẻ bịp bợm chuyên nghiệp mua sắm rẻ rúng phân phối vướng. Người mái ấm sản phẩm & hàng hóa A rất có thể là một trong kẻ bịp bợm tinh ranh cho tới nấc là bao giờ phân phối cũng lường gạt được những người cùng cơ quan B và C của hắn, trong lúc bại liệt thì với tất cả lòng ước muốn của tôi, những người dân này vẫn ko thể trả thù oán lại được.[1, 244]

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 17/

Mác lấy ví dụ: A xuất bán cho B rượu chát với cùng một độ quý hiếm 40 p., và qua loa trao đổi lại giành được một trong những tiểu mạch với độ quý hiếm là 50 p. xt.. A tiếp tục gửi hóa 40. p. xt. của tôi thành 50 p., tiếp tục đổi thay một trong những chi phí thấp hơn trở nên một trong những chi phí nhiều hơn thế và tiếp tục đổi thay hàng hóa của tôi trở nên tư phiên bản. Chúng tao hãy xét yếu tố kỹ rộng lớn. Trước Khi trao thay đổi, có 40 p. rượu chát nhập tay A và 50 p. tiểu mạch nhập tay B, còn tổng giá chỉ trị là 90 p.. Sau Khi trao thay đổi, tất cả chúng ta vẫn đang còn cũng tổng mức vốn 90 p. bại liệt. Giá trị nằm nhập lưu thông ko gia tăng lên được một nguyên vẹn tử nào; chỉ mất sự phân phối độ quý hiếm bại liệt thân thích A và B là thay cho thay đổi.[1, 244 – 245] Ở phía trên, so với mặt mũi A là thặng dư giá trị, còn mặt mũi B lại là độ quý hiếm thiếu hụt, số lượng nằm trong ở mặt mũi này là số lượng trừ so với mặt mũi không giống. Rõ ràng là ko thể làm tăng được tổng số những độ quý hiếm đang được lưu thông bởi ngẫu nhiên một sự thay cho đổi nào trong các việc phân phối những độ quý hiếm ấy.[1, 245] Như vậy, nếu như người tao trao thay đổi những vật ngang giá chỉ thì chẳng nảy sinh một thặng dư giá trị nào là, và nếu như người tao trao thay đổi những vật ko ngang giá thì cũng chẳng phát sinh một chút ít thặng dư giá trị nào là. Lưu thông, hoặc trao đổi hàng hóa, ko dẫn đến một độ quý hiếm nào là cả.[1, 245 – 246] Khi phân tách hình dáng cơ phiên bản của tư phiên bản, khuôn mẫu hình dáng nhập bại liệt tư bản quyết quyết định tổ chức triển khai tài chính của xã hội văn minh, Các tiếp tục dùng phương pháp trừu tượng hóa khoa học tập, trong thời điểm tạm thời bỏ lỡ những hình dáng thông dụng nhất, đem thể

nói là những hình dáng cổ sơ nhất của tư phiên bản, tức là tư phiên bản thương nghiệp và tư bản cho vay vốn nặng trĩu lãi.[1, 246] Bởi vì thế, nhập tư phiên bản thương nghiệp theo như đúng nghĩa của chính nó, hình thái T – H – T’, mua sắm nhập nhằm đẩy ra giá thành cao hơn, thể hình thành bên dưới một dạng thuần túy nhất. Mặt không giống, toàn cỗ sự chuyển động của tư phiên bản này đều ra mắt nhập giới hạn lĩnh vực lưu thông. Nhưng vì thế ko thể nào là lấy phiên bản thân thích lưu thông nhằm giải thích sự gửi hóa của chi phí trở nên tư phiên bản, lý giải sự tạo hình giá chỉ trị thặng dư, do đó dường như ko thể giành được tư phiên bản thương nghiệp khi người tao trao thay đổi những vật ngang giá; vì vậy sự tồn bên trên của tư phiên bản thương

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 19/

Như vậy là kẻ phát triển sản phẩm & hàng hóa ko thể thực hiện gia tăng độ quý hiếm, và do bại liệt, ko thể đổi thay chi phí hoặc sản phẩm & hàng hóa trở nên tư phiên bản ở phía bên ngoài nghành nghề lưu thông nhưng mà ko xúc tiếp với những người dân mái ấm sản phẩm & hàng hóa không giống.[1, 249] Tóm lại, qua loa phân tách, tất cả chúng ta thấy rõ rệt, chi phí với tư cơ hội là tư phiên bản luôn luôn chuyển động, sinh sôi và nảy nở. Nhà tư phiên bản fake chi phí nhập lưu thông mua sắm để mua sản phẩm & hàng hóa, tuy nhiên sản phẩm & hàng hóa được mua sắm ở phía trên ko nên là sản phẩm & hàng hóa thông thường, nhưng mà sản phẩm & hàng hóa bao hàm tư tiệu phát triển và mức độ làm việc. Chính việc tiêu dùng sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc bại liệt, bằng phương pháp phối kết hợp nó với tư tiệu phát triển tiếp tục tạo ra độ quý hiếm và thặng dư giá trị kết tinh nghịch nhập thành phầm. Các viết: Như vậy là khuôn mẫu độ quý hiếm bởi hắn ứng đi ra bên dưới hình dáng chi phí, bây giờ tồn bên trên bên dưới hình dáng bảo vật, tạo nên độ quý hiếm bại liệt rất có thể tự động triển khai thành giá trị đẻ đi ra thặng dư giá trị (dưới dạng sản phẩm hóa).[2, 49] Trong bại liệt, mức độ làm việc ... là ĐK căn phiên bản làm cho độ quý hiếm ứng ra dưới hình dáng chi phí được thực tiễn gửi hóa trở nên tư phiên bản, trở nên độ quý hiếm đẻ đi ra giá trị thặng dư.[2, 51] Lao động thặng dư của mức độ làm việc là làm việc ko công mang đến mái ấm tư bản, và vì vậy, nó dẫn đến thặng dư giá trị mang đến mái ấm tư phiên bản, nghĩa là một trong độ quý hiếm mà nhà tư phiên bản ko nên trả bởi vật ngang giá chỉ. Do bại liệt, thành phầm ko nên chỉ là sản phẩm & hàng hóa, nhưng mà là một trong sản phẩm & hàng hóa tiếp tục đem nhập bản thân một thặng dư giá trị.[2, 63] Thông qua loa quy trình lưu thông, sản phẩm & hàng hóa phát triển đi ra bán tốt bên trên thị trường thì mái ấm tư phiên bản mới mẻ thu giá tốt trị thặng dư bại liệt, tức là thặng dư giá trị đã

được biểu lộ đi ra trải qua lưu thông, chứ lưu thông ko đẻ đi ra độ quý hiếm thặng dư. Mác viết: Hàng hóa phát triển thành tư phiên bản sản phẩm & hàng hóa với tư cơ hội là hình thái tồn bên trên tính năng của độ quý hiếm tư phiên bản đã tiếp tục tăng thêm thắt độ quý hiếm, thẳng bởi phiên bản thân quá trình phát triển đẻ đi ra. Dưới hình dáng sản phẩm & hàng hóa, tư phiên bản chắc chắn nên hoàn thành tính năng sản phẩm & hàng hóa. Tất cả những cống phẩm cấu trở nên tư phiên bản bại liệt, ngay lập tức từ

Xem thêm: sở giáo dục hòa bình

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)

text.123docz/document/3378235-tu-ban-khong-the-xuat-hien-tu-luu-thong-va-cung-khong-the-xuat-hien-o-ben-ngoai-luu-thong-no-phai-x... 20/

đầu đều được phát triển mang đến thị ngôi trường, đều nên được đem phân phối chuồn, nên được chuyển hóa trở nên chi phí.[2, 64]. Bán và mua sắm hóa ko tạo ra đi ra độ quý hiếm, cũng như thặng dư giá trị.[3, 427] Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN. Thông qua loa nghiên cứu và phân tích yếu tố về lưu thông sản phẩm hòa và chi phí tệ Các đã chỉ đi ra mang đến tất cả chúng ta thấy công thức cộng đồng của tư phiên bản là chi phí nhập lưu thông hàng hóa giản đơn chuyển động theo dõi công thức: H - T - H (Hàng - Tiền - Hàng) còn chi phí nhập nền phát triển tư phiên bản mái ấm nghĩa thì theo dõi công thức: T - H - T’ (Tiền - Hàng - Tiền'). Ông tiếp tục đối chiếu nhị công thức này và phá huỷ hiện nay điểm khác cơ phiên bản là lưu thông sản phẩm & hàng hóa giản đơn chính thức bởi hành động phân phối (H - T tức là Hàng - Tiền) và kết đôn đốc bởi hành động mua sắm (T - H tức là Tiền - Hàng), ngoài ra điểm xuất vạc và điểm kết đôn đốc đều là sản phẩm & hàng hóa, chi phí chỉ nhập vai trò trung gian, mục tiêu là độ quý hiếm dùng. Trong Khi bại liệt, lưu thông của tư phiên bản bắt đầu bằng hành động mua sắm (T - H tức Tiền - Hàng) và kết đôn đốc bởi hành động phân phối (H - T’ tức Hàng - Tiền'), ở sơ vật này, chi phí vừa vặn là vấn đề xuất vạc, vừa vặn là vấn đề kết đôn đốc, còn sản phẩm & hàng hóa chỉ nhập vai trò trung lừa lọc. Mục đích của lưu thông tư phiên bản là giá trị, và độ quý hiếm to hơn. Như vậy thì tư phiên bản nên chuyển động theo dõi công thức T-H-T’ để sở hữu giá chỉ trị mới. T' (tức là Tiền sau đó 1 vòng lưu thông sẽ tiến hành tính bởi công thức: T’ = T + ΔT, nhập đó: ΔT là số chi phí trội rộng lớn (giá trị rộng lớn hơn) được gọi là giá chỉ trị thặng dư (Các ký hiệu nó bởi m). Còn số chi phí ứng đi ra thuở đầu (Tiền ban đầu dùng để làm mua sắm ở đầu quy trình lưu thông này) với mục tiêu thu được

giá trị thặng dư phát triển thành tư phiên bản và chi phí chỉ trở thành tư phiên bản Khi được sử dụng để mang lại thặng dư giá trị mang đến mái ấm tư phiên bản. Các cũng chỉ luôn luôn mang đến tất cả chúng ta thấy xích míc nhập công thức chung, này là thặng dư giá trị vừa vặn ko được sinh đi ra nhập quy trình lưu thông nhưng lại được sinh đi ra nhập quy trình lưu thông. Trong công thức cộng đồng của chủ nghĩa tư phiên bản chỉ mất 2 yếu tố là Hàng (H) và Tiền (T) và quy trình lưu

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ (.DOC) (25 trang)