trường tiểu học nguyễn trãi

1993/PGDĐT

Ngày ban hành: 15/11/2023. Trích yếu: Đăng ký nhập cuộc những khóa đào tạo và huấn luyện STEAM Robotics dành riêng cho Giáo viên và Học sinh

Ngày ban hành: 15/11/2023

Bạn đang xem: trường tiểu học nguyễn trãi

1998/PGDĐT-GDTHCS

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: Góp ý tiêu chuẩn Dự thảo ngôi trường học tập mưu trí cung cấp THCS

Ngày ban hành: 17/11/2023

2019/PGDĐT-

Ngày ban hành: 21/11/2023. Trích yếu: Góp ý tiêu chuẩn Dự thảo ngôi trường học tập mưu trí cung cấp Tiểu học

Ngày ban hành: 21/11/2023

2031/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 28/11/2023. Trích yếu: Tham gia Hội thi đua "Bộ thuế luyện giáo án trực tuyến" cung cấp Tiểu học tập năm học tập 2023-2024

Ngày ban hành: 28/11/2023

97/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Công tác cải tân hành chủ yếu nhập nghành nghề dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện năm 2023

Ngày ban hành: 30/01/2023

Xem thêm: trung tâm chiếu phim quốc gia

1996/PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: Đẩy mạnh nhập cuộc cuộc thi đua thiết kế tạo ra gắn kèm với chủ thể TP.HCM mưu trí, hạ tầng thông minh

Ngày ban hành: 17/11/2023

1997/PGDĐT

Ngày ban hành: 17/11/2023. Trích yếu: Tăng cường công tác làm việc dạy dỗ kỹ năng, khả năng về phòng cháy chữa cháy, CNCH mang đến học viên trong những hạ tầng giáo dục

Ngày ban hành: 17/11/2023

1766/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 27/10/2023. Trích yếu: Tuyên truyền và tổ chức triển khai những sinh hoạt xin chào 41 năm ngày Nhà Giáo nước Việt Nam 20/11/1982-20/11/2023

Ngày ban hành: 27/10/2023

1742/PGDĐT

Ngày ban hành: 20/10/2023. Trích yếu: Báo cáo thành quả đào tạo chữ ký số chuyên sử dụng HSM công lập

Xem thêm: kiểm tra lỗi chính tả trong word

Ngày ban hành: 20/10/2023

1741/PGDĐT

Ngày ban hành: 20/10/2023. Trích yếu: Tập huấn tu dưỡng cai quản trị kho học tập liệu số bên trên những đơn vị

Ngày ban hành: 20/10/2023