trường đại học kỹ thuật y tế hải dương

Cập nhật: 15/12/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Kỹ thuật Y tế Hải Dương
 • Tên giờ đồng hồ Anh: Hai Duong Medical technical University (HMTU)
 • Mã trường: DKY
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ xẻ tạo: Đại học tập - Liên thông - Văn bởi vì 2 - Hợp tác quốc tế
 • Địa chỉ: Số 1, lối Vũ Hựu, TP. Hồ Chí Minh Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • SĐT: 84-220-3891799
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.hmtu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/HMTUP/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời lừa lọc tuyển chọn sinh

Bạn đang xem: trường đại học kỹ thuật y tế hải dương

 • Theo lịch cộng đồng của Sở GD&ĐT.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo đuổi quy ấn định.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng;
 • Phương thức 2: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành quả điểm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023;
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập điểm học tập bạ trung học phổ thông cho tới 2 ngành Điều chăm sóc và ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng;
 • Phương thức 4: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh Quốc tế;
 • Phương thức 5: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành quả đua nhận xét năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP Hà Nội.

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận làm hồ sơ ĐKXT

4.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng

 • Đối với sỹ tử vẫn học tập bổ sung cập nhật kỹ năng và kiến thức dự bị Đại học tập năm học tập 2022-2023 nên với học tập lực lớp 10, 11, 12 xếp loại Giỏi trở lên trên và năm học tập bổ sung cập nhật kỹ năng và kiến thức dự bị Đại học tập với điểm khoảng môn Toán- Hóa- Sinh kể từ 8.0 trở lên trên so với ngành Y khoa; xếp loại Khá trở lên trên và năm học tập bổ sung cập nhật kỹ năng và kiến thức dự bị Đại học tập với điểm khoảng từng môn Toán- Hóa- Sinh kể từ 6.5 trở lên trên so với những ngành sót lại.

4.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành quả điểm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023

 • Trường tiếp tục công tía ngưỡng đáp ứng unique đầu những ngành nằm trong nghành nghề sức mạnh của Sở GD&ĐT.

4.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập điểm học tập bạ THPT

 • Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên trên hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông kể từ 6.5.

4.2.4. Phương thức 4: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh Quốc tế

 • Điểm IELTS đạt kể từ 6.0 trở lên trên hoặc TOEFL iBT đạt kể từ 60 trở lên trên.
 • Có học tập lực lớp 10, 11, 12 xếp loại Giỏi trở lên trên và với điểm Trung bình từng kỳ nhập 06 học tập kỳ của từng môn (Toán- Hóa) hoặc (Toán- Sinh) kể từ 8.0 trở lên trên so với ngành Y khoa, xếp loại Khá trở lên trên và với điểm Trung bình từng kỳ nhập 06 học tập kỳ của từng môn (Toán- Hóa) hoặc (Toán- Sinh) kể từ 6.5 trở lên trên so với ngành sót lại.

4.2.5. Phương thức 5: Xét tuyển chọn địa thế căn cứ nhập thành quả đua nhận xét năng lượng của Đại học tập Quốc gia Hà Nội

 • Điểm Đánh giá chỉ năng lượng đạt kể từ 100 (120 so với Y khoa)
 • Tư duy ấn định lượng: Từ 30 (40 so với Y khoa);
 • Tư duy ấn định tính: Từ 25;
 • Khoa học: Từ 30 (40 so với Y khoa);
 • Học lực lớp 12 xếp loại kể từ chất lượng tốt trở lên trên hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông kể từ 8.0 trở lên trên so với ngành Y khoa; Học lực lớp 12 xếp loại kể từ Khá trở lên trên hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông kể từ 6.5 trở lên trên so với ngành sót lại. 

5. Học phí

Học phí trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế Thành Phố Hải Dương năm 2023 - 2024 dự con kiến so với hệ chủ yếu quy: 

 • Ngành Y khoa: 2.760.000 đồng/ mon.
 • Các ngành còn lại: 2.090.000 đồng/ mon.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN TÊN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU (DỰ KIẾN) TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
1 7720101 Y khoa (Bác sĩ nhiều khoa) 301 Tuyển thẳng 07 Tuyển thẳng
100 Kết ngược đua THPT 45 Toán-Hóa-Sinh
408 Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh 04 Chứng chỉ TA
402 Điểm năng lượng ĐHQG Hà Nội 14 Đánh giá chỉ NL
2 7720301 Điều chăm sóc (Điều chăm sóc nhiều khoa, Điều chăm sóc Nha khoa, Điều chăm sóc Sản phụ khoa, Điều chăm sóc Gây ham mê hồi sức) 301 Tuyển thẳng 16 Tuyển thẳng
100 Kết ngược đua THPT 92 Toán-Hóa-Sinh
200 Học bạ 92
408 Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh 10 Chứng chỉ TA
402 Điểm năng lượng ĐHQG Hà Nội 30 Đánh giá chỉ NL
3 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 301 Tuyển thẳng 14 Tuyển thẳng
100 Kết ngược đua THPT 90 Toán-Hóa-Sinh
Toán-Lý-Hóa
408 Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh 08 Chứng chỉ TA
402 Điểm năng lượng ĐHQG Hà Nội 28 Đánh giá chỉ NL
4 7720602 Kỹ thuật hình hình họa Y học 301 Tuyển thẳng 12 Tuyển thẳng
100 Kết ngược đua THPT 78 Toán-Hóa-Sinh
Toán-Lý-Hóa
408 Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh 06 Chứng chỉ TA
402 Điểm năng lượng ĐHQG Hà Nội 24 Đánh giá chỉ NL
5 7720603 Kỹ thuật Phục hồi công dụng (Vật lý điều trị, Hoạt động điều trị, Ngôn ngữ trị liệu) 301 Tuyển thẳng 12 Tuyển thẳng
100 Kết ngược đua THPT 40 Toán-Hóa-Sinh
200 Học bạ 40 Toán-Hóa-Sinh
408 Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh 06 Chứng chỉ TA
402 Điểm năng lượng ĐHQG Hà Nội 22 Đánh giá chỉ NL

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế Thành Phố Hải Dương như sau:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Xét theo đuổi KQ đua THPT

Xét theo đuổi học tập bạ THPT

Xét theo đuổi KQ đua THPT

Xét theo đuổi học tập bạ THPT

Xét theo đuổi KQ đua THPT

Y khoa

23,25

26,10

26,10

25,40

24,50

Xem thêm: 7 nu cuoi xuan mua 2 tap 2

Kỹ thuật hình hình họa hắn học

18

19

22,60

21,00

19,00

Kỹ thuật xét nghiệm hắn học

19,35

21,5

23,90

22,00

19,00

Điều dưỡng

18

19

21,00

23,00

19,00

21,00

19,00

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

18

19

21,50

23,00

19,00

21,00

19,00

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Hội thảo nghệ thuật hắn học tập năm 2018 bởi trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế Thành Phố Hải Dương tổ chức

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui sướng lòng gửi mail tới: [email protected]