trường đại học cửu long

Cập nhật: 23/10/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Cửu Long
 • Tên giờ Anh: Mekong University (MKU)
 • Mã trường: DCL
 • Loại trường: Dân lập
 • Hệ khoan tạo: Đại học tập - Liên thông - Văn vì chưng 2 - Sau ĐH - Tại Chức
 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long
 • SĐT: 0270.38 32 538
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.mku.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/mku.edu.vn/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời gian lận xét tuyển

Bạn đang xem: trường đại học cửu long

 • Đợt xét tuyển chọn sớm: Từ ngày 01/03 cho tới ngày 04/07/2023;
 • Đợt 1: Từ ngày 22/07 cho tới ngày 14/08/2023;
 • Đợt 2: Bổ sung (nếu và chỉ tiêu);
 • Phương thức tổ chức triển khai kỳ ganh đua tuyển chọn sinh riêng: Dự con kiến thắng 09/2023;

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh đang được chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn phụ thuộc vào sản phẩm học hành bậc trung học phổ thông.
 • Phương thức 2: Xét tuyển chọn phụ thuộc vào sản phẩm kỳ ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
 • Phương thức 3: Tổ chức kỳ ganh đua tuyển chọn riêng rẽ.
 • Phương thức 4: Xét sản phẩm kể từ bậc Trung cung cấp trở lên trên.
 • Phương thức 5: Xét tuyển chọn trực tiếp.

4.2. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận ĐKXT

a. Xét sản phẩm kỳ ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023

 • Đối với những ngành nằm trong group ngành huấn luyện và giảng dạy nhà giáo và group ngành sức mạnh với cung cấp chứng từ hành nghề nghiệp tiếp tục xác lập ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào theo đòi quy toan của Sở GD&ĐT.
 • Đối với những ngành không giống, ngôi trường tự động xác lập ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào theo đòi quy định tuyển chọn sinh.

b. Xét sản phẩm học hành THPT

- Đối với những ngành nằm trong group ngành sức mạnh với cung cấp chứng từ hành nghề:

 • Ngành Dược học: Thí sinh chất lượng nghiệp trung học phổ thông, cần với học tập lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét chất lượng nghiệp trung học phổ thông kể từ 8.0 trở lên trên.
 • Ngành Điều chăm sóc, Kỹ thuật xét nghiệm nó học: Thí sinh chất lượng nghiệp trung học phổ thông, cần với học tập lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên trên hoặc điểm xét chất lượng nghiệp trung học phổ thông kể từ 6.5 trở lên trên.

- Đối với những ngành còn lại: Điểm tầm cộng đồng của 03 môn tổng hợp xét tuyển chọn cần đạt kể từ 6.0 trở lên trên hoặc điểm tầm cộng đồng năm lớp 12 đạt kể từ 6.0 trở lên trên. Hoặc điểm tầm cộng đồng của học tập kỳ hai năm lớp 11 và học tập kỳ một năm lớp 12 đạt kể từ 6,0 trở lên trên.

c. Phương thức ganh đua tuyển chọn riêng

 • Áp dụng cho những ngành nằm trong khối mức độ khỏe: Dược học tập, Kỹ thuật xét nghiệm nó học tập, Điều chăm sóc.
 • Ngưỡng đáp ứng unique đầu vào: Nhà ngôi trường tiếp tục xác lập dựa vào ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào bởi Sở GD&ĐT.

4.3. Chính sách ưu tiên

 • Thực hiện nay theo đòi quy toan của Sở GD&ĐT.

5. Học phí

 • Xem ngân sách học phí của trường Đại học tập Cửu Long bên trên mục 1.10 vô đề án tuyển chọn sinh của ngôi trường TẠI ĐÂY.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Ngành

Mã ngành

Tổ thích hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu 

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Theo công thức khác

Giáo dục Mầm non

7140201

M05, M06, M11    

Thiết nối tiếp trang bị họa

7210403

A00, A01, C04, D01 24 36
Dược học

7720201

A00, B00, C08, D07 80 720

Điều dưỡng

7720301

A02, B00, B03, D08 88 130
Kỹ thuật xét nghiệm nó học

7720601

A00, B00, B03, D07 60 90

Ngôn ngữ Anh 

7220201

A01, D01, D14, D15 24 36

Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam

7220101

C00, D01, D14, D15 12 18

Đông Phương học

7310608

A01, C00, D01, D14 20 30
Công tác xã hội

7760101

A01, C00, C01, D01 12 18

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

7810103

A00, A01, C00, D01 36 54
Luật

7380101

A00, A01, C00, D01 20 30
Luật kinh tế

7380107

A00, A01, C00, D01 16 24

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C04, D01 40 60

Kinh doanh thương mại

7340121

A00, A01, C04, D01 12 18

Kế toán

7340301

A00, A01, C04, D01 24 36
Tài chủ yếu - ngân hàng

7340201

A00, A01, C04, D01 36 24

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D01, D07 48 72

Công nghệ chuyên môn cơ khí

7510201

A00, A01, D01, C01 40 60

Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng

7510102

A00, A01, D01, C01 16 24
Kỹ thuật kiến tạo dự án công trình phó thông

7580205

A00, A01, D01, C01 08 12

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

7510301

A00, A01, D01, C01 16 24
Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A01, B00, C01 20 30
Công nghệ sinh học

7420201

A00, A01, B00, B03 12 18
Nông học

7620109

A00, A01, B00, B03 12 18
Bảo vệ thực vật

7620112

A00, A01, B00, B03 12 18
Nuôi trồng thủy sản

7620301

A00, A01, B00, B03 12 18
Công nghệ chuyên môn dù tô

7510205

A00, A01, D01, C01 60 90
Thú y

7640101

A00, A01, B00, B03 28 42

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập Cửu Long như sau:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Xét theo đòi điểm ganh đua trung học phổ thông QG

Xét theo đòi học tập bạ THPT

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét theo đòi học tập bạ

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét theo đòi học tập bạ

Điều dưỡng

18

Học lực năm lớp 12 đạt kể từ loại Khá trở lên

19

19

19

Học lực năm lớp 12 đạt kể từ loại khá trở lên trên. Hoặc điểm xét chất lượng nghiệp kể từ 6,5 trở lên

19,00

Học lực năm lớp 12 đạt kể từ loại khá trở lên

Hoặc điểm xét chất lượng nghiệp kể từ 6,5 trở lên

Kỹ thuật xét nghiệm nó học

18

19

19

19

Học lực năm lớp 12 đạt kể từ loại khá trở lên trên. Hoặc điểm xét chất lượng nghiệp kể từ 6,5 trở lên

19,00

Học lực năm lớp 12 đạt kể từ loại khá trở lên

Hoặc điểm xét chất lượng nghiệp kể từ 6,5 trở lên

Ngôn ngữ Anh

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Đông Phương học

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Công tác xã hội

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Quản trị cty du ngoạn và lữ hành

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Luật kinh tế

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Quản trị kinh doanh

14

6,0

15

15

Xem thêm: sb trong tiếng anh là gì

15

6,0

15,00

6,00

Kinh doanh thương mại

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Kế toán

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Tài chủ yếu - ngân hàng

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Công nghệ thông tin

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Công nghệ chuyên môn cơ khí

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Kỹ thuật kiến tạo dự án công trình phó thông

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Công nghệ thực phẩm

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Công nghệ sinh học

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Nông học

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Bảo vệ thực vật

14

6,0

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Dược học

21

21

21

Học lực năm lớp 12 đạt loại xuất sắc. Hoặc điểm xét chất lượng nghiệp kể từ 8,0 trở lên

21,00

Học lực năm lớp 12 đạt loại xuất sắc, hoặc điểm xét chất lượng nghiệp kể từ 8,0 trở lên

Luật

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Nuôi trồng thủy sản

15

15

15

6,0

15,00

6,00

Thiết nối tiếp trang bị họa

15

6,0

15,00

6,00

Công nghệ chuyên môn dù tô

15

6,0

15,00

6,00

Thú y

15

6,0

15,00

6,00

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Dân lập Cửu Long
Toàn cảnh trường Đại học tập Dân lập Cửu Long

Xem thêm: cách tính chiều dài hình chữ nhật

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường hí hửng lòng gửi mail tới: [email protected]