trường đại học an giang

Cập nhật: 17/10/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập An Giang
 • Tên giờ đồng hồ Anh: An Giang University (AGU)
 • Mã trường: QSA
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đục tạo: Cao đẳng - Đại học tập - Sau Đại học tập - Tại chức
 • Địa chỉ: Số 18, đàng Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP. Hồ Chí Minh Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • SĐT: 0296.6256.565
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.agu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/AGUDHAG/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời gian giảo xét tuyển

Bạn đang xem: trường đại học an giang

 • Đối với cách thức xét tuyển chọn dùng sản phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023: Thí sinh nộp làm hồ sơ ĐKXT theo đòi quy lăm le của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.
 • Đối với những cách thức xét tuyển chọn không giống, Nhà ngôi trường sẽ sở hữu thông tin rõ ràng vô mon 4/2023 bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử của Trường;

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo đòi Quy chế tuyển chọn sinh hiện nay hành.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên cả nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn thẳng;
 • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn (UTXT) theo đòi quy lăm le của ĐHQG- TPHCM;
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào sản phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023;
 • Phương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào sản phẩm kỳ ganh đua Đánh Giá năng lượng vì thế ĐHQG-HCM tổ chức triển khai năm 2023;
 • Phương thức 5: Xét tuyển chọn dựa vào sản phẩm học hành THPT;
 • Phương thức 6: Xét tuyển chọn trực tiếp dựa vào những chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế;

4.2. Ngưỡng đáp ứng hóa học lương lậu nguồn vào, ĐK nhận ĐKXT

 • Đối với những ngành đào tạo và huấn luyện nhà giáo (khối ngành I): vì thế ngưỡng đáp ứng hóa học quality theo đòi quy lăm le của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.
 • Đối với những khối ngành còn lại: Ngưỡng đáp ứng quality tùy từng cách thức xét tuyển chọn. Cụ thể như sau:
  • Phương thức xét tuyển chọn dựa vào sản phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023: Tổng điểm của 3 môn vô tổng hợp xét tuyển chọn nằm trong điểm ưu tiên (nếu có): Từ 16 điểm trở lên trên, tùy từng ngành (trường sẽ sở hữu thông tin rõ ràng ở các mùa xét tuyển).
  • Phương thức xét tuyển chọn dựa vào sản phẩm kỳ ganh đua Đánh Giá năng lượng vì thế ĐHQG- TP HCM tổ chức triển khai năm 2023: Từ 600 điểm trở lên trên (theo thang điểm 1200) ko nằm trong điểm ưu tiên (nếu có).
  • Phương thức dùng sản phẩm học hành bậc THPT: Tổng điểm của 3 môn vô tổng hợp xét tuyển chọn thấp nhất là 18 điểm, xếp loại hạnh kiểm kể từ khá trở lên trên.

5. Học phí

Học phí dự loài kiến với SV chủ yếu quy; trong suốt lộ trình tăng tiền học phí tối nhiều mang đến từng năm (nếu có).

Đơn vị tính: VNĐ

STT Ngành học Học phí dự loài kiến năm học tập 2023-2024 Học phí dự loài kiến năm học tập 2024-2025 Học phí dự loài kiến năm học tập 2025-2026 Học phí dự loài kiến năm học tập 2026-2027
1 Khối ngành I: Khoa học tập dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện giáo viên 14.100.000 15.900.000 25.060.000 38.192.500
2 Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý và vận hành, pháp luật 14.100.000 15.900.000 25.060.000 38.192.500
3 Khối ngành IV: Khoa học tập sự sinh sống, khoa học tập tự động nhiên 15.200.000 17.100.000 27.020.000 30.397.500
4 Khối ngành V: Toán và tổng hợp, PC và technology vấn đề, technology nghệ thuật, nghệ thuật, phát hành và chế trở nên, phong cách thiết kế và kiến tạo, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y 16.400.000 18.500.000 29.260.000 32.917.500
5 Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học tập xã hội và hành động, báo mạng và vấn đề, công ty xã hội, du ngoạn, hotel, thể dục thể thao thể thao, công ty vận tải đường bộ, môi trường thiên nhiên và bảo đảm môi trường 15.000.000 16.900.000 26.740.000 30.082.000

II. Các ngành tuyển chọn sinh

1. Nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên

Ngành Mã ngành Tổ thích hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Trình chừng đại học

Giáo dục Mầm non

7140201 M02, M03, M05, M06 100

Giáo dục Tiểu học

7140202

A00, A01, C00, D01

200

Giáo dục Chính trị

7140205

C00, C19, D01, D66

15

Sư phạm Toán học

7140209

A00, A01, C01, D01

35

Sư phạm Vật lý

7140211

A00, A01, C01, C05

20

Sư phạm Hóa học

7140212

A00, B00, C02, D07

20

Sư phạm Ngữ văn

7140217

C00, D01, D14, D15

35

Sư phạm Lịch sử

7140218

A08, C00, C19, D14

15

Sư phạm Địa lý

7140219

A09, C00, C04, D10

15

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

A01, D01, D09, D14

110
Sư phạm Sinh học

7140213

B00, B03, B04, B08

20

Sư phạm Khoa học tập ngẫu nhiên (mở ngành)

7140247

A00, A01, A02, B00

30

Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mở ngành)

7140249

A07, C00, C19, C20

30

2. Các group ngành không giống trình độ chuyên môn Đại học 

Ngành

Mã ngành Tổ thích hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C15, D01

120

Marketing

7340115

A00, A01, D01, C15

80

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, C15

120

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, C15

100

Luật

7380101

A01, C00, C01, D01

70

Công nghệ sinh học

7420201

A00, B00, C15, D01

90

Kỹ thuật phần mềm

7480103

A00, A01, D01, C01

100

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D01, C01

220

Công nghệ nghệ thuật môi trường

7510406

A16, B03, C15, D01

30

Công nghệ nghệ thuật hoá học

7510401

A00, A01, B00, D07

40

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, B00, C05, D01

129

Chăn nuôi

7620105

A00, B00, C08,  D01

30

Khoa học tập cây trồng

7620110

A00, B00, C15, D01

60

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, B00, C15, D01

100

Phát triển nông thôn

7620116

A00, B00, C00, D01

45

Nuôi trồng thủy sản

7620301

A00, B00, D01, D10

60

Việt Nam học

7310630 A01, C00, D01, C04 150

Ngôn ngữ Anh

7220201 A01, D01, D09, D14 180

Văn học

7229030

C00, D01, D14, D15 40
Kinh tế quốc tế

7310106

A00, A01, D01, C15 80

Quản lý khoáng sản và môi trường

7850101 A00, A01, B00, D07 30

Triết học

7229001 A01, C00, C01, D01 20

Đảm bảo quality và an toàn và tin cậy thực phẩm

7540106 A00, B00, C05, D07 30

Thú y

7640101 A00, B00, C08, D08 30

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập An Giang như sau:

Ngành

Năm 2019 

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Xét theo đòi sản phẩm ganh đua trung học phổ thông QG

Xét theo đòi học tập bạ

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét theo đòi học tập bạ

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét theo đòi học tập bạ

Xét theo đòi KQ ganh đua THPT

Xét theo đòi học tập bạ

GD Mầm non

18

18

19

18

19,00

19,00

19,60

23,00

GD Tiểu học

18

24

20

18

24,50

20,00

23,26

26,75

GD Chính trị

18

18

19

18

24,50

18,00

25,81

26,50

SP Toán học

18

18

22

18

27,00

26,50

25,00

28,75

Sư phạm Tin học

18

18

SP Vật lý

18

18

19

18

24,20

20,00

24,15

28,35

SP Hóa học

18

18

19

18

24,70

26,00

24,15

28,60

SP Sinh học

18

18

22,24

26,65

SP Ngữ văn

18

18

22

18

25,30

22,00

24,96

27,10

SP Lịch sử

18

18

20

18

26,51

20,00

27,21

27,15

SP Địa lý

18

18

20

18

25,70

20,00

25,05

26,95

SP Tiếng Anh

18

21

22,5

18

25,00

26,00

24,18

27,50

Ngôn ngữ Anh

16

21

17,5

18

21,90

24,50

20,02

25,87

Triết học

Xem thêm: de thi ngu van lop 6 hoc ki 1 nam 2017

14

18

16

18

17,20

18,00

21,25

24,85

Văn học

14

18

16

18

20,50

18,00

22,50

25,45

Kinh tế quốc tế

15,75

18

17

18

22,40

24,00

21,37

26,25

Việt Nam học

19

25

16,5

18

23,60

23,00

21,18

26,10

Quản trị kinh doanh

19

21,5

23

22,5

23,00

25,00

22,52

26,50

Marketing

17,5

22,75

23

22,5

24,00

25,00

22,93

26,75

Tài chủ yếu - Ngân hàng

17

22,75

20,5

18

22,60

25,00

21,75

26,20

Kế toán

17,5

24,25

21,5

18

23,80

25,00

22,50

26,64

Luật

17,5

23

23,5

20

24,65

23,50

22,51

26,61

Công nghệ sinh học

14

18

16

18

18,80

18,00

20,95

25,00

Sinh học tập ứng dụng

14

18

Hóa học

14

18

Toán ứng dụng

14

18

Kỹ thuật phần mềm

14

18

16

18

21,30

20,00

18,50

25,75

Công nghệ thông tin

15,5

21

19

19

22,30

24,00

21,12

26,30

Công nghệ nghệ thuật hoá học

14

18

16

23

16,00

18,00

16,00

24,75

Công nghệ nghệ thuật môi trường

14

18

16

21

17,80

18,00

19,48

23,40

Công nghệ thực phẩm

14

22,5

16

18

16,00

20,00

16,00

25,60

Chăn nuôi

14

18

16

18

16,00

18,00

16,00

24,60

Khoa học tập cây trồng

14

18

16

18

16,00

18,00

18,66

23,50

Bảo vệ thực vật

14

18

16

20

19,70

20,00

21,70

25,60

Phát triển nông thôn

14

18

16

18

17,90

18,00

19,60

24,60

Nuôi trồng thủy sản

14

18

16

18

16,00

18,00

16,00

24,15

Quản lý khoáng sản và môi trường

14

18

16

20

16,00

18,00

20,88

25,10

Đảm bảo quality và an toàn và tin cậy thực phẩm

16,00

23,75

Thú y

22,26

25,80

Trình chừng Cao đẳng (các ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên)

Giáo dục Mầm non

16

18

Giáo dục Tiểu học

16

23

Giáo dục Thể chất

16

18

Sư phạm Âm nhạc

16

18

Sư phạm Mỹ thuật

16

18

Sư phạm Tiếng Anh

16

18

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập An Giang
Toàn cảnh Trường Đại học tập An Giang

Xem thêm: nguyên nhân gây tai nạn giao thông

Khi đem đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui sướng lòng gửi mail tới: [email protected]