trường cao đẳng cần thơ

Tên trường Trường Cao đẳng Cần Thơ
Loại hình hạ tầng bới tạo Trường cao đẳng đào tạo và giảng dạy ngành Giáo dục đào tạo chiêm bao non
Loại trường Công lập
Cơ quan liêu quản lý và vận hành trực tiếp UBND tỉnh Cần Thơ
Ký hiệu C55
Tên giờ đồng hồ Anh Can Tho College
Website http://cdct.edu.vn
Tỉnh, trở nên phố Cần Thơ
Được kiểm tấp tểnh bởi vì tổ chức triển khai kiểm tấp tểnh quality giáo dục
- Ngày cấp cho giấy má ghi nhận kiểm tấp tểnh hóa học lượng
- Ngày quá hạn độ quý hiếm của giấy má ghi nhận kiểm tấp tểnh hóa học lượng