trường cao đẳng bến tre

Tên trường Trường Cao đẳng Ga Tre
Loại hình hạ tầng khoan tạo Trường cao đẳng đào tạo và huấn luyện ngành Giáo dục đào tạo búp non
Loại trường Công lập
Cơ quan tiền quản lý và vận hành trực tiếp UBND tỉnh Ga Tre
Ký hiệu C56
Tên giờ Anh BenTre College
Website http://www.cdbt.edu.vn/
Tỉnh, trở thành phố Bến Tre
Được kiểm toan vày tổ chức triển khai kiểm toan unique giáo dục
- Ngày cung cấp giấy tờ ghi nhận kiểm toan hóa học lượng
- Ngày hết hạn sử dung độ quý hiếm của giấy tờ ghi nhận kiểm toan hóa học lượng