trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây ud là

hint-header

Cập nhật ngày: 03-11-2022

Bạn đang xem: trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây ud là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Mạnh Huy


Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều phụ thân trộn năng lượng điện áp thừng Ud là:

Điện áp thân thích thừng trộn và thừng trung tính

B

Điện áp thân thích điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C

Điện áp thân thích điểm đầu A và điểm trung tính O

D

Điện áp thân thích nhì thừng trộn.

Chủ đề liên quan

Một mối cung cấp năng lượng điện phụ thân trộn với ghi kí hiệu sau 220V/380 V. Vậy 380V là năng lượng điện áp nào là sau đây:

A

Điện áp thân thích thừng trộn và thừng trung tính

B

Điện áp thân thích điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

C

Điện áp thân thích điểm đầu A và điểm trung tính O

D

Điện áp thân thích nhì thừng trộn.

Chọn câu sai

A

Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 trộn dẫn đến loại năng lượng điện xoay chiều phụ thân trộn.

B

Phần ứng của sản phẩm phân phát năng lượng điện phụ thân trộn bao gồm 3 cuộn thừng tương đương nhau với trục chếch góc 1200.

C

Dòng năng lượng điện xoay chiều 3 trộn tự máy phân phát năng lượng điện xoay chiều phụ thân trộn dẫn đến.

D

Phần cảm của sản phẩm phân phát 3 trộn bao gồm phụ thân nam châm từ năng lượng điện tương đương nhau với trục chếch nhau những góc vì như thế 1200.

Một máy phát điện phụ thân trộn có điện áp mỗi thừng quấn trộn là 110 V, nếu nối sao thì điện áp trộn và điện áp thừng là độ quý hiếm nào là sau đây:

Hãy giải thích vì sao nguồn điện phụ thân trộn thường được nối hình sao có thừng trung tính?

A

Tạo đi ra nhì cấp điện áp sự so sánh.

B

Thuận tiện mang lại việc sử dụng những khí giới năng lượng điện điện.

C

Giữ mang lại điện áp bên trên các trộn tải ổn định.

D

Cả phụ thân phương án sót lại đều đích thị.

Một tải phụ thân trộn gồm phụ thân điện trỏ R = 20Ω nối hình sao đấu vào nguồn điện phụ thân trộn có Ud = 380V. IP và Id là giá trị nào là sau đây:

Một tải phụ thân trộn gồm phụ thân điện trỏ R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện 3 trộn có UP = 220V. IP và Id là giá trị nào là sau đây:

Một tải phụ thân trộn gồm phụ thân điện trở R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện phụ thân trộn có Ud = 380V. IP và Id là giá trị nào là sau đây:

Mạch năng lượng điện phụ thân trộn tư thừng, Ud = 380V, chuyên chở là phụ thân năng lượng điện trở RP cân nhau, hình sao. Cho biết Id = 22 (A). Điện trở RP có mức giá trị nào là sau đây:

Mạch năng lượng điện phụ thân trộn tư thừng, Ud = 380V, chuyên chở là phụ thân năng lượng điện trở RP cân nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 69,28 (A). Điện trở RP có mức giá trị nào là sau đây:

Nguồn 3 trộn đối xứng với Ud=220V. Tải nối hình sao với RA=12,5Ω, RB=12,5Ω, RC=25Ω. Dòng năng lượng điện trong những trộn là những độ quý hiếm nào là sau đây:

A

IA=10(A); IB=10(A); IC=5(A).

Xem thêm: bài hát về tình bạn

B

IA=10(A); IB=20(A); IC=15(A).

C

IA=10(A); IB=7,5(A); IC=5(A).

D

IA=10(A); IB=15(A); IC=20(A).

Tải 3 trộn bao gồm 3 đèn điện với ghi: 220V- 100W nối nhập mối cung cấp phụ thân trộn với Ud = 380V. Ip và Id có mức giá trị nào là sau đây:

Một tải phụ thân trộn gồm sáu điện trỏ R = 20Ω nối hình sao đấu vào nguồn điện phụ thân trộn có Ud = 380V. IP và Id là giá trị nào là sau đây:

Một tải phụ thân trộn gồm sáu điện trỏ R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện 3 trộn có UP = 220V. IP và Id là giá trị nào là sau đây:

Một tải phụ thân trộn gồm sáu điện trở R = 40Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện phụ thân trộn có Ud = 380V. IP và Id là giá trị nào là sau đây:

C

IP = 32,9,8A, Id = 32,9A.

Mạch năng lượng điện phụ thân trộn tư thừng, Ud = 380V, chuyên chở là sáu năng lượng điện trở RP cân nhau, hình sao. Cho biết Id = 22(A). Điện trở RP có mức giá trị nào là sau đây:

Mạch năng lượng điện phụ thân trộn tư thừng, Ud = 380V, chuyên chở là sáu năng lượng điện trở RP cân nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 69,28(A). Điện trở RP có mức giá trị nào là sau đây:

Máy biến chuyển áp là:

A

Máy biến hóa năng lượng điện áp và tần số.

B

Máy biến hóa năng lượng điện áp tuy nhiên không thay đổi tần số.

C

Máy biến hóa tần số tuy nhiên không thay đổi năng lượng điện áp.

Các lá thép kỹ năng năng lượng điện của lõi thép máy biến chuyển áp rất cần được được phủ lớp cơ hội năng lượng điện ở nhì mặt mày trước lúc ghép lại cùng nhau nhằm mục đích mục đích:

A

Đảm bảo độ tốt cho những là thép

B

Chống rò năng lượng điện kể từ lõi đi ra vỏ máy

C

Giảm loại phu-cô nhập lõi thép

D

Cả phụ thân phương án sót lại đều đích thị.

Điểm tương đương nhau hầu hết của sản phẩm biến chuyển áp và máy phân phát năng lượng điện là ở chỗ:

A

Cùng nằm trong loại máy năng lượng điện

B

Cùng là máy năng lượng điện xoay chiều

C

Cũng với lõi thép và thừng quấn

D

Cả phụ thân phương án sót lại đều đích thị.

Điểm tương đương nhau hầu hết của sản phẩm phân phát năng lượng điện và mô tơ năng lượng điện là ở chỗ:

A

Cùng là máy biến chuyển năng lượng điện năng trở nên cơ năng

B

Xem thêm: nhôm có dẫn điện không

Cùng là máy biến chuyển cơ năng trở nên năng lượng điện năng

C

Cấu tạo ra cộng đồng cũng đều có rôto và stato