trong ăn mòn điện hóa thì điện cực nào bị ăn mòn

Bạn đang xem: trong ăn mòn điện hóa thì điện cực nào bị ăn mòn

Trong ăn mòn điện hóa, câu nào tại đây diễn tả đúng ?

A. Ở cực âm có quả trình khử.

B. Ở cực dương có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn.

C. Ở cực âm có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn.

D. Tại cực dương đem quá trình khử, kim loại bị ăn mòn.

Đáp án C

Trong pin năng lượng điện hóa quy ước

+ Anot : đặc biệt âm điểm xẩy ra quy trình lão hóa, sắt kẽm kim loại bị ăn mòn

+ Catot: đặc biệt dương điểm xẩy ra quy trình khử, ion sắt kẽm kim loại bị khử trở nên kim loại

Đáp án C.


Si Nguyen à ,cảm ơn cậu . 25/11/2016

. 26/11/2016

En Quy Ti ở đặc biệt dương thì ion KL bị khử trở nên KL và xẩy ra quy trình khử . 25/11/2016

. 26/11/2016

Si Nguyen sao sai vậy ???? . 25/11/2016

. 26/11/2016

En Quy Ti B và D đều sai . 25/11/2016

. 26/11/2016

Si Nguyen câu B D không giống nhau vật gì nhưng mà bị sai vậy ạ . 25/11/2016

. 26/11/2016

mai ganh đua loan sự bị quy trình là như nhau ok . 3/10/2016

. 04/10/2016

Xem thêm: vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường là

Le Ha Trg pin năng lượng điện hóa: đặc biệt âm (anot) - đặc biệt dương (catot)Trg năng lượng điện phân: đặc biệt âm (catot) . 27/9/2016

. 28/09/2016

Dê Ngoan dâu không giống năng lượng điện phânquá trình tương đương với năng lượng điện phânAnot : oxh catot : khử . 3/6/2016

. 04/06/2016

Đại Thủy âm khí và dương khí loạn xị . 23/4/2016

. 24/04/2016

bận quy trình với việc là như nhau nhưng mà em. 17/12/2015

. 18/12/2015

Nguyễn Trọng Dư quy trình trùng ới sự em nhầm! 17/12/2015

. 18/12/2015

bận đặc biệt âm mặt mày năng lượng điện hóa là anot nhé em. nhưng mà ở anot của tất cả năng lượng điện phân lẫn lộn năng lượng điện hóa đều là quy trình lão hóa. 17/12/2015

. 18/12/2015

Nguyễn Trọng Dư câu a chứ nhỉ . 17/12/2015

. 18/12/2015

phùng thị hà thực hiện bao nhiêu tính năng này phiền nhiễu . 13/12/2015

. 14/12/2015

Châu Alice vẫn tỉnh nhằm lựa chọn C . 23/11/2015

. 24/11/2015

hoàng thế quyền B chứ nhỉ :( . 4/4/2015

. 05/04/2015

tienpro97 trowif ơi sai . 20/1/2015

. 21/01/2015

Phạm Đức Duy Ở CỰC ÂM CÓ QUÁ TRÌNH OXI HOÁ KIM LOẠI BỊ ĂN MÒN . 14/12/2014

. 15/12/2014

Nguyễn Quang Minh ơ lựa chọn C nhưng mà . 7/9/2014

. 08/09/2014