trạng từ chỉ tần suất


Trạng kể từ nhập ngữ pháp giờ Anh vô nằm trong đa dạng và phong phú và phong phú và đa dạng. Trong bài bác này, tất cả chúng ta tiếp tục thám thính hiểu về Trạng kể từ chỉ gia tốc, bao gồm những kể từ không xa lạ như ‘always’, ‘never’… dùng làm biểu diễn mô tả cường độ thông thường xuyên của hành vi được nói đến việc nhập câu.

Ví dụ: I always eat breakfast in the morning, even when I am late for work. (Tôi luôn ăn sáng sủa, cho dù là khi tôi vẫn muộn giờ thực hiện.)

Bạn đang xem: trạng từ chỉ tần suất

A. Những trạng từ chỉ tần suất thịnh hành nhất

 1. always: luôn luôn luôn
 2. usually: thông thường xuyên
 3. sometimes: thỉnh thoảng
 4. never: ko bao giờ
 5. occasionally: thỉnh thoảng
 6. rarely: khan hiếm khi
 7. seldom: khan hiếm khi
 8. frequently: thông thường xuyên
 9. often: thường
 10. regularly: thông thường xuyên
 11. hardly ever: hầu như ko bao giờ
100% AlwaysLuôn luôn luôn, khi nào thì cũng, xuyên suốt, hoài
90% Usually Thường xuyên
80% GenerallyThông thông thường, theo đuổi lệ
70% Often Thường
50% Sometimes Thỉnh thoảng
30% OccasionallyThỉnh phảng phất lắm, thảng hoặc, tùy lúc
10% Hardly ever Hầu như khan hiếm khi
5% RarelyHiếm khi, không nhiều với, bất thường
0% Never Không bao giờ

B. Vị trí nhập câu 

a) Giữa câu, thân thiết ngôi nhà ngữ và động từ:

Ví dụ:

I often go to tướng the beach. (Tôi thông thường cho tới bãi tắm biển nghịch ngợm.)

They usually drink coffee in the morning. (Họ thông thường xuyên nốc cafe nhập buổi sớm.)

I hardly ever help my mom in the kitchen. (Tôi đa số khan hiếm khi hùn u tôi những việc phòng bếp núc.)

b) Sau trợ động từ:

Ví dụ:

- He is always very happy. (Anh ấy khi nào thì cũng hạnh phúc.)

- I have never done anything bad. (Tôi ko khi nào thao tác làm việc xấu xí.)

- We are always helping the children at school. (Chúng tôi luôn luôn hùn trẻ em ở ngôi trường.)

Chú ý: Các từ have, has, had là những trợ động kể từ nhập thì triển khai xong (Participle tense).

Ví dụ:

- She has never tried coconut water. (Cô ấy ko khi nào test hấp thụ nước dừa.)

Xem thêm: công thức tính tiền điện

- I have never eaten a snake. (Tôi ko khi nào ăn thịt một con cái rắn.)

c) Chúng tớ hoàn toàn có thể fake những từ occasionally, frequently, usually, often and sometimes lên đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề. Nhưng với những trạng kể từ ko tương thích khi đặt tại đầu câu.

Ví dụ:

- Sometimes he visits his grandma. (Thỉnh phảng phất anh ấy với cút thăm hỏi bà bản thân.)
- Usually, they drink coffee in the mornings. (Thường thì chúng ta nốc cafe nhập buổi sớm.)
- Occasionally, I go to tướng the beach. (Thỉnh phảng phất lắm tôi mới mẻ đi ra biển khơi.)

Nhưng:

- Always, I go to tướng the beach. ----> (Sai)
- I always go to tướng the beach. (Tôi cút biển khơi xuyên suốt.) ----> (Đúng)
- Often, I go to tướng the beach. ----> (Sai)
- I often go to tướng the beach. (Tôi thông thường hay phải đi biển khơi.) ----> (Đúng)

Chú ý: Các động kể từ DO, DOES và DID vào vai trò là trợ động kể từ khi được sử dụng nhập thắc mắc và phủ ấn định.

- Do you often go to tướng the cinema? (Bạn với thông thường cút coi phim không?)
- He doesn’t always eat grapes. (Anh ấy ko thông thường xuyên ăn nho.)

Nếu trợ động kể từ ở dạng phủ ấn định, trạng từ chỉ tần suất tiếp tục đứng trước hoặc sau nó,

- He doesn’t usually cook at trang chủ. (Anh ấy ko thông thường xuyên nấu bếp ở trong nhà.)
- He usually doesn’t cook at trang chủ. (Anh ấy thông thường xuyên ko nấu bếp ở trong nhà.)

Nhưng:

- We aren’t always late for work. (Chúng tôi ko liên tiếp trễ thực hiện.)
- We always aren’t late for work. => Sai => We are never late for work (Chúng tôi ko khi nào muộn giờ thực hiện.) ----> Đúng

d) Trong câu nghi vấn vấn, tất cả chúng ta bịa đặt trạng từ chỉ tần suất trước động kể từ chủ yếu.

- Do you sometimes visit your grandma? (Bạn với thông thường cho tới thăm hỏi bà của tớ không?)
- Do you often go to tướng the beach? (Bạn với thông thường đi ra biển khơi không?)

Xem thêm: dấu hiệu quá khứ tiếp diễn

Nhưng ở trước tính từ:

- Is she always late for soccer practice? (Có nên cô ấy luôn luôn đi học đá bóng muộn không?)
- Are they usually so grumpy? (Họ khi nào thì cũng gắt gỏng như thế à?)

Huyền My