trắc nghiệm nguyên lý kế toán

Preview text

CHƯƠNG 1

 1. Phát biểu nào là tại đây ko trúng về những loại bắt bẻ toán? a. Đối tượng nghiên cứu và phân tích của bắt bẻ toán nhiệm vụ là những nhiệm vụ kinh tế tài chính, kỹ thuật cụ thể. b. Hạch toán tổng hợp là bắt bẻ toán không tồn tại khối hệ thống cách thức riêng rẽ. c. Hạch toán kế toán tài chính nhằm mục đích cung ứng vấn đề kinh tế tài chính, tài chủ yếu của những tổ chức triển khai. d. Hạch toán kế toán tài chính còn được gọi tắt là tiếp toán
 2. Các bước tuần tự động cần thiết triển khai để sở hữu được vấn đề cung ứng cho những đối tượng sử dụng vấn đề thông thường bao gồm: a. Quan sát – Đo lường – Tính toán – Ghi chép b. Đo lường – Quan sát – Tính toán – Ghi chép c. Ghi chép – Tính toán – Đo lường – Quan sát d. Tất cả những câu đều sai 3 loại thước đo đa phần được dùng nhằm tính toán cường độ hao tổn của những đối tượng Khi nhập cuộc vô những quy trình kinh tế tài chính bao gồm: a. Hiện vật, Giá trị, Thời gian khó động b. Trọng lượng, Thể tích, Diện tích c. Giờ, Ngày, Tuần d. Tất cả những câu đều sai
 3. Phát biểu nào là tiếp sau đây ko trúng về tiếp toán: a. Kế toán tổ hợp cung ứng vấn đề tổng quát lác về những đối tượng người sử dụng tiếp toán b. Kế toán cụ thể chỉ dùng cả 3 loại thước đo c. Kế toán cụ thể cung ứng vấn đề cụ thể về những đối tượng người sử dụng tiếp toán d. Kế toán tổ hợp chỉ dùng cả 3 loại thước đo
 4. Các điểm sáng nào là tại đây ko được dùng làm tế bào miêu tả tài sản a. cũng có thể nhận được quyền lợi kinh tế tài chính vô tương lai b. Là nguồn lực có sẵn vì thế công ty kiểm soát c. Là nguồn lực có sẵn vì thế công ty sở hữu d. Được tạo hình kể từ những thanh toán giao dịch và những sự khiếu nại vẫn qua chuyện.
 5. Hai tính năng đa phần của kế toán tài chính là: a. review và thanh tra b. vấn đề và giám đốc. c. trấn áp và điều tra. d. phân tách và review.
 6. Các điểm sáng nào là tiếp sau đây ko được dùng làm tế bào miêu tả nợ nên trả a. Là nhiệm vụ lúc này của doanh nghiệp b. Phát sinh kể từ những thanh toán giao dịch và sự khiếu nại vẫn qua c. Phải thanh toán giao dịch kể từ những nguồn lực có sẵn của mình d. Việc thanh toán giao dịch nên được triển khai bằng phương pháp cung ứng dịch vụ
 7. Phát biểu nào là tiếp sau đây ko trúng về vốn liếng công ty sở hữu a. Là số vốn liếng của công ty chiếm hữu tuy nhiên công ty ko nên khẳng định thanh toán b. Là số chênh chéo thân thiện độ quý hiếm gia tài của công ty trừ cút nợ nên trả c. Là nhân tố nhằm review tình hình tài chủ yếu của doanh nghiệp d. Là nhân tố nhằm review tình hình sale của doanh nghiệp
 8. Phát biểu nào là tiếp sau đây ko trúng về doanh thu a. Là tổng mức những quyền lợi kinh tế tài chính công ty nhận được vô tương lai

b. Phát sinh kể từ những hoạt động và sinh hoạt phát triển, sale thường thì của doanh nghiệp c. Góp phần thực hiện tăng vốn liếng công ty chiếm hữu. d. Là nhân tố nhằm review tình hình sale của doanh nghiệp 10. Phát biểu nào là tiếp sau đây ko trúng về chi phí a. Là tổng mức những khoản thực hiện hạn chế quyền lợi kinh tế tài chính vô kỳ tiếp toán b. Làm hạn chế vốn liếng công ty sở hữu c. Không bao hàm khoản phân phối cho tới người đóng cổ phần hoặc công ty chiếm hữu. d. Là nhân tố nhằm review tình hình tài chủ yếu của doanh nghiệp 11. Nếu doanh nghiệp Hải My đem tổng gia tài 500 triệu đồng, tổng ngân sách công ty chiếm hữu 300 triệu đồng thì tổng nợ nên trả của doanh nghiệp Hải My tiếp tục là: a. 200 triệu đồng b. 800 triệu đồng c. 500 triệu đồng d. Tất cả những câu đều sai 12. Trong năm N, bên trên doanh nghiệp Hồng Hà, nếu như tổng gia tài tăng thêm 500 triệu đồng và tổng nợ nên trả tăng thêm 300 triệu đồng thì tổng ngân sách công ty sở hữu: a. Tăng lên 200 triệu b. Giảm cút 200 triệu c. Tăng lên 800 triệu d. Giảm cút 800 triệu 13. Phát biểu nào là tiếp sau đây tế bào miêu tả ko trúng về Luật tiếp toán? a. Luật kế toán tài chính là văn phiên bản pháp luật tối đa về kế toán tài chính lúc này. b. Luật kế toán tài chính quy ấn định những yếu tố mang ý nghĩa cách thức và thực hiện hạ tầng nền tảng để thực hiện nay công tác làm việc kế toán tài chính tài chủ yếu bên trên những đơn vị c. Luật Kế toán quy ấn định những yếu tố mang ý nghĩa cách thức và thực hiện hạ tầng nền tảng để xây dựng Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế phỏng chỉ dẫn kế toán tài chính. d. Luật kế toán tài chính vì thế Quốc hội thông qua 14. Phát biểu nào là tại đây tế bào miêu tả ko trúng về Chuẩn mực tiếp toán? a. Chuẩn mực kế toán tài chính bao gồm những quy ấn định rõ ràng về triệu chứng kể từ kế toán tài chính, thông tin tài khoản kế toán và tuột tiếp toán b. Chuẩn mực kế toán tài chính bao gồm những cách thức và cách thức kế toán tài chính cơ phiên bản để ghi sổ kế toán và lập report tài chủ yếu. c. Chuẩn mực kế toán tài chính VN vì thế Sở Tài chủ yếu ban hành d. Chuẩn mực kế toán tài chính VN được kiến tạo bên trên hạ tầng chuẩn chỉnh mực quốc tế về kế toán và theo dõi quy ấn định của Luật kế toán tài chính. 15. Phát biểu nào là tại đây tế bào miêu tả ko trúng về chính sách tiếp toán? a. Chế phỏng kế toán tài chính quy ấn định và chỉ dẫn những yếu tố rõ ràng về nhiệm vụ kế toán tài chính, phương pháp kế toán tài chính, triệu chứng kể từ kế toán tài chính, thông tin tài khoản kế toán tài chính, tuột kế toán tài chính, report kế toán tài chính. b. Tất cả những công ty, hoạt động và sinh hoạt trong số ngành nghề ngỗng không giống nhau đều nên áp dụng cùng một chính sách kế toán tài chính là chính sách kế toán tài chính công ty. c. Thông thông thường, Chế phỏng kế toán tài chính vì thế Sở Tài chủ yếu phát hành.

phương pháp nhập trước – xuất trước. Sang quý hai năm N, doanh nghiệp đem lịch sự tính giá xuất kho theo cách thức trung bình gia quyền liên hoàn” thì cách thức kế toán tài chính bị vi phạm là: a. Nguyên tắc giá bán gốc b. Nguyên tắc phù hợp c. Nguyên tắc nhất quán d. Nguyên tắc thích hợp. 23. Nếu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Thành đang khiến giấy tờ thủ tục vỡ nợ, dự con kiến lịch sự đầu năm sau tiếp tục ngừng hoạt động và sinh hoạt thì cách thức kế toán tài chính bị vi phạm là: a. Nguyên tắc giá bán gốc b. Nguyên tắc phù hợp c. Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt liên tục

Bạn đang xem: trắc nghiệm nguyên lý kế toán

d. Nguyên tắc thích hợp. 24. Theo cách thức hạ tầng dồn tích, gia tài được ghi nhận vô tuột kế toán tài chính bên trên thời điểm doanh nghiệp: a. Ký phù hợp đồng mua sắm gia tài. b. Ứng trước chi phí mua sắm tài sản c. Thanh toán không còn nợ cho những người cung cấp. d. Có quyền trấn áp gia tài. 25. Theo cách thức hoạt động và sinh hoạt liên tiếp, report tài chủ yếu được lập bên trên cơ sở: a. Đang hoạt động và sinh hoạt liên tiếp vô lúc này. b. Giả ấn định hoạt động và sinh hoạt liên tiếp vô lúc này và vô sau này sát. c. Chắc chắn hoạt động và sinh hoạt liên tiếp vô sau này sát. d. Đã hoạt động và sinh hoạt liên tiếp vô quá khứ. 26. Nguyên tắc cẩn trọng yêu thương cầu: a. Phải lập dự trữ Khi vốn liếng công ty chiếm hữu bị hạ thấp giá trị. b. Phải lập dự trữ Khi nợ nên trả bị hạ thấp giá trị. c. Phải lập dự trữ Khi gia tài bị hạ thấp giá trị. d. Tất cả những câu đều sai. 27. Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là tế bào miêu tả về đòi hỏi tương đối đầy đủ được quy định trong VAS số 01 – Chuẩn mực chung: a. Các vấn đề và số liệu kế toán tài chính trình diễn vô report tài chủ yếu nên rõ rệt, dễ hiểu đối với người tiêu dùng. b. Các vấn đề và số liệu kế toán tài chính nên được biên chép và report trúng với thực tiễn, không bị xuyên tạc, không biến thành bóp méo. c. Mọi nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chủ yếu đột biến tương quan cho tới kỳ kế toán tài chính nên được ghi chép và report tương đối đầy đủ, ko thải hồi. d. Các vấn đề và số liệu kế toán tài chính nên được biên chép và report đúng lúc, đúng hoặc trước thời hạn quy ấn định, ko được lừ đừ trễ. 28. Phát biểu nào là tại đây tế bào miêu tả trúng về môi trường thiên nhiên tiếp toán? a. Môi ngôi trường kế toán tài chính bao hàm môi trường thiên nhiên kinh tế tài chính, môi trường thiên nhiên chủ yếu trị, môi trường xã

hội và môi trường thiên nhiên pháp luật. b. Môi ngôi trường kế toán tài chính là môi trường thiên nhiên pháp luật của hoạt động và sinh hoạt tiếp toán c. a và b đúng d. a và b sai 29. Nếu “một xưởng sản xuất được mua sắm với giá bán là 3 tỷ việt nam đồng, giá thành dự tính tiếp tục thu được là 5 tỷ việt nam đồng, trừ ngân sách tương quan số chi phí thuần nhận được là 4,5 tỷ đồng” thì kế toán tài chính sẽ phản ánh xưởng sản xuất này bên trên report tài chủ yếu với độ quý hiếm là: a. 3 tỷ đồng b. 5 tỷ đồng c. 4,5 tỷ đồng d. 4 tỷ đồng 30. Ngày 1/6, doanh nghiệp cung cấp miễn phí một lô sản phẩm. Ngày 10/6, sau thời điểm khách hàng hàng thanh toán toàn cỗ, doanh nghiệp mới nhất tổ chức bắt bẻ toán lợi nhuận vô tuột kế toán tài chính. Nguyên tắc kế toán tài chính bị vi phạm là: a. Thận trọng b. Nhất quán c. Phù hợp d. Cửa hàng dồn tích CHƯƠNG 2

 1. Kết ngược của cách thức Tổng phù hợp và bằng vận kế toán tài chính biểu lộ bên dưới hình thức: a. Báo cáo tài chính b. Báo cáo cai quản trị c. Hệ thống những report tiếp toán d. Tất cả đều sai
 2. Bản hóa học của cách thức Tổng phù hợp và bằng vận kế toán tài chính là a. Phản ánh tổng quát lác tình hình gia tài và mối cung cấp vốn b. Phản ánh tổng quát lác thành phẩm sale vô kỳ c. Phản ánh tổng quát lác lưu lượng thu – chi và tồn của những luồng chi phí hoạt động và sinh hoạt. d. Tất cả đều đúng
 3. Biểu report nào là tại đây ko nằm trong report tài chính a. Bảng bằng vận số đột biến và Tổng phù hợp chi tiết b. Thuyết minh report tài chủ yếu và Lưu đem chi phí tệ c. Bảng bằng vận tiếp toán d. Báo cáo thành phẩm kinh doanh
 4. Báo cáo tài chủ yếu cung ứng vấn đề kế toán tài chính cho những đối tượng a. Mé vô doanh nghiệp b. Mé ngoài doanh nghiệp c. Mé vô công ty và Mé ngoài doanh nghiệp d. Chỉ report cho tới Thủ trưởng đơn vị chức năng, Thủ trưởng cấp cho bên trên và ban ngành Thuế
 5. Cơ sở số liệu Khi lập report tài chủ yếu đa phần từ: a. Bảng bằng vận số đột biến và Sổ Cái b. Bảng bằng vận số đột biến và Bảng tổ hợp chi tiết c. Bảng tổ hợp cụ thể và Sổ Cái d. Bảng tổ hợp cụ thể và Bảng bằng vận số trừng trị sinh
 6. Bảng bằng vận kế toán tài chính phản ánh tình hình: a. Doanh thu, ngân sách và ROI vô 1 thời kỳ

b. Doanh thu, ngân sách và ROI bên trên 1 thời điểm cuối năm c. Tài sản, nguồn chi phí và ROI bên trên 1 thời điểm cuối năm d. Tài sản, nguồn chi phí và ROI vô 1 thời kỳ 16. Phương trình bằng vận nào là tại đây nằm trong Báo cáo thành phẩm kinh doanh a. Tài sản thời gian ngắn + gia tài lâu năm = Tổng mối cung cấp vốn b. Lợi nhuận = lợi nhuận – chi phí c. Tiền tồn vào đầu kỳ + thu vô kỳ = Tiền tồn thời điểm cuối kỳ + chi vô kỳ d. Tài sản thời gian ngắn + gia tài lâu năm = Nợ nên trả + vốn liếng góp vốn đầu tư công ty sở hữu 17. Doanh thu thuần bên trên Báo cáo thành phẩm sale phản ánh a. Thu nhượng cung cấp gia tài cố định b. Thu nợ quý khách hàng (người mua sắm thanh toán giao dịch nợ) c. Tổng giá bán bán sản phẩm đẩy ra – những khoản thực hiện hạn chế doanh thu d. Tổng giá bán bán sản phẩm đẩy ra – Tổng giá bán vốn liếng sản phẩm bán 18. Lợi nhuận gộp (lãi gộp) bên trên Báo cáo thành phẩm sale phản ánh: a. Doanh thu thuần – giá bán vốn liếng sản phẩm bán b. Doanh thu – ngân sách kinh doanh c. Tổng giá bán bán sản phẩm đẩy ra – Tổng giá bán vốn liếng sản phẩm bán d. Tất cả đều sai 19. Lợi nhuận kể từ hoạt động và sinh hoạt tài đó là thành phẩm của đẳng thức: a. Lợi nhuận gộp – ngân sách tài chính b. Doanh thu tài chủ yếu – ngân sách tài chính c. Lãi chi phí gởi ngân hàng – lãi chi phí vay mượn ngân hàng d. Doanh thu cho tới mướn gia tài tài chủ yếu – ngân sách cho tới mướn gia tài tài chính 20. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale bên trên Báo cáo thành phẩm sale gồm: a. (Lợi nhuận gộp + ROI khác) – (chi phí bán sản phẩm + ngân sách vận hành doanh nghiệp ) b. (Lợi nhuận gộp + ROI khác) – (chi phí bán sản phẩm + ngân sách vận hành doanh nghiệp

 • chi phí khác) c. (Lợi nhuận gộp + ROI tài chủ yếu ) – (chi phí bán sản phẩm + ngân sách vận hành doanh nghiệp + ngân sách khác) d. (Lợi nhuận gộp + ROI tài chủ yếu ) – (chi phí bán sản phẩm + ngân sách vận hành doanh nghiệp )
 1. Đẳng thức ROI không giống bên trên Báo cáo thành phẩm kinh doanh a. Lợi nhuận gộp – ngân sách tài chính b. Lợi nhuận gộp + ROI tài chính c. Thu nhập không giống – ngân sách khác d. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale – ngân sách khác
 2. Đẳng thức Tổng ROI kế toán tài chính trước thuế bên trên Báo cáo thành phẩm kinh doanh a. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale + ROI khác b. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale - ROI khác c. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale + ROI gộp d. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale - ROI gộp
 3. Đẳng thức trúng nhất của ROI sau thuế ko phân phối là a. Tổng ROI kế toán tài chính trước thuế + ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp b. Tổng ROI kế toán tài chính trước thuế - ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp c. Tổng ROI kế toán tài chính trước thuế - thuế độ quý hiếm tăng thêm nên nộp d. Tổng ROI kế toán tài chính trước thuế - thuế thu nhập công ty trượt sung
 4. Cơ sở xác lập ngân sách thuế thu nhập hiện nay hành dựa trên:

a. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành b. Lợi nhuận thuần kể từ hoạt động và sinh hoạt sale và thuế suất thuế độ quý hiếm gia tăng c. Tổng ROI kế toán tài chính trước thuế và thuế suất thuế thu nhập công ty hiện hành d. Tổng ROI kế toán tài chính trước thuế và thuế suất thuế độ quý hiếm gia tăng 25. Biểu Lưu đem chi phí tệ phản ánh tình hình: a. Doanh thu, ngân sách và ROI vô 1 thời kỳ b. Tài sản và nguồn chi phí bên trên 1 thời điểm nhất định c. Lưu lượng chi phí thu vô và chi đi ra của những hoạt động và sinh hoạt sale, hoạt động và sinh hoạt đầu tư và hoạt động tài chủ yếu bên trên 1 thời điểm nhất định d. Lưu lượng chi phí thu vô và chi đi ra của những hoạt động và sinh hoạt sale, hoạt động và sinh hoạt đầu tư và hoạt động tài chủ yếu vô 1 thời kỳ 26. Phương trình bằng vận nào là tại đây nằm trong Biểu Lưu đem chi phí tệ a. Tài sản thời gian ngắn + gia tài lâu năm = Tổng mối cung cấp vốn b. Lợi nhuận = lợi nhuận – chi phí c. Tiền tồn vào đầu kỳ + thu vô kỳ = Tiền tồn thời điểm cuối kỳ + chi vô kỳ d. Tài sản thời gian ngắn + gia tài lâu năm = Nợ nên trả + vốn liếng góp vốn đầu tư công ty sở hữu 27. Chi tiêu khấu hao gia tài thắt chặt và cố định đáp ứng sale vô kỳ trực thuộc khoản mục nào của Biểu Lưu đem chi phí tệ a. Luồng chi phí thu vô kể từ hoạt động và sinh hoạt kinh doanh b. Luồng chi phí chi đi ra kể từ hoạt động và sinh hoạt kinh doanh c. Luồng chi phí chi đi ra kể từ hoạt động và sinh hoạt đầu tư d. Luồng chi phí chi đi ra kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chính 28. Số chi phí phân chia cổ tức kể từ ROI sau thuế ko phân phối trực thuộc khoản mục nào của Biểu Lưu đem chi phí tệ a. Luồng chi phí chi đi ra kể từ hoạt động và sinh hoạt kinh doanh b. Luồng chi phí chi đi ra kể từ hoạt động và sinh hoạt đầu tư c. Luồng chi phí chi đi ra kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chính d. Tất cả đều sai 29. Số chi phí lãi được phân chia kể từ doanh nghiệp liên kết kinh doanh trực thuộc khoản mục nào là của Biểu Lưu chuyển chi phí tệ a. Luồng chi phí thu vô kể từ hoạt động và sinh hoạt kinh doanh b. Luồng chi phí thu vô kể từ hoạt động và sinh hoạt đầu tư c. Luồng chi phí thu vô kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chính d. Tất cả đều sai 30. Số chi phí vay vốn ngân hàng nhằm hoạt động và sinh hoạt phát triển sale đột biến vô năm nằm trong khoản mục nào là của Biểu Lưu đem chi phí tệ a. Luồng chi phí thu vô kể từ hoạt động và sinh hoạt kinh doanh b. Luồng chi phí thu vô kể từ hoạt động và sinh hoạt đầu tư c. Luồng chi phí thu vô kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chính d. Tất cả đều sai CHƯƠNG 3

 1. Nếu một thông tin tài khoản phản ánh gia tài cần phải có thông tin tài khoản kiểm soát và điều chỉnh hạn chế, thì tài khoản kiểm soát và điều chỉnh của chính nó nên đem kết cấu: a. trái lại với thông tin tài khoản nó cần thiết kiểm soát và điều chỉnh. b. Ghi tăng mặt mũi Có, ghi hạn chế mặt mũi Nợ, ko cố số dư. c. Ghi tăng mặt mũi Có, ghi hạn chế mặt mũi Nợ, dư Có. d. Cả a và c.
 2. Thuế GTGT nên nộp thuộc: a. Nợ nên trả của công ty. b. Tài sản của công ty. c. Nguồn vốn liếng của công ty. d. Cả a và c.
 3. Tổng đột biến Nợ = Tổng đột biến Có là do a. Quan hệ thân thiện thông tin tài khoản và mối cung cấp vốn b. Quan hệ thân thiện lợi nhuận và chi phí c. Do đặc thù của ghi tuột kép d. Cả a và b
 4. Tài khoản “Chi phí vẹn toàn vật tư trực tiếp” thuộc a. Tài khoản tập kết - phân phối b. Tài khoản nằm trong Bảng bằng vận tiếp toán c. Tài khoản sánh sánh d. Tài khoản tính giá bán thành
 5. Số dư mặt mũi Có của TK 131 “Phải thu của khách hàng hàng” a. Phản ánh khoản nên thu của khách hàng hàng b. Phản ánh khoản nhận ứng trước của khách hàng hàng c. Cả a và b đều trúng. d. Cả a và b đều sai
 6. Số dư mặt mũi Nợ của TK 331 “ Phải trả cho những người bán” a. Phản ánh khoản nên trả cho những người bán b. Phản ánh khoản ứng trước cho những người bán c. Cả a và b đều trúng. d. Cả a và b đều sai
 7. Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng hàng” đem số dư Có, Khi lập bảng bằng vận kế toán sẽ tiến hành ghi nhận: a. Mé Tài sản ghi Dương b. Mé Tài sản ghi Âm c. Mé Nguồn vốn liếng nằm trong phần Nợ nên trả ghi Dương d. Mé Nguồn vốn liếng nằm trong phần Nợ nên trả ghi Âm
 8. Tài khoản 331 “Phải trả người bán” đem số dư Nợ, Khi lập bảng bằng vận tiếp toán sẽ được ghi nhận: a. Mé Tài sản ghi Dương b. Mé Tài sản ghi Âm c. Mé Nguồn vốn liếng nằm trong phần Nợ nên trả ghi Dương d. Mé Nguồn vốn liếng nằm trong phần Nợ nên trả ghi Âm
 9. Để ấn định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính đột biến, kế toán tài chính cần thiết địa thế căn cứ vào: a. Bảng bằng vận tiếp toán b. Sổ tiếp toán c. Chứng kể từ tiếp toán d. Tất cả những câu bên trên đều đúng
 10. Định khoản giản đơn là loại ấn định khoản đem tương quan đến a. Một tài khoản

b. Hai tài khoản c. phần lớn tài khoản d. Cả a, b, c đều sai 21. Định khoản phức tạp là loại ấn định khoản đem tương quan đến a. Hai thông tin tài khoản trở lên b. Từ Ba thông tin tài khoản trở lên trên. c. Ba tài khoản d. Cả a, b, c đều đúng 22. Bảng tổ hợp cụ thể tài khoản a. Dùng nhằm tổ hợp số liệu những triệu chứng kể từ gốc b. Dùng nhằm biên chép cụ thể về sự việc dịch chuyển của tài sản c. Dùng nhằm biên chép cụ thể về sự việc tăng hạn chế mối cung cấp vốn d. Dùng nhằm đánh giá, so sánh số liệu biên chép của kế toán tài chính tổ hợp và kế toán cụ thể vào thời gian cuối kỳ 23. Tài khoản 229 “Dự chống tổn thất tài sản” là: a. Tài khoản tài sản b. Tài khoản mối cung cấp vốn c. Tài khoản kiểm soát và điều chỉnh hạn chế tài sản d. Tài khoản kiểm soát và điều chỉnh hạn chế mối cung cấp vốn 24. Số trước tiên của số hiệu thông tin tài khoản thể hiện: a. Số trật tự của thông tin tài khoản vô group. b. Loại thông tin tài khoản. c. Nhóm thông tin tài khoản. d. a và b trúng.

 1. Các thông tin tài khoản nằm trong thông tin tài khoản trung gian lận là: a. Doanh thu, ngân sách, gia tài, nợ nên trả. b. Doanh thu, ngân sách, xác lập thành phẩm sale. c. Tài sản, nợ nên trả, xác lập thành phẩm sale. d. Doanh thu, nguồn chi phí, ngân sách, gia tài.
 2. Các thông tin tài khoản được phân loại theo dõi kết quả và kết cấu gồm a. Tài sản và nguồn chi phí. b. Tài sản, nguồn chi phí, trung gian lận. c. Tài sản, nguồn chi phí, lợi nhuận và ngân sách. d. Chủ yếu hèn, kiểm soát và điều chỉnh và nhiệm vụ.
 3. Các thông tin tài khoản được phân loại theo dõi nội dung kinh tế tài chính bao gồm : a. Tài sản và nguồn chi phí. b. Tài sản, nguồn chi phí, trung gian lận. c. Tài sản, nguồn chi phí, lợi nhuận và ngân sách. d. Chủ yếu hèn, kiểm soát và điều chỉnh và nhiệm vụ.
 4. Tài khoản nào là tại đây ko nên là thông tin tài khoản trung gian: a. Chi tiêu vận hành công ty. b. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ c. Doanh thu ko thực hiện d. Xác ấn định thành phẩm kinh doanh
 5. Vị trí loại nhị của số hiệu thông tin tài khoản thể hiện: a. Loại thông tin tài khoản. b. Nhóm thông tin tài khoản. c. Tài khoản cấp cho 1. d. Tài khoản cấp cho 2.
 6. Tài khoản nào là tại đây ko nằm trong loại thông tin tài khoản kiểm soát và điều chỉnh giảm:

c.244.500 đồng dác câu bên trên đều sai

8 nghiệp kê khai và tính thuế GTGT theo dõi cách thức khấu trừ, nhập khẩu một lô vật tư với giá bán nhập vào 500.000 đồng, thuế suất thuế nhập khẩu 10%, thuế suất thuế GTGT 10%, công ty nộp thuế GTGT theo dõi phương pháp khấu trừ. Chi tiêu bốc xếp, vận đem lô vật tư bên trên về kho (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là 5.720. Trị giá bán nhập kho của lô vật tư bên trên là: a.500.000 đồng b.610.200 đồng c.555.500 đồng dác câu bên trên đều sai 9 nghiệp tính thuế GTGT theo dõi cách thức thẳng, nhập vào một lô nguyên vật tư, con số 2 kilogam VL, đơn giá bán nhập vào 100 đ/kg. thuế nhập khẩu 10%, thuế GTGT 10%. Chi tiêu vận đem bao gồm thuế GTGT 10% là 9.900 đ. Giá thực tiễn vật tư nhập kho, và đơn giá bán nhập kho theo lần lượt là: a.231.900 đồng và 115 đồng/kg. b.229.900 đồng và 114 đồng/kg. c.251.900 đồng và 125 đồng/kg. dất cả những câu đều sai. 10 nghiệp kê khai và tính thuế GTGT theo dõi cách thức thẳng, mua 5 vải vóc sử dụng làm cho phát triển áo sơ-mi, giá bán mua sắm ko thuế 30đ/m, thuế GTGT 10%. Do sản phẩm uỷ thác bị lỗi nên công ty đưa ra quyết định trả lại cho những người bán 500m vải vóc. Chi tiêu vận đem vật tư (bao bao gồm 10% thuế GTGT): 1.650đ. Giá thực tế nhập kho và đơn giá bán nhập kho của vật tư theo lần lượt là: a.150.000 đồng và 33 đồng/m b.150.150 đồng và 33 đồng/m c.136.500 và 30 đồng/m dác câu bên trên đều sai 11 thời hạn giácảhàng hóa ngoài thịtrường đang được dịch chuyển hạn chế, phương pháp tính giáhàng tồn kho nào là cho tới độ quý hiếm sản phẩm tồn kho thời điểm cuối kỳ thấp nhất. aập trước, xuất trước bình quângia quyền cuối kỳ cình quân gia quyền di động dác câu bên trên đều sai 12 tiến trình mức lạm phát, giácảhàng hóa ngoài thịtrường dịch chuyển tăng, phương pháp nào là đã cho ra kết quảlợi nhuận cao nhất: aực tế đích danh bập trước, xuất trước cình quângia quyền dác câu bên trên đều sai 13ế đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên nên nộp được ghi: aăng ngân sách vận hành doanh nghiệp băng độ quý hiếm gia tài mua sắm vào cảm độ quý hiếm gia tài mua sắm vào dác câu bên trên đều sai 14 nghiệp kê khai và tính thuế GTGT theo dõi cách thức khấu trừ, mua 5 vật tư, giá bán mua sắm ko thuế 25đ/kg, thuế GTGT 10%, vì thế thanh toán trước hạn nên thừa kế ưu tiên thanh toán: 3.000đ. Chi tiêu vận chuyển vật liệu về kho (bao bao gồm thuế GTGT 10%): 2.310đ. Giá thực tiễn nhập kho vật liệu là:

Xem thêm: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội

a.124.100 đồng b.127.100 đồng c.124.310 đồng dác câu bên trên đều sai 15 nghiệp kê khai thông thường xuyên, có tài năng liệu tương quan cho tới vật liệu:+Tồn đầu tháng: 2 x 25 đ/kg +Nhập lần1: 3 x 25đ/kg, ngân sách vận đem 200 đ/kg. +Xuất phen 1: 4. +Nhập phen 2: 5 x 25đ/kg, ngân sách vận đem 400 đ/kg, được giảm giá bán 100đ/kg. +Xuất phen 2: 2.000kgị giá bán vật tư xuất kho vô mon theo dõi cách thức bình quân gia quyền cuối kỳ: a.152.580 đồng b.151.020 đồng c.151.900 đồng dất cả những câu đều sai. 16 nghiệp kê khai thông thường xuyên, có tài năng liệu tương quan cho tới vật liệu: +Tồn đầu tháng: 2 x trăng tròn đ/kg +Nhập lần1: 3 x 22đ/kg, ngân sách vận đem 500 đ/kg. +Xuất phen 1: 4. +Nhập phen 2: 5 x 22đ/kg, ngân sách vận đem 400 đ/kg, được hạn chế giá 100đ/kg. +Xuất phen 2: 2.000kgị giá bán vật tư xuất kho theo dõi cách thức nhập trước -xuất trước theo lần lượt là: a.85.000 đồng và 45.300 đồng b.84.000 đồng và 44.400 đồng c.80.000 đồng và 44.000 đồng dác câu bên trên đều sai 17 nghiệp kê khai thông thường xuyên, có tài năng liệu tương quan cho tới vật liệu: +Tồn đầu tháng: 2 x trăng tròn đ/kg +Nhập lần1: 3 x 22đ/kg, ngân sách vận đem 500 đ/kg.+Xuất phen 1: 4. +Nhập phen 2: 5 x 22đ/kg, ngân sách vận đem 400 đ/kg, được hạn chế giá 100đ/kg. +Xuất phen 2: 2.000kgị giá bán vật tư xuất kho theo dõi cách thức thực tiễn chính danh, cho biết: +Xuất phen 1: 1 kilogam nằm trong tồn vào đầu kỳ, số sót lại nằm trong nhập phen 1 +Xuất phen 2: 500 kilogam nằm trong tồn vào đầu kỳ, 500 kilogam nằm trong nhập phen 1, số sót lại nằm trong lô nhập phen 2 a.85.000 đồng và 43.400 đồng b.84.000 đồng và 44.400 đồng c.86.250 đồng và44.050 đồng dác câu bên trên đều sai 18ông ty Bình Minh kê khai thông thường xuyên, có tài năng liệu về vật tư A: +Tồn đầu kỳ: 2 kilogam, đơn giá bán 50 đ/kg. +Nhập phen 1: 4 kilogam, đơn giá bán 52 đ/kg, ngân sách vận đem 2.000đ +Nhập phen 2: nhập kho 4 kilogam VLA,đơn giá bán 54 đ/kg, +Xuất 6 kilogam dùng cho tới phát triển sản phẩm Vậy giá bán thực tiễn VLA xuất kho dùng là: a.310.000 đồng nếu như tính theo dõi cách thức nhập trước xuất trước

dất cả những câu đều sai 24 nghiệp kiểm kê kế hoạch, nộp thuế GTGT PP khấu trừ, đem trị giá bán vật liệu: +Tồn đầu tháng: 4, giá bán 100. +Nhập phen 1: 2, giá bán mua sắm ko thuế 25 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận đem 1.000đ +Nhập phen 2: 4, giá bán mua sắm ko thuế 26 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận đem 1.600đ. +Cuối kỳ tồn kho 4 kgị giá bán vật tư tồn kho vào cuối tháng theo dõi phương pháp nhập trước xuất trước: a.131.000. b.119.700. c.118. dất cả những câu đều sai 25 nghiệp kiểm kê kế hoạch, nộp thuế GTGT PP khấu trừ, đem trị giá bán vật liệu: +Tồn đầu tháng: 4, giá bán 100. +Nhập phen 1: 3, giá bán mua sắm ko thuế 25 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận đem 1.500đ +Nhập phen 2: 3, giá bán mua sắm ko thuế 26 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận đem 1.200đ, ưu tiên thanh toán giao dịch thừa kế 1.500đ. +Cuối kỳ tồn kho 4 kgị giá bán vật tư tồn kho vô mon theo dõi phương pháp nhập trước xuất trước:

.90.000. b.100.000. c.270. dất cả những câu đều sai 23 nghiệp kiểmkê kế hoạch, nộp thuế GTGT PP thẳng, đem trị giá bán vật liệu: +Tồn đầu tháng: 4, giá bán 100. +Nhập phen 1: 2 với giá bán ko thuế GTGT 10% là 52.000. +Nhập phen 2: 4 với giá bán ko thuế GTGT 10% là 108.000. +Cuối kỳ tồn kho3 kgị giá bán vật tư xuất kho vô mon theo dõi phương pháp nhập trước xuất trước: a.81.000. b.186.900. c.89. dất cả những câu đều sai 24 nghiệp kiểm kê kế hoạch, nộp thuế GTGT PP khấu trừ, đem trị giá bán vật liệu: +Tồn đầu tháng: 4, giá bán 100. +Nhập phen 1: 2, giá bán mua sắm ko thuế 25 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận đem 1.000đ +Nhập phen 2: 4, giá bán mua sắm ko thuế 26 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận đem 1.600đ. +Cuối kỳ tồn kho 4 kgị giá bán vật tư tồn kho vào cuối tháng theo dõi phương pháp nhập trước xuất trước: a.131.000. b.119.700. c.118. dất cả những câu đều sai 25 nghiệp kiểm kê kế hoạch, nộp thuế GTGT PP khấu trừ, đem trị giá bán vật liệu: +Tồn đầu tháng: 4, giá bán 100. +Nhập phen 1: 3, giá bán mua sắm ko thuế 25 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí

vận đem 1.500đ +Nhập phen 2: 3, giá bán mua sắm ko thuế 26 đ/kg, thuế GTGT 10%, chi phí vận đem 1.200đ, ưu tiên thanh toán giao dịch thừa kế 1.500đ. +Cuối kỳ tồn kho 4 kgị giá bán vật tư tồn kho vô mon theo dõi phương pháp nhập trước xuất trước:

29 nghiệp kiểm kê kế hoạch, tính giá bán theo dõi cách thức nhập trước xuất trước, đem tình hình vật liệu: +Tồn đầu tháng: 125.000đ, số lượng: 5. +Nhập kho phen 1: 2, đơn giá bán 25đ/kg, ngân sách vận đem 1.000đ. +Nhập kho phen 2: 3, đơn giá: 25đ/kg; đượcgiảm giá bán 100đ/kg. +Nhập kho phen 3: 5 vật tư với đơn giá bán mua sắm 25đ/kg, ngân sách vận chuyển 1.500đ. +Kiểm kê vật tư tồn cuối kỳ: 6000 kgTrị giá bán vật tư tồn kho thời điểm cuối kỳ và trị giá bán vật liệu xuất kho vô kỳ theo lần lượt là: a.155.600đ và 228.800đ b.151.300đ và 233.100đ c.156.000đ và 228.400đ dất cả những câu đều sai. 30ông ty kê khai thông thường xuyên, tính thuế GTGT theo dõi cách thức khấu trừ, có tình hình vật liệu: +Tồn đầu tháng: 3 kilogam, đơn giá bán 50 đ/kg. +Nhập phen 1: 5 kilogam, giá bán mua sắm ko thuế GTGT 10% là 49 đ/kg, ngân sách vận chuyển ko thuế GTGT 10%. 2.500đ +Xuất phen 1: 3 kg +Nhập phen 2: 12 kilogam VLA, giá bán mua sắm ko thuế GTGT 10% là 50 đ/kg, được hưởng ưu tiên thương nghiệp 4%, ngân sách vận đem ko thuế GTGT 10% là 2.800đ +Xuất phen 2: 7 kilogam Tổng giá bán thực tiễn VLA nhập kho và xuất kho theo lần lượt là: a.821.000 đồng và 542.700 nếu như tính theo dõi cách thức nhập trước xuất trước b.821.000 đồng và 538.065ếu tính theo dõi cách thức trung bình gia quyền cuối kỳ c.828.300 đồng và 542.700 nếu như tính theo dõi cách thức nhập trước xuất trước dất cả những câu đều sai CHƯƠNG 5 1ên vật tư đem điểm sáng là: a.Đối tượng làm việc. b gia vô nhiều chu kỳ luân hồi phát triển sale. cếm tỷ trọng cao vô giá tiền. dất cả những câu đều trúng. 2ên vật tư xuất khophục vụ vận hành phân xưởng sản xuấtphẩm được ghi nhận vào: a phí vẹn toàn vật tư thẳng. b phí nhân lực thẳng. c phí phát triển công cộng. d phí bán sản phẩm. 3ệp vụ: “Nhượng cung cấp một TSCĐ hữu hình đem vẹn toàn giá bán 100tr, vẫn hao mòn 60%, thu vì chưng chi phí gửi ngân hàng 44tr vẫn bao gồm thuế GTGT 10%”, công ty nộp

bác khoản ngân sách về vật liệu, vật tư chủ yếu, vật tư phụ được dùng cho quá trình vận hành công ty. các khoản ngân sách về vật liệu, vật tư chủ yếu, vật tư phụ được dùng trực tiếp để phát triển thành phầm. dác khoản ngân sách về vật liệu, vật tư chủ yếu, vật tư phụ được dùng cho quá trình hoạt động và sinh hoạt phát triển, sale của công ty. 12 phí nhân lực thẳng là: aền lộc nên trả cho tới người công nhân thẳng phát triển thành phầm.

Xem thêm: để em được ngã lưng lên một chiếc sofa

bác khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo dõi tỷ trọng quy ấn định của công nhân thẳng phát triển thành phầm. các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo dõi tỷ trọng quy ấn định được xem vào chi phí của người công nhân thẳng phát triển thành phầm. dảa và c. 13 phí phát triển công cộng là: a phí vận hành, điều hành quản lý công ty. b phí vận hành, điều hành quản lý phát triển nối sát với từng phân xưởng phát triển. c phí phát triển đột biến bên trên phân xưởng phát triển nước ngoài trừ ngân sách vẹn toàn vật liệu trực tiếp và ngân sách nhân lực thẳng. dả b và c. 14 phí phát triển dở dang vào đầu kỳ là một trong những.000đ; Chi tiêu đột biến vô kỳ gồm: Chi phí vẹn toàn vật tư trưc tiếp 25.000đ, ngân sách chi phí lộc người công nhân thẳng sản xuất 10.000đ, những khoản trích theo dõi lộc của người công nhân thẳng phát triển được tính vô ngân sách 2.400đ, Chi tiêu phát triển công cộng 7.000đ, Chi tiêu cung cấp hàng phát sinh 12.000đ, ngân sách vận hành công ty trăng tròn.000đ; Chi tiêu sản xuất dở dang thời điểm cuối kỳ 5.500đ. Vậy giá tiền phát triển của thành phầm là: a.45.400đ. b.39.900đ. c.71.900đ. dất cả những câu bên trên đều sai. 15 thu bán sản phẩm là: aố chi phí quý khách hàng trả cho tới công ty. bố chi phí công ty sẽ có được hoặc tiếp tục sẽ có được từ các việc bán sản phẩm hóa, thành phẩm hoặc cung ứng cty. cá xuất kho của sản phẩm cung cấp. dất cả những câu bên trên đều sai. 16ường phù hợp công ty kê khai và tính thuế độ quý hiếm tăng thêm theo dõi phương pháp khấu trừ, lợi nhuận bán sản phẩm được ghi nhận là: aá trị xuất kho của sản phẩm & hàng hóa. bá cung cấp bao hàm cả thuế GTGT. cá thanh toán giao dịch ghi bên trên hóa đơn. dá cung cấp ko thuế GTGT. 17á vốn liếng sản phẩm cung cấp là: a phí phát triển thành phầm đột biến vô kỳ. bá thực tiễn sản phẩm & hàng hóa mua sắm vô hoặc giá tiền thực tiễn thành phầm nhập kho.

cá thực tiễn xuất kho của số thành phầm, sản phẩm & hàng hóa đẩy ra. dất cả những câu bên trên đều trúng. 18 vẹn toàn vật tư dùng tức thì cho tới vận hành phân xưởng được ghi nhận vào: a 152. b 621. c 627. d 642. 19 nghiệp B đem tình hình sale như sau: Tổng lợi nhuận bán sản phẩm 600 triệu, hạn chế giá bán sản phẩm cung cấp 50 triệu, ngân sách bán sản phẩm 60 triệu, ngân sách vận hành doanh nghiệp 40 triệu, thuế suất thuế thu nhập công ty 22%, Lợi nhuận sau thuế 156triệu. Vậy giá bán vốn liếng sản phẩm cung cấp của kỳ sale là: a triệu. bệu. c triệu. dất cả những câu bên trên đều sai. 20.Định kỳ phân chia độ quý hiếm dụng cụ công cụ dùng thẳng phát triển sản phẩm ghi: aợ TK 621/ Có TK 153. bợ TK 627/ Có TK 153. cợ TK 621/ Có TK 242. dợ TK 627/ Có TK 242. 21ội dung ko được xem vô giá tiền sản phẩm: aền lộc của cai quản đốc phân xưởng. bền lộc của giám đốc công ty. cền lộc của nhân viên cấp dưới kinh nghiệm ở phân xưởng. dền lộc của người công nhân phát triển. 22ập lại kho trở nên phẩm ko bán tốt ghi: aợ TK 157/ Có TK 155. bợ TK 155/ Có TK 157. cợ TK 632/ Có TK 157. dợ TK 157/ Có TK 632. 23ích khấu hao công cụ tranh bị đáp ứng cho tới phát triển thành phầm ghi: aợ TK 621/ Có TK 214. bợ TK 627/ Có TK 214

cợ TK 214/ Có TK 627. dợ TK 214/ Có TK 621. 24ệp vụ: “Nhượng cung cấp một TSCĐ hữu hình đem vẹn toàn giá bán 100tr, vẫn hao mòn 60%, thu vì chưng chi phí gửi ngân hàng 44tr đãgồm thuếGTGT 10%, ngân sách nhượng bán chi vì chưng chi phí mặt mũi 2tr”, công ty nộp thuế theo dõi cách thức khấu trừ, định khoản nào tại đây ko đúng: aợ TK 811: 40trNợ TK 214: 60trCó TK 211: 100tr bợ TK 112: 44trCó TK 511: 40trCóTK 333: 4tr cợ TK 811/ Có TK 111: 2tr. dất cả những câu bên trên đều trúng. 25 thu 1, độ quý hiếm sản phẩm hoá đầu kỳ: 200tr, độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa mua sắm vô kỳ: 600tr, độ quý hiếm sản phẩm hoá cuối kỳ: 300tr. Dùng chi phí gửi ngân hàng nhằm thanh toán giao dịch cho người bán700tr. Lợi nhuận gộp là: a. b.