tra từ hán việt sang thuần việt

Có 18 kết quả:

䏝 thuần淳 thuần湻 thuần犉 thuần瞤 thuần純 thuần纯 thuần肫 thuần膞 thuần莼 thuần蒓 thuần蒪 thuần蓴 thuần醇 thuần醕 thuần錞 thuần鶉 thuần鹑 thuần

Từ điển Trần Văn Chánh

Bạn đang xem: tra từ hán việt sang thuần việt

(văn) Dạ dày của loại chim.

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ điển phổ thông

1. thuần, trong trắng, mộc mạc
2. tưới, thấm

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Trung hậu, ngay thẳng, mộc mạc, hóa học phác hoạ. ◎Như: “thuần phong” 淳風 phong tục hiền hậu, chất lượng đẹp nhất.
2. (Danh) Sự hóa học phác hoạ, tính mộc mạc. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Phác giã thuần li thánh đạo nhân” 樸散淳漓聖道堙 (Mạn hứng 漫興) Tính hóa học phác hoạ tan biến, đường nét hiền hậu trở thành đen bạc, đạo thánh mai một.
3. (Danh) Một cặp xe pháo binh (thời xưa).
4. (Động) Tưới, ngấm.

Từ điển Thiều Chửu

① Thuần, trong trắng, mộc mạc. Như phong tục chất lượng gọi là thuần phong 淳風, người tiết hạnh gọi là đơn thuần 淳粹, v.v.
② Một cặp xe pháo binh.
③ Tưới, ngấm.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Thật thà, hóa học phác hoạ, trong trắng, mộc mạc, thuần.【淳樸】thuần phác hoạ [chún pư] Chân thiệt, hóa học phác hoạ. Cg. 純樸 [chúnpư];
② Tưới, thấm;
③ Một cặp xe pháo binh (thời xưa);
④【淳于】Thuần Vu [Chúnyú] (Họ) Thuần Vu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thật thà mộc mạc, ko đẽo gọt — Vẫn nguyên lành như khi đầu, ko xáo trộn.

Tự hình 4

Dị thể 5

Chữ tương tự 5

Từ ghép 4

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

1. thuần, trong trắng, mộc mạc
2. tưới, thấm

Từ điển Thiều Chửu

① Nguyên là chữ 淳.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 淳.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ tương tự 3

Từ điển phổ thông

1. con cái trườn lông vàng mõm đen
2. con cái trườn cao bảy thước

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Con trườn lông vàng mõm đen;
② Con trườn cao bảy thước.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ tương tự 11

Từ điển phổ thông

nháy mắt

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ điển phổ thông

thuần tuý, ko sở hữu loại khác

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tơ. ◇Luận Ngữ 論語: “Ma miện, lễ dã. Kim dã thuần kiệm, ngô tòng chúng” 麻冕, 禮也. 今也純儉, 吾從眾 (Tử Hãn 子罕) Đội nón sợi là bám theo lễ (xưa). Nay group nón tơ nhằm tiết kiệm ngân sách, tớ bám theo số sầm uất.
2. (Tính) Chất phác hoạ, trở thành thực, ko gián trá. ◎Như: “thuần phác” 純樸 hóa học phác hoạ, “thuần khiết” 純潔 trong trắng, “thuần hậu” 純厚 thật thà.
3. (Tính) Ròng, vẹn toàn hóa học, ko lộn lạo. ◎Như: “thuần kim” 純金 vàng ròng rã, “thuần túy” 純粹 ko xáo trộn.
4. (Phó) Toàn, rặt, đều. ◎Như: “thuần bạch” 純白 White tinh anh. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Ngã kim test bọn chúng, vô phục chi diệp, thuần hữu trinh tiết thiệt. Xá Lợi Phất, như thị tăng thượng mạn nhân, thối diệc giai hĩ” 我今此眾, 無復枝葉, 純有貞實, 舍利弗, 如是增上慢人, 退亦佳矣 (Phương tiện phẩm đệ nhị 方便品第二) Bây giờ nhập hội bọn chúng này của tớ, không hề nhành lá (vụn vặt) nữa, chỉ toàn là những phân tử dắn Chắn chắn. Xá Lợi Phất, những kẻ tăng thượng mạn vì vậy, lùi rời khỏi cũng chất lượng thôi.
5. (Phó) Thành thạo, thông thuộc. ◎Như: “kĩ thuật thuần thục” 技術純熟 kỹ năng thạo.
6. Một âm là “chuẩn”. (Danh) Viền, mép áo.
7. Lại một âm là “đồn”. (Danh) Lượng từ: bó, xấp, khúc (vải, lụa).
8. (Động) Phủ, bao, gói lại. ◇Thi Kinh 詩經: “Dã hữu tử lộc, Bạch mao bốt thúc” 野有死鹿, 白茅純束 (Thiệu phái nam 召南, Dã hữu tử quân 野有死麇) Ngoài đồng sở hữu con cái hươu bị tiêu diệt, (Lấy) cỏ tranh giành White quấn lại.
9. Lại một âm là nữa là “truy”. § Thông “truy” 緇.

Từ điển Thiều Chửu

① Thành thực, như thuần hiếu 純孝 người hiếu thực.
② Thuần, ko lộn lạo gì, như đơn thuần 純粹.
③ Toàn, như thuần bạch 純白 White tuyền.
④ Ðều.
⑤ Lớn.
⑥ Một âm là chuẩn chỉnh. Ven, vệ, mép áo dày viền màu sắc không giống khiến cho đẹp nhất đều gọi là chuẩn chỉnh.
⑦ Lại một âm là bốt. Bó, buộc, một xếp vải vóc hoặc lụa cũng gọi là bốt.
⑧ Lại một âm là nữa là truy. Cùng nghĩa với chữ truy 緇.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ròng, đơn thuần, vẹn toàn hóa học, ko trộn tạp: 純金 Vàng ròng; 純水 Nước ròng;
② Thuần, quánh, rặt, toàn, đều một loạt: 純白 Thuần màu sắc trắng;
③ Thuần thục, thạo, thông thạo: 工夫不純 Kĩ thuật không được trở thành thạo;
④ (văn) Thành thực;
⑤ (văn) Lớn;
⑥ (văn) Tốt, đẹp;
⑦ (văn) Tơ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợi tơ — Chuyên nhất, nguyên lành, ko xáo trộn — Tốt đẹp nhất, thật thà, ko đẽo gọt — Dùng như chữ Thuần 淳.

Tự hình 5

Dị thể 9

Từ ghép 7

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

thuần tuý, ko sở hữu loại khác

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 純.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 純

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ròng, đơn thuần, vẹn toàn hóa học, ko trộn tạp: 純金 Vàng ròng; 純水 Nước ròng;
② Thuần, quánh, rặt, toàn, đều một loạt: 純白 Thuần màu sắc trắng;
③ Thuần thục, thạo, thông thạo: 工夫不純 Kĩ thuật không được trở thành thạo;
④ (văn) Thành thực;
⑤ (văn) Lớn;
⑥ (văn) Tốt, đẹp;
⑦ (văn) Tơ.

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xương gò má.
2. (Danh) Mề (dạ dày) loại chim. ◎Như: “kê chuân” 雞肫 mề gà.
3. (Tính) “Chuân chuân” 肫肫 trở thành khẩn. ◇Lễ Kí 禮記: “Chuân chuân kì nhân” 肫肫其仁 (Trung Dung 中庸) Chăm siêng nhập điều Nhân.
4. Một âm là “thuần”. (Danh) Sở phận ở thân thuộc sau của loài vật rước cúng tế xa xưa.
5. (Danh) Thịt thô nguyên lành cả miếng.
6. (Tính) Tinh mật. § Thông “thuần” 純. ◎Như: “thuần thuần” 肫肫 tinh xảo, tinh anh mật.
7. Một âm là “đồn”. (Danh) Heo con cái.

Từ điển Thiều Chửu

① Truân truân 肫肫 cần mẫn, siêng chắm.
② Tục gọi mề chim, mề gà, mề vịt là truân.
③ Một âm là thuần. Thịt thô còn vẹn toàn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thịt không hề vẹn toàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mặt phía sau của đùi của thú nuôi, dùng để làm cúng tế — Xem Chuân.

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

dạ dày của loại chim

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dạ dày chim.
2. § Cũng hiểu là “thuyền”.

Từ điển Thiều Chửu

① Xương đùi.
② Cái chốt cù của của thợ thuyền gốm. Cũng hiểu là chữ thuyền.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dạ dày của loại chim.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thái thịt rời khỏi. Thịt tiếp tục thái rời khỏi — Xương bánh trà ở đầu gối — Xương đùi.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ tương tự 1

Từ điển phổ thông

rau nhút, rau củ rút

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 蓴.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 蒓

Xem thêm: học ngữ pháp tiếng anh

Từ điển Trần Văn Chánh

【蒓菜】 thuần thái [chúncài] Rau rút.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ tương tự 1

Từ điển phổ thông

rau nhút, rau củ rút

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “thuần” 蓴.

Từ điển Trần Văn Chánh

【蒓菜】 thuần thái [chúncài] Rau rút.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại rau củ, tớ gọi là rau củ rút ( rau củ nhúc ). Đoạn ngôi trường tân thanh : » Thú quê thuần hức bén mùi hương «.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ tương tự 1

Từ điển phổ thông

cây rau củ thuần

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

rau nhút, rau củ rút

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rau nhút. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Cố mùi hương thuần lão thượng kham canh” 故鄕蓴老尙堪羹 (Tống nhân 送人) Rau nhút già cả điểm quê cũ vẫn còn đó nấu nướng canh được.

Từ điển Thiều Chửu

① Rau nhút.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 莼.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

1. rượu ngon
2. thuần hậu

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nồng (rượu). ◎Như: “thuần tửu” 醇酒 rượu nồng.
2. (Tính) Chất phác hoạ, chân thực. § Thông “thuần” 淳.
3. (Tính) Không lộn lạo. § Thông “thuần” 純.
4. (Danh) Rượu nồng, rượu ngon.
5. (Danh) Cồn, hóa chất cơ học (tiếng Anh "alcohol").

Từ điển Thiều Chửu

① Rượu ngon, rượu nặng trĩu.
② Thuần hậu, thuần cẩn.
③ Không lộn lạo.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Rượu mạnh, rượu nồng;
② (văn) Thuần tuý, thuần hóa học, ko láo nháo lộn;
③ (văn) Thuần hậu (dùng như 淳, cỗ 氵);
④ (hoá) Rượu, cồn: 甲醇 Rượu mộc, rượu mêtilíc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ rượu ngon — Như chữ Thuần 淳, phía trên.

Tự hình 4

Dị thể 6

Chữ tương tự 11

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

1. rượu ngon
2. thuần hậu

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “thuần” 醇.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ thuần 醇.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 醇.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ tương tự 1

Từ điển phổ thông

(một nhạc cụ nhằm tiến công nhịp với trống)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nhạc khí thời xưa, thực hiện bằng đồng đúc, thông thường sử dụng nhập quân tiến công nhịp với với trống không nhằm điều khiển và tinh chỉnh quân sĩ. § Cũng gọi là “thuần vu” 錞于.
2. Một âm là “đối”. (Danh) Đầu cán giáo, cán mác bịt sắt kẽm kim loại. § Xem “đối” 鐓.

Từ điển Thiều Chửu

① Thuần vu 錞于 một loại âm thanh nhằm tiến công nhịp với trống không.
② Một âm là đối. Xem chữ đối 鐓.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Một nhạc cụ thời cổ (để tiến công nhịp với trống). Cg. 錞於 [chúnyú].

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ tương tự 11

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

(xem: am thuần 鵪鶉,鹌鹑)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “am thuần” 鵪鶉.

Từ điển Thiều Chửu

① Am thuần 鵪鶉 một giống như chim chừng như kê con cái, đầu nhỏ đuôi cộc, tính thời gian nhanh nhẩu, hoặc nhảy nhót, nuôi thân quen mang đến chọi nhau nghịch ngợm được.

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Chim chim cút. Cg. 鵪鶉 [anchún].

Tự hình 2

Dị thể 7

Chữ tương tự 5

Từ ghép 1

Một số bài bác thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

(xem: am thuần 鵪鶉,鹌鹑)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鶉.

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Chim chim cút. Cg. 鵪鶉 [anchún].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鶉

Tự hình 2

Xem thêm: công thức tính độ lệch chuẩn

Dị thể 6

Chữ tương tự 6

Từ ghép 1