tốt gỗ hơn tốt nước sơn là gì

Cách phân phát âm[sửa]

IPA theo đuổi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tot˧˥ ɣoʔo˧˥ həːn˧˧ tot˧˥ nɨək˧˥ səːn˧˧to̰k˩˧ ɣo˧˩˨ həːŋ˧˥ to̰k˩˧ nɨə̰k˩˧ ʂəːŋ˧˥tok˧˥ ɣo˨˩˦ həːŋ˧˧ tok˧˥ nɨək˧˥ ʂəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tot˩˩ ɣo̰˩˧ həːn˧˥ tot˩˩ nɨək˩˩ ʂəːn˧˥tot˩˩ ɣo˧˩ həːn˧˥ tot˩˩ nɨək˩˩ ʂəːn˧˥to̰t˩˧ ɣo̰˨˨ həːn˧˥˧ to̰t˩˧ nɨə̰k˩˧ ʂəːn˧˥˧

Cụm từ[sửa]

tốt mộc rộng lớn đảm bảo chất lượng nước sơn

Xem thêm: nhạc chúc mừng sinh nhật

Bạn đang xem: tốt gỗ hơn tốt nước sơn là gì

  1. (Nghĩa đen) Khi review đồ dùng thực hiện được làm bằng gỗ, người tao quan hoài cho tới ruột mộc, thớ mộc bên phía trong rộng lớn là sắc tố, nước tô bên phía ngoài.
  2. (Nghĩa bóng) Đánh giá chỉ một trái đất, nên quan hoài cho tới phẩm hóa học rộng lớn nước ngoài hình của mình.

Lấy kể từ “https://mamnonuocmoxanh.edu.vn/w/index.php?title=tốt_gỗ_hơn_tốt_nước_sơn&oldid=2013361”