toán tử 3 ngôi js

Ở những nội dung bài viết trước, tất cả chúng ta vẫn cùng theo với nhau thăm dò hiểu nhị câu mệnh lệnh ĐK căn phiên bản nhập JavaScript là If – elseSwitch – case. Hôm ni bản thân tiếp tục trình làng mang đến chúng ta một cơ hội nữa, này là toán tử phụ thân ngôi (Ternary Operator) nhập JavaScript.

>> Xem ngay lập tức Tài liệu Java bộ vi xử lý Core giúp cho bạn “Nâng Cấp” tài năng phiên bản thân

Bạn đang xem: toán tử 3 ngôi js


Toan tu phụ thân ngoi nhập JavaScript 1
variable_name = (condition) ? value1 : value2

Nếu condition nó là đích (hay là true) thì toán tử tiếp tục trả về value 1 còn nếu trong trường hợp là sai (hay là false) thì nó sẽ bị trả về độ quý hiếm của value 2

Nếu như trước đó phía trên khi nên dùng với if – else tớ sẽ sở hữu được như vậy này:

var exp = 3;
var salary;
if (exp > 3) {
  salary = 1000;
} else {
  salary = 500;
}
console.log(salary) // 500Code language: JavaScript (javascript)

Thì lúc này chỉ còn:

var exp = 1;
var salary = exp > 3 ? 1000 : 500;
console.log(salary) // 500

// Nếu exp có mức giá trị là null hoặc undefined thì tiếp tục gán giá chỉ trị
// mang đến biến chuyển salary là "null or undefined"Code language: JavaScript (javascript)

Nếu chúng ta ko nắm rõ null và undefined là gì, hãy coi nội dung bài viết này: Phân biệt Null, Undefined và NaN.


Điều khiếu nại tiếp nối đuôi nhau (Conditional chains)

Toán tử ĐK tuân theo gót suy dẫn nên, tức là nó hoàn toàn có thể được gọi “nối tiếp” Theo phong cách tại đây, tương tự động như với If – else If – else If – else tiếp nối đuôi nhau nhau:

Toán tử phụ thân ngôi nhập JavaScript

Nếu như trước đó phía trên tớ tiếp tục có:

var exp = 2;
var salary;
if ( exp < 1 ) {
  salary = 1000;
} else if ( exp < 2 ) {
  salary = 1500;
} else if ( exp < 3 ) {
  salary = 2000;
} else {
  salary = 3000;
}
console.log(salary) // 2000Code language: JavaScript (javascript)

thì lúc này chỉ còn:

var exp = 2;
var salary = exp < 1 ? 1000 : 
         exp < 2 ? 1500 :
           exp < 3 ? 2000 : 3000
console.log(salary) // 2000Code language: JavaScript (javascript)

Video bài bác giảng


Luyện tập

Toán tử phụ thân ngôi nhập JavaScript

Bài 1

Viết công tác nhập nhập độ quý hiếm mang đến a và b. Tính tổng a và b, nếu như tổng nhỏ rộng lớn 4, hiển thị chuỗi Below, ngược lại hiển thị Over. Lưu ý dùng toán tử 3 ngôi.

Nếu sử dụng if – else:

if ((a + b) < 4) {
    result = 'Below';
} else {    
  result = 'Over';
}Code language: JavaScript (javascript)

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo tệp tin add.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> triển khai viết lách những mã JavaScript

<html>
<body>
    <script>
    //code nhập đây
    </script>
</body>
</html>Code language: HTML, XML (xml)

Bước 3: Khai báo biến chuyển a, b nhập nhập độ quý hiếm mang đến a, b kể từ vỏ hộp thoại

let a = prompt("a: ");
let b = prompt("b: ");Code language: JavaScript (javascript)

Bước 4: Khai báo biến chuyển result lưu kết quả

Xem thêm: giowis thiệu bản thân bằng tiếng anh

result = (a + b < 4) ? 'Below' : 'Over';Code language: JavaScript (javascript)

Bước 5: Thực đua công tác. Quan sát sản phẩm.


Bài 2

Viết công tác nhập nhập độ quý hiếm mang đến chuỗi message. 

 • Nếu độ quý hiếm nhập nhập là Employee thì hiển thị chuỗi Hello.
 • Còn lại nếu như độ quý hiếm nhập nhập là Director thì hiển thị chuỗi Greetings
 • Còn lại nếu như độ quý hiếm nhập nhập chuỗi trống rỗng thì hiển thị No login
 • Còn lại hiển thị chuỗi rỗng

Sử dụng toán tử 3 ngôi nhằm viết lách công tác.

Nếu sử dụng if – else:

let message;
if (login == 'Employee')
 {
    message = 'Hello';
} else if (login == 'Director') {
    message = 'Greetings';
} else if (login == '') {
    message = 'No login';
} else {
    message = '';
}Code language: JavaScript (javascript)

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo tệp tin employee.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> triển khai viết lách những mã JavaScript

<html>
<body>
    <script>
    //code nhập đây
    </script>
</body>
</html>Code language: HTML, XML (xml)

Bước 3: Khai báo biến chuyển message

let message =
 (login == 'Employee') ? 'Hello' :
    (login == 'Director') ? 'Greetings' :
      (login == '') ? 'No login' :
        '';Code language: JavaScript (javascript)

Bước 4: Hiển thị thông báo

alert(message)

Bước 5: Thực đua công tác. Quan sát sản phẩm.


Kết luận

Trong nội dung bài viết này, tôi đã trình diễn cơ hội dùng toán tử phụ thân ngôi, cụ thể những chúng ta cũng có thể coi đoạn phim nhằm nắm rõ rộng lớn, chúng ta nhằm lại comment nếu như sở hữu vướng mắc sẽ được trả lời nhé. Cảm ơn người xem vẫn theo gót dõi bài bác viết!

Các chúng ta cũng có thể xem thêm những nội dung bài viết hoặc về JavaScript tại đây.

Xem thêm: kính thiên văn khúc xạ


Hãy nhập cuộc nhóm Học lập trình để thảo luận thêm thắt về những yếu tố nằm trong quan hoài.

Vì sao nên học tập xây dựng bên trên CodeGym: