toán nâng cao lớp 2

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 2

80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 với rất đầy đủ những dạng bài bác tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp canh ty những em tự động rèn luyện và gia tăng lại kỹ năng tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn sẵn sàng cho những kì thi đua học viên xuất sắc hiệu suất cao. Đồng thời đó là tư liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho những em học viên. Sau trên đây chào những em nằm trong xem thêm và vận chuyển về cụ thể. Để thực hiện tăng những việc nâng lên không giống, chào chúng ta vô mục: Toán nâng lên lớp 2 của VnDoc.com.

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 2

I. 80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2

Bài 1: Tìm một số trong những, biết số tê liệt cùng theo với 12 thì vì thế 15 nằm trong 27?

Bài 2: Tìm một số trong những, biết 95 trừ chuồn số tê liệt thì vì thế 39 trừ chuồn 22?

Bài 3: Một mon nào là tê liệt với ngày mái ấm nhật là ngày 2 của mon tê liệt. Hỏi những ngày mái ấm nhật vô mon này đó là những ngày nào?

Bài 4: Thầy chuồn công tác làm việc xa xôi vô nhì tuần, tía chuồn hôm loại nhì ngày 5. Hỏi cho tới ngày bao nhiêu tía tiếp tục về? Ngày ấy là loại bao nhiêu vô tuần?

Bài 5: Hồng với nhiều hơn thế Hà 10 viên bi, nếu như Hồng cho tới Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn thế Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = hắn + 22

b, 100 - 55 = hắn - 13

Bài 7: Viết những tổng sau trở thành tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =

d) 65 + 93 + 35 + 7 =

Bài 8: Tìm một số trong những, hiểu được lấy số tê liệt nhân với 5 rồi trừ chuồn 12 thì vì thế 38?

Bài 9: Có một số trong những dầu, nếu như đựng vô những can từng can 4l thì trúng 6 can. Hỏi số dầu tê liệt nếu như đựng vô những can, từng can 3l thì nên người sử dụng toàn bộ từng nào can?

Bài 10: Mai rộng lớn Tùng 3 tuổi tác và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi tác. Đào nhiều hơn thế Mai 4 tuổi tác. Hỏi ai nhiều tuổi tác nhất? Ai không nhiều tuổi tác nhất, người nhiều tuổi tác nhất rộng lớn người không nhiều tuổi tác nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Mai với 27 nhành hoa. Mai cho tới Hoà 5 nhành hoa. Hoà lại cho tới Hồng 3 nhành hoa. Lúc này phụ vương các bạn đều phải có số hoa đều nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng các bạn với từng nào bông hoa?

Bài 12: a) Có từng nào số với nhì chữ số nhỏ thêm hơn 54?........................................

b) Từ 57 cho tới 163 với từng nào số với nhì chữ số?..............................................

c) Có từng nào số với phụ vương chữ số to hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu?

a) Xoá vứt chữ số 3?..

b) Xoá vứt chữ số 6?

Bài 14: Cho số a với nhì chữ số:

a) Nếu chữ số hàng trăm ngắn hơn 3 thì số a giảm xuống từng nào đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng trăm gia tăng 4 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm một và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng giảm xuống 1 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm ngàn ngắn hơn (hay tăng thêm) 2 thì số tê liệt giảm xuống hoặc gia tăng từng nào đơn vị?

b) Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như thay đổi địa điểm chữ số 0 và chữ số 8 cho tới nhau?

Bài 16: a) Hai số với nhì chữ số với nằm trong chữ số hàng trăm nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng rộng lớn xoàng xĩnh nhau 7 thì nhì số tê liệt rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

b) Hai số với nhì chữ số với nằm trong chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhưng mà chữ số hàng trăm rộng lớn xoàng xĩnh nhau 3 thì số tê liệt rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

Bài 17: Hãy viết lách toàn bộ những số với nhì chữ số nhưng mà Lúc hiểu số tê liệt bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên hoặc kể từ nên qua chuyện trái khoáy thì độ quý hiếm số này vẫn ko thay cho đổi?

Bài 18: Hãy dò thám số với phụ vương chữ số nhưng mà hiệu của chữ số hàng trăm ngàn và chữ số hàng trăm vì thế 0, còn hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng vì thế 9.

Bài 19: Hãy dò thám số với phụ vương chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm ngàn nhân với 3 được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Bài 20: a) tường số ngay lập tức trước của a là 23, em hãy dò thám số ngay lập tức sau của a?

b) tường số ngay lập tức sau của b là 35,hãy dò thám số ngay lập tức trước của b?

c) tường số c không tồn tại số ngay lập tức trước, chất vấn c là số nào?

Bài 21: a) Viết toàn bộ những số với nhì chữ số và nhỏ thêm hơn 19?

b) Viết toàn bộ những số tròn trĩnh chục một vừa hai phải to hơn 41 một vừa hai phải nhỏ thêm hơn 93?

c) Hãy dò thám nhì số ngay lập tức nhau, biết một số trong những với nhì chữ số, một số trong những với 1 chữ số?

Bài 22: a) Tìm những số to hơn 35 nhưng mà chữ số hàng trăm của chính nó nhỏ thêm hơn 4.

b) Tìm những số với nhì chữ số nhỏ thêm hơn 26 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?.

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27

b) 36 < x + 1 < 39

c) x + trăng tròn < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bài 24: a) Để khắc số những trang của một cuốn sách từ một cho tới 19, tao nên người sử dụng không còn từng nào số?

b) Để khắc số những trang của một cuốn sách kể từ 10 cho tới 25, tao nên người sử dụng không còn từng nào số?

c) Để khắc số những trang của một cuốn sách kể từ 120 cho tới 129, tao nên người sử dụng không còn từng nào số?

Bài 25: Quý Khách Bình tiếp tục người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm viết lách những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: ; 2; 3;....;a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cuối của sản phẩm số)

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199 < xxx < 299

Bài 27: Em hãy viết lách 18 trở thành tổng của những số hạng đều nhau (càng viết lách được không ít tổng càng tốt)

Bài 28: a)Tìm một số trong những với nhì chữ số và một số trong những với 1 chữ số sao cho tới tổng nhì số tê liệt vì thế 10.

b) Tìm một số trong những với nhì chữ số và một số trong những với 1 chữ số sao cho tới hiệu nhì số tê liệt vì thế 1.

Bài 29: a) Tổng lớn số 1 của nhì số với 1 chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng bé bỏng nhất của số với 1 chữ số và số với nhì chữ số là bao nhiêu?

c) Hiệu lớn số 1 của số với nhì chữ số là bao nhiêu?

d) Hiệu bé bỏng nhất của số với nhì chữ số và số với 1 chữ số là bao nhiêu?

Bài 30: a) Tìm một số trong những, biết tổng của số tê liệt với 45 thông qua số bé bỏng nhất với phụ vương chữ số?

b) Tìm một số trong những, biết hiệu của số tê liệt với 28 thông qua số bé bỏng nhất có một chữ số?

c, Tìm một số trong những, biết hiệu của 89 với số tê liệt vì thế 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu nhì số xoàng xĩnh số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ rộng lớn số trừ 24 và hiệu của nhì số thông qua số trừ?

Bài 32: Một xe hơi chở khách hàng giới hạn bên trên bến đỗ. Có 8 người xuống xe pháo và 5 người lên xe pháo. Xe kế tiếp chạy, thời điểm hiện nay bên trên xe pháo với toàn bộ 50 quý khách. Hỏi trước lúc xe pháo tạm dừng bến đỗ tê liệt, bên trên xe pháo với từng nào hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa với toàn bộ 258 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh với 118 cái.

Hỏi:

 • Gói kẹo dừa với từng nào cái kẹo?
 • Phải ngắn hơn ở gói kẹo chanh từng nào cái kẹo nhằm số kẹo ở nhì gói vì thế nhau?

Bài 34: Hai team bóng bàn, từng team với 3 người nghịch ngợm đấu bóng bàn cùng nhau. Mỗi người của team này đều đấu một ván với từng người của team tê liệt. Hỏi với toàn bộ từng nào ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn nữa Hoa 2cm. Bình thấp rộng lớn Mai 3 centimet. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn nữa Bình bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng trọng lượng 11kg. Con ngỗng trọng lượng rộng lớn con cái vịt 8 kilogam. Con gà trọng lượng thấp hơn con cái vịt 2 kilogam. Hỏi con cái ngỗng trọng lượng rộng lớn kê bao nhiêu kg?

Bài 37: Mẹ nhằm nhì đĩa đựng số cam đều nhau lên bàn. Quý Khách Mai lấy kể từ đĩa ở bên phải 3 trái khoáy vứt lịch sự đĩa phía bên trái. Hỏi lúc này đĩa mặt mũi nào là nhiều cam rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu quả?

Bài 38: Thúng đựng cam với 68 trái khoáy, thúng đựng quýt với 95 trái khoáy. Mẹ tiếp tục bán tốt nguyệt lão số cam và một số trong những quýt đều nhau. Hỏi trong những thúng, số cam sót lại thấp hơn hoặc số quýt sót lại không nhiều hơn? thấp hơn từng nào quả?

Bài 39: Đào với thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho tới Đào tăng 9 nhãn vở. Hỏi lúc này ai nhiều nhãn vở rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu cái?

Bài 40: Cô giáo mua sắm cho tới lớp một số trong những gói bánh và một số trong những gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau tê liệt giáo viên lôi ra 6 gói bánh nhằm thay đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi thời điểm hiện nay cả bánh và kẹo giáo viên với toàn bộ từng nào gói?

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được chuồn thăm hỏi đền rồng Cổ Loa, dự tính từng lớp một đoàn. Để tạo thành nhì đoàn với số người đều nhau, giáo viên gửi 6 con gái ở lớp 2A lịch sự lớp 2B và gửi 4 các bạn phái mạnh ở lớp 2B lịch sự lớp 2A. Lúc này từng đoàn với 32 các bạn. Hỏi khi đầu từng lớp với từng nào học tập sinh?

Bài 42: Trên kho bãi cỏ với 15 con cái trườn. Số trườn nhiều hơn thế số trâu là 10 con cái. Số rán thông qua số trườn và trâu nằm trong lại. Hỏi trê kho bãi cỏ với từng nào con cái cừu? từng nào con cái trâu? Tất cả với từng nào con?

Bài 43: Một thúng đựng 56 trái khoáy một vừa hai phải trứng gà một vừa hai phải trứng vịt. Mẹ tiếp tục buôn bán 25 trái khoáy trứng gà, vô thúng còn 12 trái khoáy trứng gà nữa. Hỏi khi đầu vô thúng với từng nào trái khoáy trứng từng loại?

Bài 44: Năm ni con cái 8 tuổi tác, u 32 tuổi tác. Hỏi trước đó hai năm tuổi tác u cùng theo với tuổi tác con cái là bao nhiêu?

Bài 45: Hiện ni Mai 7 tuổi tác, Hoa 10 tuổi tác, Hồng 9 tuổi tác. Đến Lúc Quý Khách Mai vì thế tuổi tác các bạn Hồng lúc bấy giờ thì tổng số tuổi tác của phụ vương các bạn là bao nhiêu?

Bài 46: Mai rộng lớn Tùng 2 tuổi tác và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi tác. Đào rộng lớn Mai 3 tuổi tác. Hỏi ai nhiều tuổi tác nhất? Ai không nhiều tuổi tác nhất? Người nhiều tuổi tác nhất rộng lớn người không nhiều tuổi tác nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Hôm ni là loại nhì ngày 4 mon 5. Như vậy còn cơ hội ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày bao nhiêu của mon 5, vào trong ngày loại bao nhiêu vô tuần?

Bài 48: Năm ni kỉ niệm ngày quốc tế làm việc 1 - 5 vô loại tư. Em với biết trong năm này kỉ niệm ngày xây dựng Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 vô loại bao nhiêu vô tuần?

Bài 49: Quý Khách Mai ham muốn biết ngày khai trường năm học tập 5 - 9 là vô loại bao nhiêu. Quý Khách Lan lại cho biết thêm " ngày 25 -9 là vô loại hai". Em hoàn toàn có thể giúp cho bạn Mai biết ngày khai trường là loại bao nhiêu vô tuần không?

Bài 50: Quý Khách Mận về quê thăm hỏi bà. Quý Khách Mận được ở với bà một vừa hai phải trúng một tuần và ngày 6 ngày. Tính đi ra các bạn Mận chỉ trong nhà bà có một mái ấm nhật thôi. Hỏi các bạn Mận cho tới mái ấm bà vô loại bao nhiêu vô tuần?

Bài 51: Tìm 2 số với tích vì thế 12 và số rộng lớn tất tả 3 lượt số bé?

Bài 52: Đôi thỏ mái ấm Thu đẻ được 6 con cái. Vậy chuồng thỏ mái ấm Thu với từng nào song tai thỏ, từng nào chân thỏ?

Bài 53: Hà với 40 viên bi greed color và đỏ lòe. Hà cho tới Tú 15 viên bi xanh rì thì Hà sót lại 8 viên bi xanh rì.Hỏi Hà còn từng nào viên bi đỏ?

Bài 54: Tìm hiệu thân thích số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số và số lẻ bé bỏng nhất với 1 chữ số?

Bài 55: Thầy giáo với 45 quyển vở, thầy thưởng cho tới 6 học viên, từng các bạn 4 quyển. Hỏi sau thời điểm thưởng thầy sót lại bao nhiêu quyển?

Bài 56: Nếu Nam cho tới Hà 4 viên bi thì số bi của 2 các bạn đều nhau, và từng các bạn với 18 viên bi. Hỏi trước lúc cho tới Nam với từng nào viên bi? Hà với từng nào viên bi?

Bài 57: Trong một phép tắc trừ với hiệu thông qua số trừ và số bị trừ rộng lớn số trừ 27 đơn vị chức năng. Hỏi số bị trừ tiếp tục vì thế bao nhiêu? Hãy viết lách phép tắc trừ đó?

Bài 58: Viết tiếp 3 số phù hợp vô sản phẩm sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9h sáng sủa cho tới 3h chiều, kim nhiều năm và kim ngắn ngủn gặp gỡ nhau bao nhiêu lần?

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất với 2 chữ số. tường số trừ vì thế hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất với nhì chữ số tương đương nhau. Lan cho tới Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất với nhì chữ số. Hỏi Lan còn từng nào cái kẹo?

Bài 62: Có nhì thùng đựng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 55 lít dầu. Nếu sụp đổ kể từ thùng loại nhất lịch sự thùng loại nhì 13 lít dầu thì số dầu nhì thùng đều nhau. Hỏi khi đầu thùng loại nhì chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài 63: a) Có từng nào số với nhì chữ số to hơn 27?....................................

b) Có từng nào số với phụ vương chữ số nhỏ thêm hơn 534?..................................................

c) Từ 68 cho tới 179 với từng nào số với phụ vương chữ số?..............................................

Bài 64: Tìm toàn bộ những số với nhì chữ số nhỏ thêm hơn 27 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 3?.................................................................................................

Bài 65: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 66: Cho số 346.

 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như rời chữ số hàng trăm ngàn chuồn 2 đơn vị?.......................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng trăm tăng 5 đơn vị?................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 67: Để khắc số trang của một cuốn sách dày 17 trang thì tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 68: Để khắc số trang một cuốn sách kể từ 134 cho tới 143, tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 69: Quý Khách An người sử dụng không còn 27 chữ số nhằm viết lách những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cuối của sản phẩm số)

Bài 70: Hoà với nhiều hơn thế Bình 19 viên bi. Hỏi nếu như Hoà cho tới Bình 9 viên thì lúc này Hoà còn nhiều hơn thế Bình bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ thiết bị nhằm giải)

Bài 71: a) Có từng nào số với nhì chữ số to hơn 34?....................................

b) Có từng nào số với phụ vương chữ số nhỏ thêm hơn 425?..................................................

c) Từ 68 cho tới 279 với từng nào số với phụ vương chữ số?..............................................

Xem thêm: đại học y khoa phạm ngọc thạch

Bài 72: Tìm toàn bộ những số với nhì chữ số nhỏ thêm hơn 24 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?

Bài 73: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 74: Cho số 572.

 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng trăm ngàn lên 2 đơn vị?.......................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như rời chữ số hàng trăm chuồn 4 đơn vị?................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 75: Để khắc số trang của một cuốn sách dày 19 trang thì tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?.

Bài 76: Để khắc số trang một cuốn sách kể từ 124 cho tới 122, tao nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 77: Quý Khách An người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm viết lách những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cuối của sản phẩm số)

Bài 78: Hoà với nhiều hơn thế Bình 15 viên bi. Hỏi nếu như Hoà cho tới Bình 9 viên thì lúc này Bình tiếp tục nhiều hơn thế Hoà bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ thiết bị nhằm giải)

Bài 79: a) Có từng nào số với 2 chữ số nhưng mà tổng những chữ số của số tê liệt vì thế 12?.

b, Có từng nào số với 2 chữ số nhưng mà hiệu những chữ số của số tê liệt vì thế 5?

Bài 80: Có từng nào số với 2 chữ số nhưng mà tích những chữ số vì thế 6?

II. Bài Toán tự động luyện dành riêng cho HSG lớp 2

1. Bài toán tính tuổi tác dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: Hiện ni tía Lan 38 tuổi tác còn ông nội Lan 64 tuổi tác. Hãy tính tổng số tuổi tác của ông nội Lan và tía Lan Lúc tuổi tác ông nội Lan vì thế tuổi tác tía Lan hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của tía Lan và ông nội Lan Lúc tuổi tác tía Lan vì thế tuổi tác ông nội Lan lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 2: Hiện ni Nam 15 tuổi tác, tía Nam 42 tuổi tác. Tuổi của ông nội Nam vì thế tổng số tuổi tác của 2 tía con cái Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi tác của ông nội Nam hiện nay nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 3: Hiện ni anh 21 tuổi tác, em 15 tuổi tác. Hãy tính tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Lúc tuổi tác em vì thế tuổi tác anh hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Lúc tê liệt là:……tuổi

Câu 4: Năm ni Hoa 6 tuổi tác. Mẹ Hoa rộng lớn Hoa 26 tuổi tác. Hỏi Lúc tuổi tác Hoa vì thế tuổi tác u lúc bấy giờ thì khi tê liệt tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hoa khi tê liệt là:……tuổi

Câu 5: Hiện ni con cái 8 tuổi tác, u 33 tuổi tác. Vậy tổng số tuổi tác của nhì u con cái sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con cái 8 tuổi tác thì u 35 tuổi tác. Tính tổng số tuổi tác 2 u con cái Lúc con cái trăng tròn tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Lúc con cái trăng tròn tuổi tác là:……tuổi

Câu 7: Năm ni Hà 6 tuổi tác, An 7 tuổi tác, Tâm 9 tuổi tác. Vậy cho tới Lúc tuổi tác Hà vì thế tuổi tác của Tâm lúc bấy giờ thì khi tê liệt tổng số tuổi tác của 3 các bạn là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm ni, An xoàng xĩnh ông số tuổi tác thông qua số lớn số 1 với nhì chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của chính nó vì thế 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An xoàng xĩnh ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện ni tuổi tác của tía em là 40 tuổi tác còn tuổi tác của bà nội em là 60 tuổi tác. Hỏi Lúc tuổi tác bà nội em vì thế tuổi tác tía hiện nay lúc bấy giờ thì tổng số tuổi tác của tía em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của tía em và bà nội em Lúc tê liệt là:……tuổi

Câu 10: Hiện ni Minh 10 tuổi tác, u Minh 30 tuổi tác. Tuổi bà nước ngoài Minh vì thế tổng số tuổi tác của 2 u con cái Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi tác của bà nước ngoài Minh hiện nay nay?

Trả lời: Tuổi của bà nước ngoài Minh lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 11: Hiện ni anh 22 tuổi tác, em 18 tuổi tác. Hãy tính tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Lúc tuổi tác em vì thế tuổi tác anh hiện nay nay?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Lúc tê liệt là:……tuổi

Câu 12: Năm ni Hà 8 tuổi tác. Mẹ Hà rộng lớn Hà 25 tuổi tác. Hỏi Lúc tuổi tác Hà vì thế tuổi tác u lúc bấy giờ thì khi tê liệt tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hà Lúc tê liệt là:……tuổi

Câu 13: Hiện ni con cái 10 tuổi tác, u 32 tuổi tác. Vậy tổng số tuổi tác của nhì u con cái sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con cái 5 tuổi tác thì u 31 tuổi tác. Tính tổng số tuổi tác 2 u con cái Lúc con cái 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Lúc con cái 15 tuổi tác là:……tuổi

Câu 15: Năm ni Minh 7 tuổi tác, em gái Minh 4 tuổi tác, anh trai Minh 10 tuổi tác. Hỏi Lúc tuổi tác Minh vì thế tuổi tác anh trai Minh lúc bấy giờ thì tổng số tuổi tác của phụ vương đồng đội là từng nào tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của phụ vương đồng đội Lúc tê liệt là:……tuổi

2. Đáp án Bài toán tính tuổi tác dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: 50                Câu 6: 67                Câu 11: 48

Câu 2: 73                Câu 7: 31                Câu 12: 91

Câu 3: 48                Câu 8: 82                Câu 13: 52

Câu 4: 90                Câu 9: 60                Câu 14: 56

Câu 5: 49                Câu 10: 50               Câu 15: 30

3. Đề ôn thi đua học viên xuất sắc Toán lớp 2

Thời gian tham thực hiện bài: 60 phút

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho tứ chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy viết lách những số với nhì chữ số được kết cấu kể từ tứ chữ số tiếp tục cho tới.

Bài 4.

Mẹ rộng lớn Lan 25 tuổi tác, tía rộng lớn u 6 tuổi tác. Hỏi tuổi tác của Lan là từng nào, hiểu được tuổi tác té là 46?

Bài 5.

Điền số tương đương nhau vô địa điểm chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

4. Đáp án Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 2

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + trăng tròn + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số với nhì chữ số được kết cấu kể từ tứ chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của u Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Toán đánh đố nâng lên lớp 2:

Bài 1:

a. Tìm 2 số với tổng và hiệu đều vì thế 95.

b. Tìm 2 số với tích và thương đều vì thế 5.

Bài 2: Nhà Hoa với số gà và số thỏ đều nhau. Tìm số gà và số thỏ mái ấm Hoa. tường tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 3: Ba các bạn Lan, Mai, Phượng với trồng 3 cây lan, mai, phượng vô vườn ngôi trường. Quý Khách trồng cây mai rằng với các bạn Lan: “Chúng tao không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả”. Hỏi các bạn nào là tê liệt trồng cây nào?

Đáp án:

Bài 1:

a. 2 số này đó là 0 và 95 vì thế 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95

b. 2 số tê liệt là một trong những và 5 vì thế 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 2:

Vì số gà thông qua số thỏ nên tao group 1 con cái thỏ + 1 kê vô 1 nhóm

Vậy 1 group với số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì từng group có một kê và 1 con cái thỏ nên 7 group với 7 kê và 7 con cái thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 3:

Dựa vô lời nói của chúng ta trồng cây mai rằng với các bạn Lan “Chúng tao không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả”. Suy đi ra các bạn Lan ko trồng cây mai và ko trồng cây lan, vậy các bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và ko trồng cây phượng vậy các bạn Mai trồng cây lan.

Còn các bạn Phượng trồng cây mai

Xem thêm: trường đại học quảng bình

Đáp án:

 • Lan trồng cây phượng
 • Mai trồng cây lan
 • Phượng trồng cây mai

..............................

Ngoài 80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bên trên. Các chúng ta cũng có thể vận chuyển về 100 việc ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bao hàm những việc hoặc và khó khăn canh ty những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng tài năng giải những dạng bài bác Toán. Đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô xem thêm cho tới học viên ôn luyện.

 • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ bạn dạng và nâng cao
 • Bài tập dượt toán nâng cao lớp 2
 • Bài tập dượt toán lớp 2: Phép trừ với nhớ