toán lớp 5 trang 101

Giải Toán lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 101

Toán lớp 5 rèn luyện công cộng trang 100 diện tích S hình tròn trụ, chu vi hình tròn trụ là tư liệu tìm hiểu thêm với tiếng giải cụ thể, rõ rệt theo đòi khuông lịch trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Lời giải hoặc bài xích luyện Toán lớp 5 ứng với từng bài học kinh nghiệm vô sách hùn cho những em học viên ôn luyện và gia tăng những dạng bài xích luyện, tập luyện kĩ năng giải Toán.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập

Hướng dẫn giải bài xích luyện trang 100, 101 SGK Toán 5: Luyện luyện công cộng (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán 5). Các em học viên nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể tiếng giải của từng bài xích luyện tại đây.

Toán lớp 5 trang 100 rèn luyện công cộng Bài 1

Một sợi chạc thép được uốn nắn như hình mặt mũi, tính chừng lâu năm của sợi dây?

Giải bài xích luyện trang 100, 101 SGK Toán 5

Phương pháp giải

  • Độ lâu năm sợi chạc vày tổng chu vi hình tròn trụ nửa đường kính 7cm và hình tròn trụ nửa đường kính 10cm.
  • Cách tính chu vi hình tròn trụ lúc biết phân phối kính: r x 2 x 3,14

Đáp án

Chu vi hình tròn trụ nửa đường kính 7cm là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (cm)

Chu vi hình tròn trụ nửa đường kính 10 centimet là:

10 × 2 × 3,14 = 62,8 (cm)

Độ lâu năm sợi chạc thép là:

43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số:  43,96 cm; 62,8 cm; 106,76cm.

Toán lớp 5 trang 100 rèn luyện công cộng Bài 2

Hai hình tròn trụ với cung tâm O như hình mặt mũi. Chu vi hình tròn trụ rộng lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn trụ nhỏ bé từng nào xăng-ti-met?

Giải bài xích luyện trang 100, 101 SGK Toán 5

Phương pháp giải

- Tính nửa đường kính hình tròn trụ lớn: 60 + 15 = 75 centimet.

- Tính chu vi hình tròn trụ theo đòi công thức: C = r × 2 × 3,14.

- Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn trụ rộng lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn trụ nhỏ bé = chu vi hình tròn trụ rộng lớn − chu vi hình tròn trụ nhỏ bé.

Đáp án

Bán kính của hình tròn trụ rộng lớn là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ rộng lớn là: 75 × 2 × 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ nhỏ bé là: 60 × 2 × 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn trụ rộng lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn trụ nhỏ bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 (cm)

Toán lớp 5 trang 101 rèn luyện công cộng Bài 3

Hình mặt mũi được tạo ra vày nhị hình chữ nhật và nhị nửa hình tròn trụ (xem hình vẽ). Tính diện tích S hình đó?

Giải bài xích luyện trang 100, 101 SGK Toán 5

Phương pháp giải

Xem thêm: mức phản ứng là gì

- Diện tích hình vẽ vày tổng diện tích S hình chữ nhật với chiều rộng lớn 10cm, chiều lâu năm 7 x 2 = 14cm và nhị nửa hình tròn trụ với nằm trong nửa đường kính 7cm.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều lâu năm x chiều rộng lớn.

- Diện tích hình tròn trụ = r x r x 3,14.

Đáp án

Diện tích vẫn nghĩ rằng tổng diện tích S hình chữ nhật và nhị nửa đàng tròn

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 7 × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Diện tích của nhị nửa hình tròn: 7 × 7 × 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình vẫn mang lại là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86 (cm2)

Toán lớp 5 trang 101 rèn luyện công cộng Bài 4

Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Diện tích phần vẫn tô color của hình vuông vắn ABCD là:

Giải bài xích luyện trang 100, 101 SGK Toán 5

A 13,76cm2

B. 114,24cm2

C. 50,24cm2

D. 136, 96cm2

Phương pháp giải

Diện tích phần tô color là hiệu của diện tích S hình vuông vắn ABCD và diện tích S của hình tròn trụ 2 lần bán kính là 8cm.

Đáp án

Hình tròn xoe tâm O với 2 lần bán kính vày chừng lâu năm cạnh hình vuông vắn và vày 8cm.

Ta với diện tích S của hình vuông vắn là: 8 × 8 = 64 (cm2)

Hình tròn xoe với nửa đường kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là: 4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích S vẫn tô color của hình vuông vắn là: 64 - 50, 24 = 13,76 (cm2)

Chọn đáp án A

>> Bài tiếp theo: Giải bài xích luyện trang 104, 105, 106 SGK Toán 5: Luyện luyện về diện tích

Bài luyện chu vi hình tròn trụ, diện tích S hình tròn

  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 62: Chu vi hình tròn
  • Vở bài xích luyện Toán lớp 5 bài xích 95 Chu vi hình tròn
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 63: Diện tích hình tròn
  • Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 97: Diện tích hình tròn
  • Tinh giản Toán lớp 5 công ty đề: Diện tích hình tròn

.............................

Ngoài những dạng bài xích luyện SGK Toán 5, những em học viên lớp 5 còn rất có thể tìm hiểu thêm tiếng giải hoặc Vở bài xích luyện Toán lớp 5 hoặc đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 tương đối đầy đủ những môn học: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý, Khoa học tập, Tin học tập tuy nhiên VnDoc.com vẫn thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Tham khảo những dạng bài xích luyện Toán lớp 5 khác:

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với biển đông

  • Toán lớp 5 trang 99, 100: Diện tích hình tròn trụ - Luyện tập
  • Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 99: Luyện luyện công cộng diện tích S hình tròn trụ, chu vi hình tròn