toán lớp 2 nâng cao

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 2

80 bài bác Toán ôn luyện học viên đảm bảo chất lượng lớp 2 với tương đối đầy đủ những dạng bài bác tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em tự động rèn luyện và gia tăng lại kiến thức và kỹ năng tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn sẵn sàng cho những kì ganh đua học viên đảm bảo chất lượng hiệu suất cao. Đồng thời đó là tư liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho những em học viên. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm và chuyên chở về cụ thể. Để thực hiện thêm thắt những vấn đề nâng lên không giống, chào chúng ta nhập mục: Toán nâng lên lớp 2 của VnDoc.com.

Bạn đang xem: toán lớp 2 nâng cao

I. 80 bài bác Toán ôn luyện học viên đảm bảo chất lượng lớp 2

Bài 1: Tìm một trong những, biết số tê liệt cùng theo với 12 thì bởi 15 nằm trong 27?

Bài 2: Tìm một trong những, biết 95 trừ chuồn số tê liệt thì bởi 39 trừ chuồn 22?

Bài 3: Một mon nào là tê liệt đem ngày căn nhà nhật là ngày 2 của mon tê liệt. Hỏi những ngày căn nhà nhật nhập mon này là những ngày nào?

Bài 4: Cha chuồn công tác làm việc xa xôi nhập nhì tuần, tía chuồn hôm loại nhì ngày 5. Hỏi cho tới ngày bao nhiêu tía tiếp tục về? Ngày ấy là loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Hồng đem nhiều hơn nữa Hà 10 viên bi, nếu như Hồng mang lại Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn nữa Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = hắn + 22

b, 100 - 55 = hắn - 13

Bài 7: Viết những tổng sau trở nên tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =

d) 65 + 93 + 35 + 7 =

Bài 8: Tìm một trong những, hiểu được lấy số tê liệt nhân với 5 rồi trừ chuồn 12 thì bởi 38?

Bài 9: Có một trong những dầu, nếu như đựng nhập những can từng can 4l thì trúng 6 can. Hỏi số dầu tê liệt nếu như đựng nhập những can, từng can 3l thì nên sử dụng toàn bộ từng nào can?

Bài 10: Mai rộng lớn Tùng 3 tuổi hạc và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi hạc. Đào nhiều hơn nữa Mai 4 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất, người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Mai đem 27 hoa lá. Mai mang lại Hoà 5 hoa lá. Hoà lại mang lại Hồng 3 hoa lá. Lúc này tía chúng ta đều sở hữu số hoa cân nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng chúng ta đem từng nào bông hoa?

Bài 12: a) Có từng nào số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 54?........................................

b) Từ 57 cho tới 163 đem từng nào số đem nhì chữ số?..............................................

c) Có từng nào số đem tía chữ số to hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu?

a) Xoá vứt chữ số 3?..

b) Xoá vứt chữ số 6?

Bài 14: Cho số a đem nhì chữ số:

a) Nếu chữ số hàng trăm ngắn hơn 3 thì số a sụt giảm từng nào đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng trăm gia tăng 4 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm một và chữ số mặt hàng đơn vị chức năng sụt giảm 1 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm ngàn ngắn hơn (hay tăng thêm) 2 thì số tê liệt sụt giảm hoặc gia tăng từng nào đơn vị?

b) Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như thay đổi khu vực chữ số 0 và chữ số 8 mang lại nhau?

Bài 16: a) Hai số đem nhì chữ số đem nằm trong chữ số hàng trăm nhưng mà chữ số mặt hàng đơn vị chức năng rộng lớn xoàng xĩnh nhau 7 thì nhì số tê liệt rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

b) Hai số đem nhì chữ số đem nằm trong chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhưng mà chữ số hàng trăm rộng lớn xoàng xĩnh nhau 3 thì số tê liệt rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

Bài 17: Hãy ghi chép toàn bộ những số đem nhì chữ số mà trong lúc hiểu số tê liệt theo đuổi trật tự kể từ ngược qua chuyện nên hoặc kể từ nên qua chuyện ngược thì độ quý hiếm số này vẫn ko thay cho đổi?

Bài 18: Hãy dò la số đem tía chữ số nhưng mà hiệu của chữ số hàng trăm ngàn và chữ số hàng trăm bởi 0, còn hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số mặt hàng đơn vị chức năng bởi 9.

Bài 19: Hãy dò la số đem tía chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm ngàn nhân với 3 được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

Bài 20: a) lõi số ngay tắp lự trước của a là 23, em hãy dò la số ngay tắp lự sau của a?

b) lõi số ngay tắp lự sau của b là 35,hãy dò la số ngay tắp lự trước của b?

c) lõi số c không tồn tại số ngay tắp lự trước, chất vấn c là số nào?

Bài 21: a) Viết toàn bộ những số đem nhì chữ số và bé nhiều hơn 19?

b) Viết toàn bộ những số tròn trặn chục vừa vặn to hơn 41 vừa vặn bé nhiều hơn 93?

c) Hãy dò la nhì số ngay tắp lự nhau, biết một trong những đem nhì chữ số, một trong những mang trong mình một chữ số?

Bài 22: a) Tìm những số to hơn 35 nhưng mà chữ số hàng trăm của chính nó bé nhiều hơn 4.

b) Tìm những số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 26 nhưng mà chữ số mặt hàng đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?.

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27

b) 36 < x + 1 < 39

c) x + đôi mươi < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bài 24: a) Để viết số những trang của một cuốn sách từ là một cho tới 19, tớ nên sử dụng không còn từng nào số?

b) Để viết số những trang của một cuốn sách kể từ 10 cho tới 25, tớ nên sử dụng không còn từng nào số?

c) Để viết số những trang của một cuốn sách kể từ 120 cho tới 129, tớ nên sử dụng không còn từng nào số?

Bài 25: quý khách hàng Bình đang được sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một mặt hàng số liên tiếp: ; 2; 3;....;a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của mặt hàng số)

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199 < xxx < 299

Bài 27: Em hãy ghi chép 18 trở nên tổng của những số hạng cân nhau (càng ghi chép được rất nhiều tổng càng tốt)

Bài 28: a)Tìm một trong những đem nhì chữ số và một trong những mang trong mình một chữ số sao mang lại tổng nhì số tê liệt bởi 10.

b) Tìm một trong những đem nhì chữ số và một trong những mang trong mình một chữ số sao mang lại hiệu nhì số tê liệt bởi 1.

Bài 29: a) Tổng lớn số 1 của nhì số mang trong mình một chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng bé xíu nhất của số mang trong mình một chữ số và số đem nhì chữ số là bao nhiêu?

c) Hiệu lớn số 1 của số đem nhì chữ số là bao nhiêu?

d) Hiệu bé xíu nhất của số đem nhì chữ số và số mang trong mình một chữ số là bao nhiêu?

Bài 30: a) Tìm một trong những, biết tổng của số tê liệt với 45 ngay số bé xíu nhất đem tía chữ số?

b) Tìm một trong những, biết hiệu của số tê liệt với 28 ngay số bé xíu nhất có một chữ số?

c, Tìm một trong những, biết hiệu của 89 với số tê liệt bởi 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu nhì số xoàng xĩnh số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ rộng lớn số trừ 24 và hiệu của nhì số ngay số trừ?

Bài 32: Một xe hơi chở khách hàng giới hạn bên trên bến đỗ. Có 8 người xuống xe cộ và 5 người lên xe cộ. Xe nối tiếp chạy, thời điểm hiện nay bên trên xe cộ đem toàn bộ 50 quý khách. Hỏi trước lúc xe cộ tạm dừng bến đỗ tê liệt, bên trên xe cộ đem từng nào hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa đem toàn bộ 258 khuôn kẹo. Riêng gói kẹo chanh đem 118 khuôn.

Hỏi:

 • Gói kẹo dừa đem từng nào khuôn kẹo?
 • Phải ngắn hơn ở gói kẹo chanh từng nào khuôn kẹo nhằm số kẹo ở nhì gói bởi nhau?

Bài 34: Hai team bóng bàn, từng team đem 3 người nghịch ngợm đấu bóng bàn cùng nhau. Mỗi người của team này đều đấu một ván với từng người của team tê liệt. Hỏi đem toàn bộ từng nào ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn nữa Hoa 2cm. Bình thấp rộng lớn Mai 3 centimet. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn nữa Bình bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng trọng lượng 11kg. Con ngỗng trọng lượng rộng lớn con cái vịt 8 kilogam. Con gà trọng lượng thấp hơn con cái vịt 2 kilogam. Hỏi con cái ngỗng trọng lượng rộng lớn kê bao nhiêu kg?

Bài 37: Mẹ nhằm nhì đĩa đựng số cam cân nhau lên bàn. quý khách hàng Mai lấy kể từ đĩa phía bên phải 3 ngược vứt lịch sự đĩa phía bên trái. Hỏi giờ đây đĩa mặt mày nào là nhiều cam rộng lớn và nhiều hơn nữa bao nhiêu quả?

Bài 38: Thúng đựng cam đem 68 ngược, thúng đựng quýt đem 95 ngược. Mẹ đang được bán tốt ông tơ số cam và một trong những quýt cân nhau. Hỏi trong những thúng, số cam còn sót lại thấp hơn hoặc số quýt còn sót lại không nhiều hơn? thấp hơn từng nào quả?

Bài 39: Đào đem thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ mang lại Đào thêm thắt 9 nhãn vở. Hỏi giờ đây ai nhiều nhãn vở rộng lớn và nhiều hơn nữa bao nhiêu cái?

Bài 40: Cô giáo mua sắm mang lại lớp một trong những gói bánh và một trong những gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau tê liệt thầy giáo lôi ra 6 gói bánh nhằm thay đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi thời điểm hiện nay cả bánh và kẹo thầy giáo đem toàn bộ từng nào gói?

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được chuồn thăm hỏi thông thường Cổ Loa, ý định từng lớp một đoàn. Để phân thành nhì đoàn đem số người cân nhau, thầy giáo gửi 6 đàn bà ở lớp 2A lịch sự lớp 2B và gửi 4 chúng ta nam giới ở lớp 2B lịch sự lớp 2A. Lúc này từng đoàn đem 32 chúng ta. Hỏi khi đầu từng lớp đem từng nào học tập sinh?

Bài 42: Trên bến bãi cỏ đem 15 con cái trườn. Số trườn nhiều hơn nữa số trâu là 10 con cái. Số chiên ngay số trườn và trâu nằm trong lại. Hỏi trê bến bãi cỏ đem từng nào con cái cừu? từng nào con cái trâu? Tất cả đem từng nào con?

Bài 43: Một thúng đựng 56 ngược vừa vặn trứng gà vừa vặn trứng vịt. Mẹ đang được buôn bán 25 ngược trứng gà, nhập thúng còn 12 ngược trứng gà nữa. Hỏi khi đầu nhập thúng đem từng nào ngược trứng từng loại?

Bài 44: Năm ni con cái 8 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Hỏi trước đó hai năm tuổi hạc u cùng theo với tuổi hạc con cái là bao nhiêu?

Bài 45: Hiện ni Mai 7 tuổi hạc, Hoa 10 tuổi hạc, Hồng 9 tuổi hạc. Đến khi quý khách hàng Mai bởi tuổi hạc chúng ta Hồng lúc này thì tổng số tuổi hạc của tía chúng ta là bao nhiêu?

Bài 46: Mai rộng lớn Tùng 2 tuổi hạc và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi hạc. Đào rộng lớn Mai 3 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất? Người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Hôm ni là loại nhì ngày 4 mon 5. Như vậy còn cơ hội ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày bao nhiêu của mon 5, vào trong ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 48: Năm ni kỉ niệm ngày quốc tế làm việc 1 - 5 nhập loại tư. Em đem biết trong năm này kỉ niệm ngày xây dựng Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 49: quý khách hàng Mai mong muốn biết ngày khai học năm học tập 5 - 9 là nhập loại bao nhiêu. quý khách hàng Lan lại cho thấy " ngày 25 -9 là nhập loại hai". Em rất có thể khiến cho bạn Mai biết ngày khai học là loại bao nhiêu nhập tuần không?

Bài 50: quý khách hàng Mận về quê thăm hỏi bà. quý khách hàng Mận được ở với bà vừa vặn trúng một tuần và ngày 6 ngày. Tính đi ra chúng ta Mận chỉ ở trong nhà bà có một căn nhà nhật thôi. Hỏi chúng ta Mận cho tới căn nhà bà nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 51: Tìm 2 số đem tích bởi 12 và số rộng lớn cuống quýt 3 phen số bé?

Bài 52: Đôi thỏ căn nhà Thu đẻ được 6 con cái. Vậy chuồng thỏ căn nhà Thu đem từng nào song tai thỏ, từng nào chân thỏ?

Bài 53: Hà đem 40 viên bi màu xanh lá cây và đỏ gay. Hà mang lại Tú 15 viên bi xanh rì thì Hà còn sót lại 8 viên bi xanh rì.Hỏi Hà còn từng nào viên bi đỏ?

Bài 54: Tìm hiệu thân thiện số chẵn lớn số 1 đem nhì chữ số và số lẻ bé xíu nhất mang trong mình một chữ số?

Bài 55: Thầy giáo đem 45 quyển vở, thầy thưởng mang lại 6 học viên, từng chúng ta 4 quyển. Hỏi sau khoản thời gian thưởng thầy còn sót lại bao nhiêu quyển?

Bài 56: Nếu Nam mang lại Hà 4 viên bi thì số bi của 2 chúng ta cân nhau, và từng chúng ta đem 18 viên bi. Hỏi trước lúc mang lại Nam đem từng nào viên bi? Hà đem từng nào viên bi?

Bài 57: Trong một phép tắc trừ đem hiệu ngay số trừ và số bị trừ rộng lớn số trừ 27 đơn vị chức năng. Hỏi số bị trừ tiếp tục bởi bao nhiêu? Hãy ghi chép phép tắc trừ đó?

Bài 58: Viết tiếp 3 số tương thích nhập mặt hàng sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9h sáng sủa cho tới 3h chiều, kim nhiều năm và kim cộc gặp gỡ nhau bao nhiêu lần?

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất đem 2 chữ số. lõi số trừ bởi hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất đem nhì chữ số tương đương nhau. Lan mang lại Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất đem nhì chữ số. Hỏi Lan còn từng nào khuôn kẹo?

Bài 62: Có nhì thùng đựng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 55 lít dầu. Nếu ụp kể từ thùng loại nhất lịch sự thùng loại nhì 13 lít dầu thì số dầu nhì thùng cân nhau. Hỏi khi đầu thùng loại nhì chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài 63: a) Có từng nào số đem nhì chữ số to hơn 27?....................................

b) Có từng nào số đem tía chữ số bé nhiều hơn 534?..................................................

c) Từ 68 cho tới 179 đem từng nào số đem tía chữ số?..............................................

Bài 64: Tìm toàn bộ những số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 27 nhưng mà chữ số mặt hàng đơn vị chức năng của chính nó to hơn 3?.................................................................................................

Bài 65: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 66: Cho số 346.

 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như rời chữ số hàng trăm ngàn chuồn 2 đơn vị?.......................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng trăm thêm thắt 5 đơn vị?................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số mặt hàng đơn vị?..........................................

Bài 67: Để viết số trang của một cuốn sách dày 17 trang thì tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 68: Để viết số trang một cuốn sách kể từ 134 cho tới 143, tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 69: quý khách hàng An sử dụng không còn 27 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một mặt hàng số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của mặt hàng số)

Bài 70: Hoà đem nhiều hơn nữa Bình 19 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang lại Bình 9 viên thì giờ đây Hoà còn nhiều hơn nữa Bình bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ đồ vật nhằm giải)

Bài 71: a) Có từng nào số đem nhì chữ số to hơn 34?....................................

b) Có từng nào số đem tía chữ số bé nhiều hơn 425?..................................................

c) Từ 68 cho tới 279 đem từng nào số đem tía chữ số?..............................................

Xem thêm: trường tiểu học nguyễn huệ

Bài 72: Tìm toàn bộ những số đem nhì chữ số bé nhiều hơn 24 nhưng mà chữ số mặt hàng đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?

Bài 73: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 74: Cho số 572.

 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng trăm ngàn lên 2 đơn vị?.......................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như rời chữ số hàng trăm chuồn 4 đơn vị?................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số mặt hàng đơn vị?..........................................

Bài 75: Để viết số trang của một cuốn sách dày 19 trang thì tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?.

Bài 76: Để viết số trang một cuốn sách kể từ 124 cho tới 122, tớ nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 77: quý khách hàng An sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một mặt hàng số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số ở đầu cuối của mặt hàng số)

Bài 78: Hoà đem nhiều hơn nữa Bình 15 viên bi. Hỏi nếu như Hoà mang lại Bình 9 viên thì giờ đây Bình tiếp tục nhiều hơn nữa Hoà bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ đồ vật nhằm giải)

Bài 79: a) Có từng nào số đem 2 chữ số nhưng mà tổng những chữ số của số tê liệt bởi 12?.

b, Có từng nào số đem 2 chữ số nhưng mà hiệu những chữ số của số tê liệt bởi 5?

Bài 80: Có từng nào số đem 2 chữ số nhưng mà tích những chữ số bởi 6?

II. Bài Toán tự động luyện dành riêng cho HSG lớp 2

1. Bài toán tính tuổi hạc dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: Hiện ni tía Lan 38 tuổi hạc còn ông nội Lan 64 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của ông nội Lan và tía Lan khi tuổi hạc ông nội Lan bởi tuổi hạc tía Lan hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía Lan và ông nội Lan khi tuổi hạc tía Lan bởi tuổi hạc ông nội Lan lúc này là:……tuổi

Câu 2: Hiện ni Nam 15 tuổi hạc, tía Nam 42 tuổi hạc. Tuổi của ông nội Nam bởi tổng số tuổi hạc của 2 tía con cái Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi hạc của ông nội Nam hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam lúc này là:……tuổi

Câu 3: Hiện ni anh 21 tuổi hạc, em 15 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội khi tuổi hạc em bởi tuổi hạc anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội khi tê liệt là:……tuổi

Câu 4: Năm ni Hoa 6 tuổi hạc. Mẹ Hoa rộng lớn Hoa 26 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Hoa bởi tuổi hạc u lúc này thì khi tê liệt tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hoa khi tê liệt là:……tuổi

Câu 5: Hiện ni con cái 8 tuổi hạc, u 33 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhì u con cái sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con cái 8 tuổi hạc thì u 35 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái khi con cái đôi mươi tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái khi con cái đôi mươi tuổi hạc là:……tuổi

Câu 7: Năm ni Hà 6 tuổi hạc, An 7 tuổi hạc, Tâm 9 tuổi hạc. Vậy cho tới khi tuổi hạc Hà bởi tuổi hạc của Tâm lúc này thì khi tê liệt tổng số tuổi hạc của 3 chúng ta là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm ni, An xoàng xĩnh ông số tuổi hạc ngay số lớn số 1 đem nhì chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của chính nó bởi 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An xoàng xĩnh ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện ni tuổi hạc của tía em là 40 tuổi hạc còn tuổi hạc của bà nội em là 60 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc bà nội em bởi tuổi hạc tía hiện tại lúc này thì tổng số tuổi hạc của tía em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía em và bà nội em khi tê liệt là:……tuổi

Câu 10: Hiện ni Minh 10 tuổi hạc, u Minh 30 tuổi hạc. Tuổi bà nước ngoài Minh bởi tổng số tuổi hạc của 2 u con cái Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi hạc của bà nước ngoài Minh hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của bà nước ngoài Minh lúc này là:……tuổi

Câu 11: Hiện ni anh 22 tuổi hạc, em 18 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội khi tuổi hạc em bởi tuổi hạc anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội khi tê liệt là:……tuổi

Câu 12: Năm ni Hà 8 tuổi hạc. Mẹ Hà rộng lớn Hà 25 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Hà bởi tuổi hạc u lúc này thì khi tê liệt tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hà khi tê liệt là:……tuổi

Câu 13: Hiện ni con cái 10 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhì u con cái sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con cái 5 tuổi hạc thì u 31 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái khi con cái 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái khi con cái 15 tuổi hạc là:……tuổi

Câu 15: Năm ni Minh 7 tuổi hạc, em gái Minh 4 tuổi hạc, anh trai Minh 10 tuổi hạc. Hỏi khi tuổi hạc Minh bởi tuổi hạc anh trai Minh lúc này thì tổng số tuổi hạc của tía đồng đội là từng nào tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của tía đồng đội khi tê liệt là:……tuổi

2. Đáp án Bài toán tính tuổi hạc dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: 50                Câu 6: 67                Câu 11: 48

Câu 2: 73                Câu 7: 31                Câu 12: 91

Câu 3: 48                Câu 8: 82                Câu 13: 52

Câu 4: 90                Câu 9: 60                Câu 14: 56

Câu 5: 49                Câu 10: 50               Câu 15: 30

3. Đề ôn ganh đua học viên đảm bảo chất lượng Toán lớp 2

Thời gian giảo thực hiện bài: 60 phút

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho tư chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy ghi chép những số đem nhì chữ số được kết cấu kể từ tư chữ số đang được mang lại.

Bài 4.

Mẹ rộng lớn Lan 25 tuổi hạc, tía rộng lớn u 6 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc của Lan là từng nào, hiểu được tuổi hạc vấp ngã là 46?

Bài 5.

Điền số tương đương nhau nhập khu vực chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

4. Đáp án Đề ganh đua học viên đảm bảo chất lượng Toán 2

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + đôi mươi + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số đem nhì chữ số được kết cấu kể từ tư chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của u Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Toán thách thức nâng lên lớp 2:

Bài 1:

a. Tìm 2 số đem tổng và hiệu đều bởi 95.

b. Tìm 2 số đem tích và thương đều bởi 5.

Bài 2: Nhà Hoa đem số gà và số thỏ cân nhau. Tìm số gà và số thỏ căn nhà Hoa. lõi tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 3: Ba chúng ta Lan, Mai, Phượng đem trồng 3 cây lan, mai, phượng nhập vườn ngôi trường. quý khách hàng trồng cây mai phát biểu với chúng ta Lan: “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả”. Hỏi chúng ta nào là tê liệt trồng cây nào?

Đáp án:

Bài 1:

a. 2 số này là 0 và 95 vì thế 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95

b. 2 số tê liệt là một trong và 5 vì thế 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 2:

Vì số gà ngay số thỏ nên tớ group 1 con cái thỏ + 1 kê nhập 1 nhóm

Vậy 1 group đem số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì từng group có một kê và 1 con cái thỏ nên 7 group đem 7 kê và 7 con cái thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 3:

Dựa nhập lời nói của công ty trồng cây mai phát biểu với chúng ta Lan “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả”. Suy đi ra chúng ta Lan ko trồng cây mai và ko trồng cây lan, vậy chúng ta Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và ko trồng cây phượng vậy chúng ta Mai trồng cây lan.

Còn chúng ta Phượng trồng cây mai

Xem thêm: điểm chuẩn đại học luật tphcm

Đáp án:

 • Lan trồng cây phượng
 • Mai trồng cây lan
 • Phượng trồng cây mai

..............................

Ngoài 80 bài bác Toán ôn luyện học viên đảm bảo chất lượng lớp 2 bên trên. Các chúng ta có thể chuyên chở về 100 vấn đề ôn luyện học viên đảm bảo chất lượng lớp 2 bao hàm những vấn đề hoặc và khó khăn gom những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng tài năng giải những dạng bài bác Toán. Đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô xem thêm mang lại học viên ôn luyện.

 • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ bạn dạng và nâng cao
 • Bài tập dượt toán nâng lên lớp 2
 • Bài tập dượt toán lớp 2: Phép trừ đem nhớ