tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. trả lời:tổng các số đó là

Câu hỏi

tính tổng của toàn bộ những số đem 3 chữ số đều phân tách mang đến 5 dư 3

Bùi Thị Minh Nguyệt

29 mon 1 năm nhâm thìn khi 11:32

Tính tổng của toàn bộ những số đem 3 chữ số tuy nhiên Khi phân tách mang đến 5 thì dư 3 

Xem chi tiết

Như Ngọc

10 mon 12 năm nhâm thìn khi 17:31

1.hãy cho biết thêm đem từng nào phân số rút gọn gàng có mức giá trị vì chưng 3/5 tuy nhiên tử số và khuôn số khuôn số đều là số đem 3 chữ số ?

2.Tính tổng toàn bộ những số đem 2 chữ số không giống nhau và khác 0

3.Tìm một toàn bộ những số đem 2 chữ số biết nếu như lấy số cơ phân tách mang đến tổng những chữ số của chính nó thì được 9 dư 1

Xem chi tiết

nguyễn thị thu hà

30 mon 7 năm nhâm thìn khi 21:46

tính tổng toàn bộ những số đem 2 chữ số tuy nhiên từng số cơ Khi phân tách mang đến 5 đều dư 1

Xem chi tiết

Hoàng Bình An

10 mon 3 năm nhâm thìn khi 16:51

Tính tổng toàn bộ những số đem 2 chữ số tuy nhiên từng số cơ Khi phân tách mang đến 2 hoặc mang đến 5 đều dư 1

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

Xem chi tiết

Hoshiko Yamamoto

29 tháng tư 2017 khi 22:53

Tính tổng toàn bộ những số đem 2 chữ số tuy nhiên từng số cơ Khi phân tách mang đến 2 hoặc mang đến 5 đều dư 1.

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Thanh Tâm

tính tổng toàn bộ những số đem 2 chữ số tuy nhiên từng số cơ Khi phân tách mang đến 2 hoặc 5 đều dư 1

Xem chi tiết

nguyen vì thế thuc linh

23 mon 12 năm nhâm thìn khi 20:51

Tính tổng toàn bộ những số đem 2 chữ số tuy nhiên từng số cơ Khi phân tách mang đến 2 và 5 đều dư 1.

Xem chi tiết

love irene

27 mon 3 2019 khi 13:51

tính tổng toàn bộ những số đem 2 chữ số tuy nhiên từng số cơ Khi phân tách mang đến 5 đều dư 1 .

Trả điều : tổng những số cơ là

Xem chi tiết

Xem thêm: co be quang khan đo

Nguyễn  Phương Thảo

Tìm tổng toàn bộ những số đem nhị chữ số Khi phân tách mang đến 2 dư 1, phân tách mang đến 3 dư 2, phân tách 5 dư 3.⇒

Xem chi tiết