tính đường chéo hình chữ nhật

Đường chéo cánh của hình chữ nhật sở hữu một số trong những đặc thù cần thiết như sau:

1. Độ nhiều năm đàng chéo cánh bởi vì căn bậc nhì của tổng bình phương nhì cạnh của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: tính đường chéo hình chữ nhật

2. Đường chéo cánh của hình chữ nhật phân chia hình chữ nhật trở nên nhì tam giác vuông đều phải sở hữu diện tích S đều nhau.

3. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là đàng chéo cánh lớn số 1 nhập hình chữ nhật.

4. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là đàng chéo cánh của một hình vuông vắn sở hữu nằm trong cạnh với hình chữ nhật.

5. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình chữ nhật.

6. Đường chéo cánh của hình chữ nhật rời một góc của hình chữ nhật trở nên nhì góc vuông nhỏ.

Các đặc thù này rất rất hữu ích trong những công việc xử lý những việc tương quan cho tới hình chữ nhật và đàng chéo cánh của chính nó.

7. Khi đàng chéo cánh của hình chữ nhật rời bên trên tâm của chính nó, thì đàng chéo cánh này đó là trung trực mang lại hai tuyến phố chéo cánh không giống.

8. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là đàng chéo cánh lớn số 1 nhưng mà hoàn toàn có thể được tạo ra bởi vì một điểm ngẫu nhiên nhập hình chữ nhật.

9. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là cạnh huyền của một tam giác vuông.

10. Hai đàng chéo cánh của hình chữ nhật rời nhau bên trên trung điểm của bọn chúng.

Những đặc thù bên trên chung tất cả chúng ta hiểu sâu sắc rộng lớn về đàng chéo cánh của hình chữ nhật và phần mềm bọn chúng trong số việc tương quan cho tới hình học tập và toán học tập. Chẳng hạn, nhập bản vẽ xây dựng, đàng chéo cánh của hình chữ nhật được dùng nhằm đo lường độ dài rộng của những hành lang cửa số, cửa chính, hoặc độ dài rộng của một không khí.

2 đàng chéo cánh hình chữ nhật sở hữu đều nhau không?

Hai đàng chéo cánh của hình chữ nhật ko luôn luôn đều nhau. Tuy nhiên, nếu như hình chữ nhật cơ là một trong những hình vuông vắn, tức là nhì cạnh của hình chữ nhật đều đều nhau, thì hai tuyến phố chéo cánh của chính nó sẽ sở hữu chừng nhiều năm đều nhau.

Xem thêm: bài hát về tình bạn

Chính xác rộng lớn, nếu như chiều nhiều năm của hình chữ nhật là a và chiều rộng lớn là b, thì chừng nhiều năm của hai tuyến phố chéo cánh sẽ tiến hành tính bởi vì công thức:

Đường chéo cánh loại nhất = √(a² + b²)

Đường chéo cánh loại nhì = √(a² + b²)

Tuy nhiên, nếu như a = b, tức là hình chữ nhật là một trong những hình vuông vắn, thì tớ hoàn toàn có thể thấy rằng:

Đường chéo cánh loại nhất = √(a² + a²) = √(2a²)

Đường chéo cánh loại nhì = √(a² + a²) = √(2a²)

Vì vậy, hai tuyến phố chéo cánh của một hình vuông vắn sẽ sở hữu chừng nhiều năm đều nhau và được xem bởi vì công thức:

Đường chéo cánh loại nhất = Đường chéo cánh loại nhì = √(2a²) = a√2

Tóm lại, hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật ko đều nhau, trừ Khi hình chữ nhật cơ là một trong những hình vuông vắn. Trong tình huống này, hai tuyến phố chéo cánh của hình vuông vắn tiếp tục đều nhau và có tính nhiều năm là a√2.

2 đàng chéo cánh hình chữ nhật sở hữu vuông góc không?

Có, hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn trực tiếp sở hữu vuông góc cùng nhau. Như vậy hoàn toàn có thể được minh chứng bằng phương pháp dùng đặc thù của hình chữ nhật.

Để minh chứng rằng hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn vuông góc cùng nhau, tớ hoàn toàn có thể vẽ một đàng chéo cánh của hình chữ nhật và kẻ đàng cao kể từ đỉnh của đàng chéo cánh cơ xuống đàng chéo cánh sót lại. Khi cơ, tớ tiếp tục nhận được nhì tam giác vuông đều cùng nhau. Do cơ, tớ hoàn toàn có thể Tóm lại rằng hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn vuông góc cùng nhau.

Tính hóa học này rất rất hữu ích trong những công việc giải những việc tương quan cho tới hình chữ nhật và đàng chéo cánh của chính nó, nhất là trong những công việc tính diện tích S và chu vi của hình chữ nhật.

Xem thêm: nhà khoa học nổi tiếng

Tính hóa học hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật vuông góc cùng nhau cũng hoàn toàn có thể được vận dụng nhằm giải những việc tương quan cho tới bản vẽ xây dựng, thi công và kiến thiết. Ví dụ, nhập bản vẽ xây dựng, nhằm tính diện tích S sàn nhà của 1 căn chống hình chữ nhật, tớ hoàn toàn có thể dùng hai tuyến phố chéo cánh của chống cơ nhằm đo lường. Ta chỉ việc đo chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh của căn chống và dùng công thức Diện tích = một nửa x (Đường chéo cánh 1) x (Đường chéo cánh 2) nhằm tính diện tích S sàn nhà của căn chống cơ.

Tính hóa học hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm giải những việc về khối lập phương. Khi rời một khối lập phương bởi vì một phía phẳng phiu qua loa đàng chéo cánh của chính nó, tớ tiếp tục nhận được một hình chữ nhật. Việc đo lường diện tích S và chu vi của hình chữ nhật này sẽ hỗ trợ tớ đo lường được diện tích S và chu vi của mặt phẳng cắt cơ.

Ngoài rời khỏi, đặc thù hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật còn được dùng trong số việc về xác định và lý thuyết. Ví dụ, nhập xác định toàn thị trường quốc tế (GPS), tớ hoàn toàn có thể dùng đàng chéo cánh của hình chữ nhật nhằm xác xác định trí và phía dịch rời của một vật thể.