tính diện tích hình thang

Chủ đề Tính diện tích S hình thang: Tính diện tích S hình thang là 1 trong công thức đơn giản và giản dị và hữu ích vô toán học tập. phẳng phiu phương pháp tính tầm nằm trong nhị cạnh lòng nhân với độ cao thân mật nhị lòng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập diện tích S của hình thang đơn giản dễ dàng. Việc này chung tất cả chúng ta tính diện tích S những dụng cụ sở hữu hình trạng thang, như túi đeo và thùng đựng rác rến. Với công thức này, việc đo lường trở thành đơn giản dễ dàng và đúng mực. Hãy vận dụng công thức này vô cuộc sống đời thường mỗi ngày nhằm tiết kiệm ngân sách thời hạn và sức lực lao động.

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Để tính diện tích S của một hình thang, tất cả chúng ta dùng công thức tầm nằm trong nhị cạnh lòng nhân với độ cao của hình thang.
Bước 1: Xác toan những độ quý hiếm quan trọng. Các độ quý hiếm cần thiết tích lũy bao hàm phỏng lâu năm nhị cạnh lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h).
Bước 2: kề dụng công thức. Sử dụng công thức tính diện tích S của hình thang:
Diện tích hình thang (S) = (a + b) * h / 2
Bước 3: Thay thế những độ quý hiếm vô công thức. Thay thế những độ quý hiếm tiếp tục xác lập kể từ bước trước vô công thức tính diện tích S của hình thang.
Ví dụ: Giả sử tất cả chúng ta sở hữu một hình thang với những độ quý hiếm như sau: a = 5 centimet, b = 8 centimet, h = 10 centimet. kề dụng công thức:
S = (5 + 8) * 10 / 2 = 65 (đơn vị diện tích)
Vậy diện tích S của hình thang vô ví dụ này là 65 đơn vị chức năng diện tích S.

Bạn đang xem: tính diện tích hình thang

Làm sao nhằm tính diện tích S của hình thang?

Diện tích hình thang được xem vì thế công thức nào?

Diện tích hình thang được xem vì thế công thức: S = (a + b)/2 * h, vô bại S là diện tích S hình thang, a và b theo lần lượt là phỏng lâu năm nhị cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang.
Các bước nhằm tính diện tích hình thang:
1. Xác toan phỏng lâu năm nhị cạnh lòng của hình thang: a và b.
2. Xác toan độ cao h của hình thang.
3. kề dụng công thức S = (a + b)/2 * h nhằm tính diện tích hình thang.
Ví dụ: Giả sử một hình thang sở hữu nhị cạnh lòng là a = 5 centimet và b = 8 centimet, độ cao là h = 6 centimet. Ta hoàn toàn có thể tính diện tích hình thang như sau:
S = (5 + 8)/2 * 6 = 13/2 * 6 = 39 cm².
Do bại, diện tích S của hình thang vô ví dụ này là 39 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm hoàn toàn có thể tính được diện tích S hình thang?

Để tính được diện tích S của một hình thang, tao nên biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Đáy rộng lớn (a): Đây là cạnh dài hơn nữa của hình thang, được đặt điều ngang và vào vai trò như lòng bên trên.
2. Đáy nhỏ (b): Đây là cạnh ngắn thêm của hình thang, cũng khá được đặt điều ngang và vào vai trò như lòng bên dưới.
3. Chiều cao (h): Đây là đoạn trực tiếp vuông góc đối với tất cả nhị lòng, nối nhị đỉnh ko kề nhau của hình thang.
Sau khi sở hữu đầy đủ những thông số kỹ thuật bên trên, tao hoàn toàn có thể vận dụng công thức tính diện tích S như sau:
S = (a + b) * h / 2
Trong bại, S là diện tích S hình thang.
Ví dụ:
Giả sử tao sở hữu hình thang ABCD với lòng rộng lớn AB = 10 centimet, lòng nhỏ CD = 6 centimet và độ cao h = 8 centimet.
Áp dụng công thức, tao có:
S = (10 + 6) * 8 / 2
S = 16 * 8 / 2
S = 128 / 2
S = 64 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang ABCD là 64 cm².

Điều khiếu nại gì nhằm hoàn toàn có thể tính được diện tích S hình thang?

Giải quí chân thành và ý nghĩa của cạnh lòng và độ cao vô tính diện tích hình thang.

Cạnh lòng và độ cao là nhị định nghĩa cần thiết vô tính diện tích hình thang.
Cạnh lòng là đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh của hình thang ở tuy vậy song cùng nhau. Cạnh lòng thông thường được ký hiệu là a và b, với a là cạnh lòng dài hơn nữa và b là cạnh lòng ngắn thêm.
Chiều cao là đoạn trực tiếp kẻ kể từ đỉnh của hình thang tuy vậy song với cạnh lòng. Chiều cao thông thường được ký hiệu là h.
Ý nghĩa của cạnh lòng và độ cao so với tính diện tích hình thang như sau:
1. Cạnh đáy: Cạnh lòng có công năng xác lập chiều rộng lớn của hình thang, tức là khoảng cách thân mật nhị cạnh tuy vậy song của hình thang. Đường cao của hình thang gặp gỡ cạnh lòng tạo nên trở nên những tam giác nằm trong đỉnh. Vì vậy, cạnh lòng tác động thẳng cho tới diện tích S của những tam giác này và kể từ bại ra quyết định diện tích S tổng thể của hình thang.
2. Chiều cao: Chiều cao có công năng xác lập độ cao của hình thang, tức là khoảng cách kể từ đỉnh của hình thang cho tới cạnh lòng. Chiều cao cũng vào vai trò cần thiết vô tính diện tích hình thang, vì thế nó xác lập diện tích S của từng tam giác tạo nên trở nên hình thang. Khi tính diện tích hình thang, tao nhân độ cao với tầm nằm trong của nhị cạnh lòng.
Tóm lại, cạnh lòng và độ cao là nhị nguyên tố cần thiết nằm trong góp sức vô việc tính diện tích S của hình thang.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì thế tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân mật 2 đáy?

Diện tích của một hình thang được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của nhị cạnh lòng và nhân với độ cao thân mật nhị lòng. Điều này còn có địa thế căn cứ kể từ cơ hội xác lập diện tích S hình thang.
Giả sử tất cả chúng ta sở hữu một hình thang sở hữu nhị lòng là a và b, và độ cao của chính nó là h.
Để xác lập diện tích S của hình thang này, tao nhận ra rằng hình thang hoàn toàn có thể được phân thành một hình tam giác và một hình bình hành.
Hình tam giác sở hữu cạnh lòng là a, độ cao là h, và diện tích S của chính nó hoàn toàn có thể được xem vì thế công thức: S_tamgiac = (1/2) * a * h.
Hình bình hành sở hữu cạnh lòng là b, độ cao là h, và diện tích S của chính nó hoàn toàn có thể được xem vì thế công thức: S_binhhanh = b * h.
Vì hình thang bao hàm cả hình tam giác và hình bình hành, chính vì thế diện tích S của hình thang là tổng diện tích S của tất cả nhị hình đó: S_hinhthang = S_tamgiac + S_binhhanh.
Thay vô bại, tao có: S_hinhthang = (1/2) * a * h + b * h.
Ta hoàn toàn có thể rút gọn gàng công thức bên trên thành: S_hinhthang = (a + b)/2 * h.
Vậy, diện tích S của một hình thang hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của nhị cạnh lòng và nhân với độ cao thân mật nhị lòng.

Tại sao diện tích S hình thang được xem vì thế tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân mật 2 đáy?

_HOOK_

Toán nâng lên lớp 5: Diện tích hình thang - Thầy Khải

\"Hãy nằm trong mày mò trái đất của toán nâng lên lớp 5 qua loa đoạn Clip này! quý khách sẽ tiến hành học tập những vấn đề thú vị, tập luyện suy nghĩ logic và nắm rõ kỹ năng và kiến thức toán học tập. Đừng bỏ qua thời cơ đẩy mạnh tài năng toán của bạn!\"

Diện tích hình thang: Toán lớp 5 - Cô Phan Giang (DỄ HIỂU NHẤT)

\"Bạn ham muốn nắm rõ về diện tích S hình thang? Video này tiếp tục giúp cho bạn lần hiểu công thức tính diện tích S và cơ hội vận dụng vô những bài xích tập dượt thực tiễn. Cùng nhập cuộc nhằm trở nên \"chuyên gia\" về hình thang!\"

Cách tính diện tích hình thang khi chỉ biết phỏng lâu năm 1 cạnh lòng và độ cao.

Để tính diện tích hình thang khi chỉ biết phỏng lâu năm một cạnh lòng và độ cao, tao dùng công thức sau:
Diện tích hình thang = (độ lâu năm cạnh lòng bên trên + phỏng lâu năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Bước 1: Xác toan phỏng lâu năm cạnh lòng bên trên và cạnh lòng bên dưới của hình thang.
Bước 2: Tìm độ cao của hình thang.
Bước 3: kề dụng công thức diện tích S hình thang:
Diện tích hình thang = (độ lâu năm cạnh lòng bên trên + phỏng lâu năm cạnh lòng dưới) x độ cao / 2
Ví dụ:
Giả sử tao sở hữu hình thang ABCD, với phỏng lâu năm cạnh lòng bên trên là a, phỏng lâu năm cạnh lòng bên dưới là b và độ cao của hình thang là h.
Diện tích hình thang S = (a + b) x h / 2
Thay những độ quý hiếm rõ ràng vô công thức bên trên, tao tiếp tục tính được diện tích S hình thang.

Liệt kê quá trình cần thiết thực hiện khi tính diện tích hình thang.

Để tính diện tích hình thang, bạn phải tuân theo quá trình sau:
Bước 1: Xác toan những thông số kỹ thuật của hình thang. Hình thang sở hữu 4 cạnh, bao gồm 2 cạnh lòng và 2 cạnh mặt mũi. Gọi a và b là phỏng lâu năm những cạnh lòng, và h là độ cao thân mật 2 lòng.
Bước 2: Sử dụng công thức tính diện tích hình thang. Công thức này là: Diện tích hình thang = (a + b) / 2 * h.
Bước 3: Thay những độ quý hiếm của a, b và h vô công thức. Khi bại, các bạn sẽ sở hữu diện tích S hình thang.
Ví dụ: Giả sử chúng ta sở hữu một hình thang sở hữu cạnh lòng a = 5 centimet, cạnh lòng b = 7 centimet và độ cao h = 4 centimet. Thực hiện tại quá trình trên:
Bước 1: a = 5 centimet, b = 7 centimet, h = 4 centimet.
Bước 2: Diện tích hình thang = (5 + 7) / 2 * 4 = 12 * 4 = 48 cm².
Vậy diện tích S hình thang là 48 cm².

Xem thêm: công thức tính chiều cao hình tam giác

Liệt kê quá trình cần thiết thực hiện khi tính diện tích hình thang.

Có thể tính diện tích hình thang với những hình thang sở hữu lòng độ dài rộng không giống nhau?

Có thể tính diện tích hình thang với những hình thang sở hữu lòng độ dài rộng không giống nhau bằng phương pháp dùng công thức tính diện tích hình thang. Công thức này là tầm nằm trong nhị lòng nhân với độ cao thân mật nhị lòng.
Để tính diện tích hình thang, tao nên biết độ dài rộng nhị lòng (a và b) và độ cao của hình thang (h). Sau bại, vận dụng công thức:
S = (a + b) * h / 2
Trong bại, S là diện tích S hình thang, a và b là độ dài rộng nhị lòng, và h là độ cao thân mật nhị lòng.
Ví dụ, nếu như sở hữu một hình thang sở hữu lòng bên trên có tính lâu năm 5cm, lòng bên dưới có tính lâu năm 10cm và độ cao là 8cm, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S như sau:
S = (5 + 10) * 8 / 2
S = 15 * 8 / 2
S = 120 / 2
S = 60 cm²
Vậy, diện tích S của hình thang này là 60 cm².

Ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của 7 hình tiếp sau đây giúp cho bạn học tập đảm bảo chất lượng môn Toán

\"Quên chuồn nỗi lo lắng ghi ghi nhớ công thức với đoạn Clip này! Chúng tôi tiếp tục share với chúng ta những cách thức đơn giản và giản dị nhằm ghi ghi nhớ và phần mềm công thức vô giải những vấn đề. Hãy nằm trong chuẩn bị cho tới bạn dạng thân mật kỹ năng và kiến thức toán học tập bền vững!\"

Điều khiếu nại gì rất cần được vừa lòng nhằm hình thang sở hữu diện tích S rộng lớn nhất?

Để hình thang sở hữu diện tích S lớn số 1, ĐK rất cần được vừa lòng là lòng bên dưới và lòng bên trên của hình thang nên tuy vậy song và độ cao của hình thang nên vì thế đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh nút giao của những lối chéo cánh.
--------------------------
To ensure the trapezoid has the maximum area, the conditions that need vĩ đại be satisfied are:
1. The lower base and the upper base of the trapezoid must be parallel.
2. The height of the trapezoid must be equal vĩ đại the line connecting the intersection points of the diagonals.

So sánh cơ hội tính diện tích hình thang và diện tích S những hình thang không giống.

Để đối chiếu cơ hội tính diện tích hình thang và diện tích S của những hình thang không giống, tất cả chúng ta nên biết công thức tính diện tích S cho tới từng mô hình thang. Dưới đấy là những công thức cơ bản:
1. Diện tích hình thang:
Diện tích của hình thang được xem bằng phương pháp lấy tầm nằm trong của phỏng lâu năm nhị lòng, rồi nhân với độ cao của hình thang.
Công thức: S = (a + b) * h / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình thang.
- a và b là phỏng lâu năm nhị lòng của hình thang.
- h là độ cao của hình thang.
2. Diện tích những hình thang khác:
- Diện tích hình vuông: Diện tích của hình vuông vắn bằng phương pháp nhân cạnh của chính nó với chủ yếu nó.
Công thức: S = a * a
Trong đó:
- S là diện tích S hình vuông vắn.
- a là cạnh của hình vuông vắn.
- Diện tích hình chữ nhật: Diện tích của hình chữ nhật bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn của chính nó cùng nhau.
Công thức: S = a * b
Trong đó:
- S là diện tích S hình chữ nhật.
- a là chiều lâu năm của hình chữ nhật.
- b là chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
- Diện tích hình tam giác: Diện tích của hình tam giác bằng phương pháp nhân 50% độ cao với phỏng lâu năm lòng của chính nó.
Công thức: S = (b * h) / 2
Trong đó:
- S là diện tích S hình tam giác.
- b là phỏng lâu năm lòng của hình tam giác.
- h là độ cao của hình tam giác.
Với những công thức bên trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính diện tích S của những hình thang và đối chiếu cùng nhau.

_HOOK_

Ứng dụng của công thức tính diện tích hình thang vô thực tiễn.

Công thức tính diện tích hình thang vô thực tiễn được vận dụng thật nhiều vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của tất cả chúng ta. Dưới đấy là một số trong những ví dụ về phần mềm của công thức này:
1. Ngành xây dựng: Trong việc kiến thiết và kiến tạo những công trình xây dựng phong cách xây dựng như nhà tại, tòa căn nhà, những Sảnh hoạt động,... Công thức tính diện tích hình thang được dùng nhằm tính diện tích S những điểm hình thang như Sảnh, nền, vách hoặc sảnh tiếp đón quý khách.
2. Địa hóa học học: Trong phân tích địa hóa học, đo lường diện tích S những vùng khu đất hình thang là cần thiết nhằm review năng lực dùng khu đất, đo lường mối cung cấp khoáng sản ngẫu nhiên, hoặc xác lập vùng bị tác động vì thế chuyển đổi nhiệt độ.
3. Giao thông: Trong nghành kiến thiết đường đi bộ, công thức tính diện tích hình thang được phần mềm nhằm tính diện tích S những phần đường hình thang bên trên bạn dạng vẽ, kể từ bại chung xác lập được lưu lượng giao thông vận tải, đặt điều biển cả báo hoặc đo lường ngân sách kiến tạo và duy trì.
4. Công nghiệp sản xuất: Trong quy trình phát triển, công thức tính diện tích hình thang được vận dụng nhằm tính diện tích S những mặt phẳng hình thang bên trên những vật tư hoặc vũ khí, đáp ứng unique thành phầm và đánh giá độ dài rộng.
Như vậy, công thức tính diện tích hình thang không chỉ là ý nghĩa trong nghề tiếp thu kiến thức mà còn phải được phần mềm rộng thoải mái trong tương đối nhiều ngành nghề ngỗng không giống nhau vô cuộc sống thực tiễn.

Ứng dụng của công thức tính diện tích hình thang vô thực tiễn.

Giải quí chân thành và ý nghĩa của diện tích S hình thang trong những vấn đề hình học tập.

Diện tích hình thang trong những vấn đề hình học tập ý nghĩa cần thiết vì thế nó là 1 trong đại lượng cho thấy diện tích S của một hình thang.
Công thức tính diện tích hình thang là: S = (a + b) * h / 2.
Trong công thức này, a và b là phỏng lâu năm nhị cạnh lòng của hình thang, h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân mật nhị lòng tuy vậy song).
Để tính diện tích hình thang, tao triển khai quá trình sau:
1. Xác toan phỏng lâu năm nhị cạnh lòng (a và b) và độ cao (h) của hình thang.
2. kề dụng công thức S = (a + b) * h / 2 nhằm tính diện tích hình thang.
Ví dụ: Nếu a = 4 centimet, b = 6 centimet, và h = 5 centimet, tao hoàn toàn có thể tính diện tích hình thang theo đuổi công thức: S = (4 + 6) * 5 / 2 = 10 * 5 / 2 = 25 cm².
Diện tích hình thang ý nghĩa cho những vấn đề hình học tập vì thế nó cho tới tất cả chúng ta biết diện tích S của một hình thang nào là bại. Vấn đề này hoàn toàn có thể chung tất cả chúng ta xác lập những vùng mặt phẳng, diện tích S cần thiết tát, hoặc diện tích S quan trọng cho những tác vụ không giống trong những công trình xây dựng kiến tạo, phong cách xây dựng, hoặc kiến thiết. Bên cạnh đó, diện tích S hình thang cũng hoàn toàn có thể được dùng nhằm đo lường tỉ lệ thành phần diện tích S Một trong những hình thang không giống nhau, hoặc nhằm đánh giá quan hệ Một trong những độ dài rộng không giống nhau của hình thang.

Nêu một ví dụ về vấn đề tính diện tích hình thang vô cuộc sống đời thường mỗi ngày.

Một ví dụ về vấn đề tính diện tích hình thang vô cuộc sống đời thường mỗi ngày hoàn toàn có thể là lúc tất cả chúng ta cần thiết tính diện tích S của một cái túi đeo sở hữu hình dạng như là một hình thang.
Để tính diện tích hình thang của cái túi đeo này, tao nên biết nhị lòng của túi đeo và độ cao của chính nó. kề dụng công thức tính diện tích hình thang, tao thực hiện như sau:
1. Đo đạc lòng rộng lớn của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng rộng lớn là a.
2. Đo đạc lòng nhỏ của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi lòng nhỏ là b.
3. Đo đạc độ cao của túi đeo và ghi lại độ quý hiếm của chính nó. Gọi độ cao là h.
4. Sử dụng công thức tính diện tích hình thang: S = (a + b) * h / 2.
5. Thay thế độ quý hiếm của a, b và h vô công thức và đo lường độ quý hiếm diện tích S S.
Ví dụ, fake sử cái túi đeo sở hữu lòng rộng lớn là trăng tròn centimet, lòng nhỏ là 15 centimet và độ cao là 30 centimet. kề dụng công thức tính diện tích hình thang:
S = (20 + 15) * 30 / 2
S = 35 * 30 / 2
S = 1050 / 2
S ≈ 525 cm²
Do bại, diện tích S của cái túi đeo này là khoảng chừng 525 cm².

Cách tính chu vi hình thang và quan hệ thân mật chu vi và diện tích S.

Để tính chu vi hình thang, tao nên biết những phỏng lâu năm những cạnh lòng (a và b) và phỏng lâu năm đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh lòng ko phía trên và một lòng (còn gọi là đoạn nối nhị đỉnh nghiêng hoặc độ cao h).
Công thức tính chu vi hình thang là: C = a + b + 2h.
Với a và b là phỏng lâu năm nhị cạnh lòng của hình thang, h là phỏng lâu năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng của hình thang.
Mối mối quan hệ thân mật chu vi và diện tích S hình thang là: Diện tích hình thang (S) vì thế tích của phỏng lâu năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng (h) và tầm nằm trong của phỏng lâu năm nhị cạnh lòng (a và b), cung ứng công thức: S = (a + b) * h / 2.
Vì vậy, nhằm tính chu vi hình thang, tao nên biết phỏng lâu năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng và phỏng lâu năm nhị cạnh lòng. Trong khi nhằm tính diện tích hình thang, tao nên biết phỏng lâu năm đoạn nối nhị đỉnh nghiêng và tầm nằm trong của phỏng lâu năm nhị cạnh lòng.

Xem thêm: châu phi có bao nhiêu quốc gia

Giải quí vì thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập.

Việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập vì thế những nguyên do sau:
1. Ứng dụng thực tế: Diện tích hình thang được dùng trong tương đối nhiều nghành cuộc sống đời thường mỗi ngày. Ví dụ, khi tính diện tích S và chu vi một tấm thảm hình thang, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng con số vật liệu quan trọng nhằm thực hiện thảm bại, tính giá tiền và lập plan. Bên cạnh đó, vô phong cách xây dựng, việc tính diện tích hình thang chung xác lập diện tích S sàn, mặt phẳng của 1 căn căn nhà chỉ còn những thông số kỹ thuật cơ bạn dạng.
2. Xây dựng kỹ năng và kiến thức hình học tập cơ bản: Tính diện tích S và chu vi hình thang là 1 trong phần trong những việc kiến tạo kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về hình học tập. phẳng phiu cơ hội lần hiểu và vận dụng công thức tính diện tích S và chu vi hình thang, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thâu tóm được những định nghĩa cơ bạn dạng như phỏng lâu năm những cạnh, chu vi và diện tích S của những hình thang không giống nhau. Đây là những kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng quan trọng nhằm hiểu và xử lý những vấn đề hình học tập phức tạp rộng lớn.
3. Tính tổng quát: Việc tính diện tích S và chu vi hình thang cũng chung tất cả chúng ta không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức và vận dụng vô những hình dạng không giống nhau. Công thức tính diện tích S và chu vi hình thang hoàn toàn có thể được vận dụng nhằm tính diện tích S và chu vi của những hình dạng tương tự động như hình tam giác, hình bình hành và hình chữ nhật. Nhờ vậy, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo một hạ tầng kỹ năng và kiến thức vững chãi về diện tích S và chu vi và vận dụng nó vô việc xử lý những vấn đề hình học tập thực tiễn và trừu tượng.
Tóm lại, việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập vì thế nó sở hữu phần mềm vô thực tiễn, chung kiến tạo kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng và không ngừng mở rộng định nghĩa về diện tích S và chu vi cho những hình dạng không giống nhau.

Giải quí vì thế sao việc tính diện tích S và chu vi hình thang là cần thiết vô hình học tập.

_HOOK_