tính chu vi hình tròn

Home Tin tức Ghi ghi nhớ nhanh chóng công thức tính diện tích S hình tròn trụ và bài bác...

Hình tròn trĩnh là 1 trong những trong mỗi hình học tập giản dị nhất, được dùng thoáng rộng nhập cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình tròn trụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng một công thức giản dị dựa vào nửa đường kính của hình tròn trụ cơ. Hãy nằm trong lần hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori nhé.

Bạn đang xem: tính chu vi hình tròn

Định nghĩa về hình tròn trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trĩnh là 1 trong những hình học tập đặc biệt quan trọng được tạo nên vị một tụ hội những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mũi phẳng, nhập cơ từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình tròn trụ một khoảng cách vị nửa đường kính của hình tròn trụ cơ. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trung tâm hình tròn trụ và ngẫu nhiên điểm này bên trên đàng viền của chính nó.

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng triển khai, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình tròn trụ là số đo diện tích S phía bên trong đàng viền của hình tròn trụ cơ. Nó biểu thị cường độ cướp lưu giữ diện tích S của hình tròn trụ bên trên mặt mũi phẳng phiu. Công thức tính diện tích S hình tròn trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • r là nửa đường kính của hình tròn trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân ái 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình tròn trụ, tao chỉ việc nửa đường kính của hình tròn trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình tròn trụ là 5 centimet, tao rất có thể tính diện tích S của hình tròn trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng thích hợp những công thức tính diện tích S tam giác không thiếu, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có không ít công thức tính diện tích S hình tròn trụ rất có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và lần đi ra câu nói. giải. Cùng SMIS lần hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn trụ tại vị trí sau đây.

Tính diện tích S hình tròn trụ theo dõi phân phối kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo dõi nửa đường kính, tao dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân ái 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác toan nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori canh ty trẻ con khai phanh suy nghĩ Toán học?

Tính diện tích S hình tròn trụ theo dõi đàng kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo dõi 2 lần bán kính, tao nên biết 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Sau cơ, tao rất có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Đường kính là khoảng cách thân ái nhị điểm bên trên đàng viền của hình tròn trụ và trải qua tâm của hình tròn trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Bán kính của hình tròn trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ với 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình tròn trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình tròn trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình tròn trụ là C = 2πr, nhập cơ C là chu vi, r là nửa đường kính và π là 1 trong những hằng số được xác lập vị tỷ số thân ái chu vi và 2 lần bán kính của một hình tròn trụ với nửa đường kính vị 1.

Từ cơ tao tiếp tục tính được diện tích S hình tròn trụ vị công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là 1 trong những hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. trả lời:tổng các số đó là

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình tròn trụ với nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình tròn trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori với gì?

Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình tròn trụ thân quen thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình tròn trụ thân quen thuộc

Dưới đó là một trong những dạng bài bác luyện thân thuộc về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài bác luyện này, các bạn sẽ đã đạt được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình tròn trụ cơ theo dõi công thức: S = πR2. Còn nếu như mang đến 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ cơ tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình tròn trụ là 5cm, thì diện tích S của hình tròn trụ cơ là:

Diện tích hình tròn trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài bác luyện này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình tròn trụ C, nhưng mà C= 2πr. Từ cơ chúng ta cũng có thể tính được diện tích S hình tròn trụ theo dõi công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên các bạn cũng rất có thể tìm ra nửa đường kính r đơn giản dễ dàng.

Ví dụ: thạo chu vi hình tròn trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình tròn trụ cơ.

Ta với S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ.

Nếu các bạn với diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập cơ r là nửa đường kính của hình tròn trụ và A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • d = 2r, nhập cơ d là 2 lần bán kính của hình tròn trụ và r là nửa đường kính của hình tròn trụ.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta cũng có thể tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình tròn trụ lúc biết diện tích S, tao cần thiết triển khai công việc sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình tròn trụ và một đàng vuông góc rời qua quýt tâm hình tròn trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời.

Giả sử nửa đường kính của hình tròn trụ là r và đàng vuông góc rời qua quýt tâm hình tròn trụ với chiều nhiều năm là d. Ta rất có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời Khi d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị rời là 1 trong những phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính vị d/2. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời Khi d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị rời là 1 trong những phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính vị r và được rời vị một hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh vị r. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong cơ, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một trong những bài bác luyện về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một trong những bài bác luyện về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trĩnh với chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trĩnh đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình tròn trụ với chu vi vị với diện tích S của một hình vuông vắn với cạnh vị 8 centimet. Tính diện tích S của hình tròn trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = π x đàng kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình tròn trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình tròn trụ = 64 / π ≈ trăng tròn.3718 cm
 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD với 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mũi của cái đĩa CD?

Xem thêm: thư viện đề thi lớp 5

Giải:

 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện suy nghĩ mang đến trẻ con bên trên ngôi trường mần nin thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình tròn trụ ở bên trên cùng theo với bài bác luyện ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình tròn trụ và áp dụng nhập vào học hành.

Tác giả

Bình luận