tiếng anh tiếng việt

Nhận những bạn dạng dịch giờ đồng hồ Việt kể từ mặt hàng ngàn những kể từ vựng và những câu ví dụ giờ đồng hồ Anh kể từ Từ Điển Tiếng Anh–Việt Password.

Duyệt Từ điển giờ đồng hồ Anh–Việt

Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index

Bạn đang xem: tiếng anh tiếng việt

Các công dụng tiêu xài biểu

Định nghĩa cộc gọn gàng và giản dị và đơn giản với bạn dạng dịch giờ đồng hồ Việt

Hàng ngàn ví dụ về kiểu cách người sử dụng những kể từ ngữ


Lời cảm ơn

PASSWORD Từ điển Người học tập giờ đồng hồ Anh-Việt © năm ngoái K DICTIONARIES LTD

TỪ ĐIỂN BÁN SONG NGỮ KERNERMAN
Dựa bên trên cách thức phân phối tuy vậy ngữ so với ngành tự điển học tập cho những người học tập nước ngoài ngữ được cách tân và phát triển bởi vì Lionel Kernerman.

PASSWORD is a registered trademark of Modulo Éditeur and used with its permission.

Tất cả bạn dạng quyền và đã được ĐK. Không được sao chép, tàng trữ vô một khối hệ thống truy xuất hoặc truyền đạt bên dưới bất kể một mẫu mã hoặc phương tiện đi lại nào là như năng lượng điện tử, cơ học tập, sao chép, thu âm hoặc tương tự động, tuy nhiên ko được sự đồng ý bởi vì văn bạn dạng của những người lưu giữ bạn dạng quyền. Chúng tôi vẫn dành riêng thật nhiều sức lực nhằm khắc ghi toàn bộ những kể từ ngữ tuy nhiên Shop chúng tôi tin tưởng rằng nó thuộc sở hữu tên thương hiệu. Chúng tôi muốn làm nêu rõ rệt rằng sự xuất hiện tại của những kể từ ngữ vô tự điển này, bất kể và đã được khắc ghi hoặc ko, đều không khiến ngẫu nhiên tác động nào là cho tới biểu hiện pháp luật của tên thương hiệu.

Xem thêm: sb trong tiếng anh là gì

Từ của Ngày

sporting chance

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌspɔː.tɪŋ ˈtʃɑːns/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌspɔːrt.ɪŋ ˈtʃæns/

Xem thêm: bored đi với giới từ gì

If there is a sporting chance that something good will happen, it is possible that it will happen.

Về việc này