thoát hơi nước qua cutin

Câu hỏi:

14/02/2020 80,804

Bạn đang xem: thoát hơi nước qua cutin

A. Vận tốc rộng lớn và ko được điều chỉnh

B. Vận tốc rộng lớn và được kiểm soát và điều chỉnh.

C. Vận tốc bé xíu và ko được kiểm soát và điều chỉnh.

Đáp án chủ yếu xác

D. Vận tốc bé xíu và được kiểm soát và điều chỉnh.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án C

Trên mặt phẳng lá và phần non của thân thiết, bên phía ngoài tế bào biểu suy bì ngấm cutin và sáp. Tốc chừng thoát hơi nước qua cutin thông thường nhỏ, tùy thuộc vào chừng chặt, chừng dày của tầng cutin, diện tích S mặt phẳng, ko được điều chỉnh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là sau đó là thành phầm của trộn tối?

A. C6H12O6.

B. CO2

C. ATP.

D. O2.

Câu 2:

Mạch rây được cấu trúc kể từ những bộ phận nào là tại đây ?

A. Các cai quản bào và ống rây.

B. Mạch mộc và tế bào kèm cặp.

C. Ống rây và mạch mộc.

D. Ống rây và tế bào kèm cặp.

Câu 3:

Khi nói tới thở ở thực vật, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Phân giải 1 phân tử glucôzơ thì tối nhiều tiếp tục chiếm được 38 ATP.

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

B. Cường chừng thở tỉ trọng nghịch tặc với dung lượng nước của khung người và cơ sở thở.

C. Cường chừng thở tỷ trọng nghịch tặc với mật độ CO2.

D. Phân giải kỵ khí là một trong những chế độ thích ứng của thực vật.

Câu 4:

Nguyên tố nào là sau đó là bộ phận cấu tạo của diệp lục?

A. Hg.

B. Niken.

C. Kali.

D. Nitơ.

Câu 5:

Các hóa học cơ học nhập cây đa số đuợc tạo thành kể từ hóa học nào là sau đây?

A. H2O và CO2.

B. Nitơ phân tử (N2)

C. chất khoáng.

D. ôxi kể từ bầu không khí.

Câu 6:

Khi nói tới tác động của độ sáng cho tới quang đãng thích hợp, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Tất cả những loại tia sáng sủa đều hiệu quả cho tới quang đãng phù hợp với độ mạnh như nhau.

B. Cùng một độ mạnh độ sáng kiểu như nhau thì toàn bộ những tia sáng sủa đều phải sở hữu hiệu quả cho tới quang đãng phù hợp với độ mạnh như nhau.

C. Khi độ mạnh độ sáng băng qua điểm bảo hòa thì độ mạnh quang đãng thích hợp tiếp tục tỉ trọng thuận với độ mạnh độ sáng.

D. Các tia sáng sủa xanh xao tím kích ứng tổ hợp protein và axit amin.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK