thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp nối nằm trong chuỗi bài học kinh nghiệm các thì vô giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản tuy nhiên bất kể người nào cũng rất cần được nắm rõ để sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chãi. Bài học tập thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta nằm trong dò xét hiểu cụ thể về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé!

Bạn đang xem: thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa

Thì vượt lên trên khứ hoàn thành xong tiếp diễn (Past Perfect Continuous) là thì sử dụng để diễn tả một hành động đang được và đang được xẩy ra vô vượt lên trên khứ tuy nhiên kết đốc trước một hành vi khác, hành vi này cũng kết đốc vô vượt lên trên khứ. Quá khứ hoàn thành xong tiếp nối tế bào miêu tả tính đúng đắn của những hành vi đang được xẩy ra.

Ví dụ thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Câu khẳng định

Công thức

S + had + been + V-ing

Ví dụ

- I had been jogging for 2 hours before it rained. (Tôi triển khai cỗ được 2 giờ đồng hồ trước lúc trời sụp mưa.)

- They had been playing chess before the quarrel. (Họ đang được nghịch ngợm cờ trước lúc tranh cãi.)

*Chú ý: "been" luôn luôn đứng sau "had".

2. Câu phủ định

Công thức

S + had + not + been + V-ing

Chú ý

(Viết tắt)

had not = hadn’t

Ví dụ

- I hadn't been doing my homework until my teacher reminded bầm. (Tôi dường như không thực hiện bài bác tập dượt về ngôi nhà cho tới Khi nhà giáo của tôi nhắc nhở.)

- She hadn't been playing sports for 2 months due to lớn a leg injury. (Cô ấy dường như không nghịch ngợm thể thao vô 2 mon trước cơ do một gặp chấn thương ở chân.)

*Chú ý: Ta chỉ việc tăng "not" ngay lập tức sau trợ động kể từ "had" và hoàn toàn có thể ghi chép "had not" trở nên "hadn't".

3. Câu nghi kị vấn

Câu nghi kị vấn dùng trợ động kể từ (Câu chất vấn Yes/ No)

Công thức

Q: Had + S + been + V-ing?

A: Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ

- Had they been playing sports before I get home? (Họ đem nghịch ngợm thể thao trước lúc tôi về ngôi nhà không?)

- Had you been going somewhere before returning home? (Có nên chúng ta đang được đi lượn lờ đâu đó trước lúc về nhà?)

 Câu nghi kị vấn dùng kể từ chất vấn chính thức vì như thế Wh-

Công thức

Wh- + had + S + been + V-ing?

Ví dụ

What had you been doing for 1 hour before you went to lớn sleep last night? (Bạn đã thử gì vô trong cả 1 giờ trước lúc chuồn ngủ tối qua?)

Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Diễn miêu tả một hành vi đang được chính thức vô vượt lên trên khứ, xẩy ra liên tiếp kéo dãn dài vô một khoảng chừng thời hạn, và kết đốc bên trên 1 thời điểm rõ ràng vô vượt lên trên khứ.

Ví dụ: I had been doing my homework from the morning to lớn noon yesterday. (Tôi đã thử bài bác tập dượt liên tiếp kể từ sáng sủa cho tới trưa ngày ngày qua.) 

Sự việc “làm bài bác tập” chính thức kể từ “sáng hôm qua”, kéo dãn dài cho tới “trưa hôm qua” thì kết đốc. → Toàn cỗ quy trình ra mắt vô vượt lên trên khứ.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tiếp cho tới Khi mang 1 hành vi không giống vô vượt lên trên khứ chen vào

Ví dụ: I had been playing games until my brother asked bầm to lớn go to lớn the market. (Tôi đang được chơi trò giải trí cho tới Khi anh trai tôi rủ tôi chuồn chợ.)

Hành động "chơi game" đang được ra mắt cho tới Khi đem hành vi "đi chợ" chen vô.

- Diễn miêu tả thành quả bởi một hành vi phát sinh vô vượt lên trên khứ

Ví dụ: John was ví tired because he had been working all day long. (John rất rất mệt mỏi vì như thế anh ấy đang được thao tác liên tiếp một ngày dài.)

"mệt" là thành quả của hành vi "làm việc cả ngày". Việc John cảm nhận thấy “mệt” xẩy ra sau vụ việc "làm việc cả ngày" → “was ví tired” được dùng ở thì vượt lên trên khứ đơn, còn “had been working” được dùng ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra liên tiếp trước 1 mốc thời hạn rõ ràng vô vượt lên trên khứ

Ví dụ: I had been walking for 2 hours by 8p.m last night. (Tôi đang được quốc bộ được 2 giờ đồng hồ tính cho tới 8 giờ tối qua chuyện.)

Hành động "đi bộ" được tiến hành trước một mốc thời khắc rõ ràng là "8 giờ tối".

Lưu ý:

Thì Quá khứ hoàn thành xong tiếp nối hoàn toàn có thể dùng câu ĐK loại III nhằm trình diễn miêu tả một vụ việc không tồn tại thiệt vô vượt lên trên khứ và giả thiết thành quả nế như đó xẩy ra.

Ví dụ: If I had been paying more attention in the classroom, I would have passed the test. (Nếu khi cơ tôi triệu tập rộng lớn vô lớp học tập, tôi đang được hoàn toàn có thể qua chuyện được bài bác thi đua.)

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, bởi IELTS Fighter biên soạn, đem đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 tài năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua chuyện phía trên ĐK nhận nhé: https://quatang.mamnonuocmoxanh.edu.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Dấu hiệu nhận biết

Thì Quá khứ hoàn thành xong tiếp nối hoàn toàn có thể được nhận thấy qua chuyện một vài tín hiệu như sau:

- until then: cho tới khi đó

Ví dụ: Until then, I had been cooking. (Cho đến thời điểm cơ, tôi vẫn đang được nấu bếp.)

Xem thêm: thơ hay về cuộc sống lạc quan

- by the time: trước khi, vô thời điểm

- by+ mốc thời gian: từ xưa cho tới khi đó

Ví dụ: By the time my mom arrived, I had been watching TV. (Trước khi u về, tôi vẫn đang được coi TV.)

- prior to lớn that time: thời khắc trước đó

Ví dụ: Prior to lớn that time, the situation had always been under control. (Trước thời gian đó, tình hình vẫn luôn luôn nằm trong tầm trấn áp.

Bài tập dượt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Exercise 1. Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc.

1.I (work) ……………………………….. all day, ví I didn't want to lớn go out.

2.She (sleep) ……………………………….. for ten hours when I woke her up.

3.They (live) ……………………………….. in Beijing for three years when he lost his job.

4.By the time we met, he (work) ……………………………….. at that company for six months.

5.We (eat) ……………………………….. all day, ví we were full.

6.He was red in the face because he (run) ………………………………..

7.It (rain) ……………………………….. and the road was covered in water.

8.I was really tired because I (study) ………………………………..

9.We (date) ……………………………….. three years before we got married.

10.It (snow) ……………………………….. for three days.

Exercise 2. Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc.

1.We (sleep) ……………………………….. for 12 hours when he woke us up.

2.They (wait) ……………………………….. at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

3.By 9 p.m yesterday, we (chat) ……………………………….. for two hours.

4.I (not/walk) ……………………………….. for a long time when the tốc độ walking contest was organized.

5.How long (learn/she) ……………………………….. English before she went to lớn London?

6.Frank caught the flu because he (sing) ……………………………….. in the rain for too long.

7.He (drive) ……………………………….. for less kêu ca an hour by the time his xế hộp ran out of petrol.

8.They were very tired in the evening because they (help) ……………………………….. on the farm all day.

9.I (not/work) ……………………………….. all day; ví I wasn't tired and went to lớn the disco at night.

10.They (cycle) ……………………………….. all day ví their legs were sore in the evening.

Hãy kiểm tra đáp án nhé:

Ex1:

1. had been working

2. had been sleeping

3. had been living

4. had been working

5. had been eating

6. had been running

7. had been raining

8. had been studying

9. had been dating

10. had been snowing

Ex2:

1. had been sleeping

2. had been waiting

3. had been chatting

4. had not been walking

5. had she been learning

6. had been walking

7. had been driving

8. had been helping

Xem thêm: đỉnh núi cao nhất việt nam

9. had not been working

10. had been cycling

Thế là tất cả chúng ta đang được học tập và luyện đoạn về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn rồi, chúng ta còn vướng mắc gì, hãy cmt tăng bên dưới nhằm IELTS Fighter trả lời nha.