thể tích hình trụ tam giác

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: thể tích hình trụ tam giác

Tải về bạn dạng PDF

Cách tính thể tích hình lăng trụ tam giác thường sẽ dễ được cho rằng tương tự như phương pháp tính thể tích hình chóp. Tuy nhiên, hình lăng trụ tam giác là một trong những khối nhiều diện phụ thân mặt mày với nhị lòng tuy nhiên song hình tam giác và phụ thân mặt mày hình chữ nhật. Để tính thể tích hình lăng trụ tam giác, chúng ta chỉ việc thám thính diện tích S của 1 trong những nhị lòng hình tam giác và nhân với độ cao của hình lăng trụ.

 1. 1

  Tìm độ cao và chiều lâu năm cạnh lòng của một tam giác. Nhìn nhập hình tam giác rồi ghi chép đi ra chiều lâu năm cạnh lòng và độ cao của chính nó. Ví dụ, hình tam giác của người sử dụng sở hữu cạnh lòng 8 centimet và độ cao 9 centimet.[1]

  • Nhớ rằng chúng ta đang được xác lập độ cao của hình tam giác, ko nên độ cao hình lăng trụ.
  • Bạn hoàn toàn có thể dùng 1 trong những nhị hình tam giác của lòng lăng trụ vì thế bọn chúng sở hữu nằm trong độ cao thấp.
 2. 2

  Thay những số nhập công thức thám thính diện tích S tam giác. Khi vẫn biết chiều lâu năm cạnh lòng và độ cao của tam giác các bạn sẽ thay cho những số này nhập công thức tính diện tích S tam giác:[2]

  • Diện tích = một nửa x chiều lâu năm cạnh lòng x độ cao. quý khách cũng hoàn toàn có thể thấy công thức được ghi chép bên dưới dạng
 3. 3

  Nhân một nửa với chiều lâu năm cạnh lòng và nhân với độ cao nhằm tính diện tích S tam giác. Để thám thính diện tích S hình tam giác lòng của hình lăng trụ, các bạn sẽ nhân chiều lâu năm cạnh lòng với độ cao và nhân với một nửa. Nhớ ghi sản phẩm với đơn vị chức năng bình phương vì thế chúng ta đang được tính diện tích S.[3]

  • Ví dụ, nếu như chiều lâu năm cạnh lòng là 8 và độ cao là 9, phép tắc tính của các bạn sẽ là . Diện tích của hình tam giác là 36 centimet 2.

  Quảng cáo

  Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với biển đông

 1. 1

 2. 2

  Xác toan độ cao của hình lăng trụ và thay cho nhập công thức. Bây giờ bạn phải thám thính độ cao của hình lăng trụ tam giác, tức là chiều lâu năm của một trong những cạnh. Ví dụ, hình lăng trụ sở hữu độ cao 16 centimet. quý khách tiếp tục thay cho số này nhập công thức .[5]

  • Ví dụ, phép tắc tính của người sử dụng giờ đây được xem là .
 3. 3

  Nhân diện tích S tam giác với độ cao của hình lăng trụ nhằm thám thính thể tích. Vì giờ đây vẫn sở hữu toàn bộ những bộ phận của phương trình, các bạn sẽ nhân diện tích S của lòng hình tam giác với độ cao hình lăng trụ. Kết trái khoáy được xem là thể tích của hình lăng trụ tam giác.[6]

  • Như vậy, nếu như , đáp số được xem là 576 centimet 3.

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đảm bảo dùng và một đơn vị chức năng đo lường và thống kê cho tới toàn bộ những số đo hình lăng trụ trước lúc đo lường và tính toán. Ví dụ, nếu như một trong những đo của hình lăng trụ sở hữu đơn vị chức năng là millimet và những số đo còn sót lại sở hữu đơn vi là centimet, bạn phải thay đổi millimet trở nên centimet trước.

Về bài xích wikiHow này

Trang này và được hiểu 223.126 phiên.

Xem thêm: điều hòa hoạt đông gen

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích cho tới bạn?