thành viên liên minh châu âu

Austria

EU thành viên country since 1995, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 1997 and more about Austria’s participation in the EU.

Belgium

EU thành viên country since 1958, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 1995 and more about Belgium’s participation in the EU.

Bạn đang xem: thành viên liên minh châu âu

Bulgaria

EU thành viên country since 2007 and more about Bulgaria’s participation in the EU.

Croatia

EU thành viên country since 2013, triệu Euro area thành viên since 2023, Schengen area thành viên since 2023 and more about Croatia's participation in the EU.

Cyprus

EU thành viên country since 2004, triệu Euro area thành viên since 2008 and more about Cyprus’s participation in the EU.

Czechia

EU thành viên country since 2004, Schengen area thành viên since 2007 and more about Czechia’s participation in the EU.

Denmark

EU thành viên country since 1973, opt-out from lỗi, Schengen area thành viên since 2001 and more about Denmark’s participation in the EU.

Estonia

EU thành viên country since 2004, triệu Euro area thành viên since 2011, Schengen area thành viên since 2007 and more about Estonia's participation in the EU.

Finland

EU thành viên country since 1995, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 2001 and more about Finland’s participation in the EU.

France

EU thành viên country since 1958, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 1995 and more about France’s participation in the EU.

Xem thêm: trường đại học quảng bình

Germany

EU thành viên country since 1958, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 1995 and more about Germany’s participation in the EU.

Greece

EU thành viên country since 1981, triệu Euro area thành viên since 2001, Schengen area thành viên since 2000 and more about Greece’s participation in the EU.

Hungary

EU thành viên country since 2004, Schengen area thành viên since 2007 and more about Hungary’s participation in the EU.

Ireland

EU thành viên country since 1973, triệu Euro area thành viên since 1999, opt-out from Schengen area and more about Ireland’s participation in the EU.

Italy

EU thành viên country since 1958, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 1997 and more about Italy’s participation in the EU.

Latvia

EU thành viên country since 2004, triệu Euro area thành viên since năm trước, Schengen area thành viên since 2007 and more about Latvia’s participation in the EU.

Lithuania

EU thành viên country since 2004, triệu Euro area thành viên since năm ngoái, Schengen area thành viên since 2007 and more about Lithuania’s participation in the EU.

Xem thêm: khoa y đại học quốc gia tphcm

Luxembourg

EU thành viên country since 1958, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 1995 and more about Luxembourg’s participation in the EU.

Malta

EU thành viên country since 2004, triệu Euro area thành viên since 2008, Schengen area thành viên since 2007 and more about Malta’s participation in the EU.

Netherlands

EU thành viên country since 1958, triệu Euro area thành viên since 1999, Schengen area thành viên since 1995 and more about the Netherlands’ participation in the EU.