tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa

Câu hỏi:

22/09/2020 24,253

Bạn đang xem: tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa

A. Các bào quan liêu không tồn tại màng bao bọc

B. Chỉ chứa chấp ribôxôm và nhân tế bào

C. Chứa bào tương và nhân tế bào

D. Hệ thống nội màng, những bào quan liêu đem màng bảo phủ và sườn xương tế bào

Đáp án chủ yếu xác

Lời giải:

Tế bào hóa học ở loại vật nhân thực chứa chấp khối hệ thống nội màng, những bào quan liêu đem màng bảo phủ và sườn xương tế bào

Đáp án hãy chọn là: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Màng tế bào tinh chỉnh và điều khiển những hóa học đi ra vô tế bào

A. Một cơ hội tùy ý

B. Một cơ hội đem lựa chọn lọc

C. Chỉ cho những hóa học vào

D. Chỉ cho những hóa học ra

Câu 2:

Thành phần chủ yếu cấu trúc màng sinh hóa học là:

A. Phôtpholipit và protein

B. Cacbohidrat

C. Glicoprotein

D. Colesteron

Câu 3:

Màng sinh hóa học là 1 cấu hình cẩn động là vì

A. Các phân tử cấu trúc nên màng rất có thể dịch chuyển vô phạm vi màng

Xem thêm: công thức tính thể tích khối cầu

B. Được cấu trúc vày nhiều loại hóa học cơ học không giống nhau

C. Phải bảo phủ xung xung quanh tế bào

D. Gắn kết nghiêm ngặt với sườn tế bào

Câu 4:

Tế bào của nằm trong 1 khung hình rất có thể phân biệt nhau và phân biệt những tế bào “lạ” là nhờ?

A. Các protein thụ thể

B. “Dấu chuẩn” là glicoprotein

C. Mô hình cẩn động

D. Roi và lông tiêm bên trên màng

Câu 5:

Màng sinh hóa học của tế bào ở loại vật nhân thực được cấu trúc bởi

A. Các phân tử prôtêin và axitnucleic

B. Các phân tử phôtpholipit và axitnuclêic

C. Các phân tử prôtêin và phôtpholipit

D. Các phân tử prôtêin 

Câu 6:

Vì sao gọi là tế bào nhân thực?

A. Vì đem khối hệ thống nội màng

B. Vì vật hóa học DT là ADN và Protein

C. Vì nhân đem độ dài rộng lớn

D. Vì vật hóa học DT đem màng nhân bao bọc

Xem thêm: sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế