taken for granted là gì

Trang chủ / Cụm động từ / Take for granted là gì? Ý nghĩa & cơ hội dùng chi tiết

Bài ghi chép thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu cụ thể ý nghĩa sâu sắc của cụm từ take for granted là gì cùng theo với cơ hội dùng trong những tình huống đặc trưng không giống nhau.

Bạn đang xem: taken for granted là gì

Cụm động kể từ “take for granted” đem một số trong những ý nghĩa sâu sắc như sau:

 • Không lúc nào suy nghĩ về điều gì cơ cũng chính vì các bạn tin tưởng rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ
 • Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận
 • Sử dụng, đồng ý hoặc đối đãi một cơ hội thiếu cẩn trọng hoặc thờ ơ

Ví dụ về phong thái dùng “take for granted

1. Take something for granted với nghĩa là: Không lúc nào suy nghĩ về điều gì cơ cũng chính vì các bạn tin tưởng rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ

Ex. I took it for granted that I would find the perfect job.

→ Tôi coi cơ là vấn đề minh bạch rằng tôi tiếp tục tìm ra một việc làm hoàn hảo nhất.

Xem thêm: chú đại bi có chữ

Ex. It’s easy to lớn take your parents for granted.

→ Thật đơn giản dễ dàng nhằm coi thân phụ u của công ty là vấn đề minh bạch.

2. Take for granted với nghĩa là: Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận

Ex. Your loyalty to lớn the cause is taken for granted

Xem thêm: những biện pháp tu từ

→ Lòng trung thành với chủ của công ty so với chính đạo được xem như là đương nhiên

3. Take for granted với nghĩa là: Sử dụng, đồng ý hoặc đối đãi một cơ hội thiếu cẩn trọng hoặc thờ ơ

Ex. A marriage can be headed for trouble if either spouse begins to lớn take the other for granted

→ Một cuộc hôn nhân gia đình hoàn toàn có thể bắt gặp phiền hà nếu như 1 trong nhị người phối ngẫu chính thức coi người cơ là đương nhiên

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “take for granted

 • take someone to lớn task for something idiom
 • take someone up on something
 • take someone’s word for it idiom
 • take someone/somewhere by storm idiom
 • take something for granted idiom
 • take something in (your) stride idiom
 • take something into trương mục idiom
 • take something off
 • take something out on someone

Cụm động kể từ tương quan cho tới “take for granted

 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì