take part in là gì

Bản dịch của "take part in" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: take part in là gì

Bản dịch

2. "event where food is served"

đồ sộ take part in an imperial banquet

ăn yến tiệc

EN

take part in an imperial banquet {động từ}

volume_up

take part in an imperial banquet

đồ sộ take part in an imperial banquet

ăn yến tiệc

take part in an imperial banquet

đồ sộ take part in an imperial banquet

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

ăn yến tiệc

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "take part in" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to take part in an imperial banquet

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take part in" nhập một câu

It did not take part in the trials as an engine was not available in time.

Many different countries take part in the festivities.

We see that the fighter is about take part in a dog fight with an actual dog.

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

A software developer may take part in design, computer programming, or software project management.

Students of the college are also provided with various opportunities đồ sộ take part in clubs and truyền thông media projects that teach them real life skills.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take part in" nhập giờ Việt