suất điện động cảm ứng là

Câu hỏi:

09/10/2019 69,129

Bạn đang xem: suất điện động cảm ứng là

A. sinh đi ra dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

Đáp án chủ yếu xác

B. sinh đi ra dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch kín.

C. được sinh bởi nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh bởi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động sinh đi ra dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. dòng sản phẩm năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. dòng sản phẩm năng lượng điện tách nhanh

C. dòng sản phẩm năng lượng điện biến hóa thiên nhanh

D. dòng sản phẩm năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Từ trải qua một diện tích S S ko dựa vào nhân tố nào là sau đây?

A. góc tạo nên bởi pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

B. kích cỡ chạm màn hình từ

C. nhiệt độ phỏng môi trường

D. diện tích S đang được xét

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập mạch kín tỉ lệ thành phần với

A. năng lượng điện trở của mạch.

Xem thêm: the house in the storm

B. kích cỡ kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc biến hóa thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 4:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập một mạch kín được xác lập theo dõi công thức:

A. eC = tϕ

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 5:

Hình vẽ nào là tại đây xác lập chính chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình khi mang lại nam châm hút từ dịch gửi lại sát hoặc đi ra xa xăm vòng thừng kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập một mạch năng lượng điện bởi chính vì sự thay đổi của dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch cơ phát sinh được gọi là hiện tượng kỳ lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh đi ra bởi hiện tượng kỳ lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là 1 tình huống đặc trưng của hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK