sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường

Câu hỏi:

08/09/2020 3,853

Bạn đang xem: sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường

C. Trong nước đại dương

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án C

Trong tiến thủ hoá chi phí sinh học tập, những chồi sinh sống thứ nhất xuất hiện tại ở nhập biển nguyên vẹn thuỷ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn tích điện dùng làm tổ hợp những phân tử cơ học tạo hình sự sinh sống là:

A. Năng lượng hóa học

B. ATP

C. Năng lượng sinh học

D. Năng lượng tự động nhiên

Câu 2:

Hiện ni, người tao fake thiết rằng nhập quy trình đột biến sự sinh sống bên trên Trái khu đất, phân tử tự động nhân song xuất hiện tại thứ nhất rất có thể là

A. Lipit

B. ADN

C. Prôtêin

D. ARN

Câu 3:

Đặc điểm này sau đấy là minh bệnh rằng nhập tiến thủ hóa thì ARN là chi phí đằm thắm của axitnuclêic tuy nhiên ko nên là ADN?

A. ARN chỉ có một mạch

B. ARN sở hữu loại bazơnitơ Uaxin

Xem thêm: bảo kính cảnh giới bài 43

C. ARN nhân song tuy nhiên ko sử dụng enzim

D. ARN sở hữu kĩ năng sao mã ngược

Câu 4:

Côaxecva được tạo hình từ

A. Pôlisaccarit và prôtêin

B. Hỗn phù hợp 2 hỗn hợp keo dán giấy không giống nhau sầm uất tụ thành

C. Các đại phân tử cơ học hoà tan nội địa tạo nên trở thành hỗn hợp keo

D. Một số đại phân tử sở hữu tín hiệu nguyên sơ của việc sống

Câu 5:

Tiến hóa chất hóa học là vượt lên trước trình?

A. Hình trở thành những phân tử côaxecva

B. Xuất hiện tại chế độ tự động sao

C. Xuất hiện tại những enzim

D. Tổng phù hợp những hóa học cơ học kể từ những hóa học vô sinh theo gót cách thức hoá học

Câu 6:

Các đại phân tử cơ học được tạo hình trong số biển nguyên vẹn thủy nhờ vượt lên trước trình?

A. Lắng đọng

B. Thủy phân

C. Sao chép

D. Trùng phân

TÀI LIỆU VIP VIETJACK