sự phân hóa lượng mưa ở một vùng chủ yếu chịu ảnh hưởng của

Sự phân hoá lượng mưa ở một vùng đa phần Chịu đựng hình họa hưởn

Bạn đang xem: sự phân hóa lượng mưa ở một vùng chủ yếu chịu ảnh hưởng của


khí hậu và chừng cao.  

địa hình và phía gíó.

hướng bão và mùa bão.

vĩ chừng địa lí và chừng cao.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 12, Địa lí đương nhiên.

Giải chi tiết:

Sự phân hoá lượng mưa ở một vùng đa phần Chịu đựng tác động của địa hình và phía gíó.

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là Pháp I-t

  Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là

 • Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên rời khỏi chữ ghi chép vô thời gia

  Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên rời khỏi chữ ghi chép vô thời hạn nào?

 • Em hãy trình diễn sự tạo hình và cải cách và phát triển của những v

  Xem thêm: fossil fuels are used to generate

  Em hãy trình diễn sự tạo hình và cải cách và phát triển của những quốc gia phong loài kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỷ X cho tới thời điểm đầu thế kỷ XVI?

 • Bằng kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến chống quân x

  phẳng kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077), em hãy:

  a. Chỉ rời khỏi những đường nét rất dị vô cơ hội tấn công giặc của Lý Thường Kiệt?

  b. Đánh giá chỉ tầm quan trọng của Lý Thường Kiệt vô cuộc kháng chiến?

 • Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

  Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là

 • Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang vô năm nào là 1351 1

  Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang vô năm nào?

 • Công trình bản vẽ xây dựng tiêu biểu vượt trội của quốc gia Lào thời

  Công trình bản vẽ xây dựng tiêu biểu vượt trội của quốc gia Lào thời phong loài kiến là

 • Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

  Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là

 • Người lãnh đạo đoàn tham ô hiểm phen trước tiên lên đường vòng quan

  Người lãnh đạo đoàn tham ô hiểm phen trước tiên lên đường vòng xung quanh trái ngược khu đất bởi vì đường thủy là

 • Công trình bản vẽ xây dựng tiêu biểu vượt trội của quốc gia Cam-pu-c

  Công trình bản vẽ xây dựng tiêu biểu vượt trội của quốc gia Cam-pu-chia thời phong loài kiến là

  Xem thêm: vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường là