sóc trăng có bao nhiêu huyện

01 Thành phố, 02 Thị xã và 08 Huyện

Sóc Trăng là tỉnh có tiếng nhất vùng Tây Nam Sở về sự việc nhiều mẫu mã văn hóa truyền thống thân thiết tía dân tộc bản địa, Kinh, Khmer và người Hoa. Tỉnh đem diện tích S là 3.311,80 km², xếp loại 43 toàn nước. Dân số 1.199.653 người, xếp loại 34 toàn nước. Về mặt mũi hành chủ yếu, Sóc Trăng được phân thành 11 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp quận thị trấn, vô tê liệt gồm 1 thành phố Hồ Chí Minh, 02 thị xã và 08 thị trấn.

Bạn đang xem: sóc trăng có bao nhiêu huyện

Danh sách những thị trấn của tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng được phân thành 11 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp quận thị trấn, gồm 1 thành phố Hồ Chí Minh, 2 thị xã và 8 thị trấn. Trong số đó, thị xã Vĩnh Châu một vừa hai phải đem diện tích S lớn số 1, một vừa hai phải là điểm triệu tập sầm uất người ở nhất toàn tỉnh.

#Quận HuyệnDân số (người)
1Thị xã Vĩnh Châu164.663
2Huyện Mỹ Xuyên150.151
3Huyện Kế Sách149.141
4Thành phố Sóc Trăng137.290
5Huyện Trần Đề112.451
6Huyện Châu Thành95.178
7Huyện Long Phú94.245
8Huyện Mỹ Tú90.515
9Thị xã Ngã Năm74.107
10Huyện Thạnh Trị73.589
11Huyện Cù Lao Dung58.298

Bản đồ dùng những thị trấn của tỉnh Sóc Trăng

Bản đồ dùng những thị trấn Sóc Trăng mới nhất nhất

Download list những thị trấn của Tỉnh Sóc Trăng

Để thuận tiện Lúc nên dùng thực hiện tư liệu, Bankervn cung ứng tệp tin excel tổ hợp vấn đề cụ thể những thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh, phường, xã và thị xã của tỉnh Sóc Trăng. File upload trên trang nhất google drive, nhằm sửa đổi phấn khởi lòng tải về dế yêu. Link chuyển vận tệp tin bên trên phía trên.

Danh sách những Huyện của tỉnh Sóc Trăng

Danh sách những phường, xã của tỉnh Sóc Trăng

Dưới 11 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp quận thị trấn, Sóc Trăng đem tổng nằm trong 109 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp phường xã. Bao gồm: 17 phường, 12 thị xã và 80 xã.

Các phường xã của thành phố Hồ Chí Minh Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng được xây dựng vô trong năm 2007, đem diện tích S 76,01 km2 và số lượng dân sinh 137.290 người. Bao bao gồm 10 phường, rõ ràng là: 

 1.  Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Phường 6
 7. Phường 7
 8. Phường 8
 9. Phường 9
 10. Phường 10

Các phường xã của thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm được xây dựng vô năm trước đó, đem diện tích S 242,15 km2 và số lượng dân sinh 74.107 người. Bao bao gồm 3 phường và 5 xã, rõ ràng là: 

 1.  Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Xã Long Bình
 5. Xã Mỹ Bình
 6. Xã Mỹ Quới
 7. Xã Tân Long
 8. Xã Vĩnh Quới

Các phường xã của thị xã Vĩnh Châu

Thị xã Vĩnh Châu được xây dựng vô năm 2011, đem diện tích S 468,71 km2 và số lượng dân sinh 164.663 người. Bao bao gồm 4 phường và 6 xã, rõ ràng là: 

 1.  Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường Khánh Hoà
 4. Phường Vĩnh Phước
 5. Xã Hòa Đông
 6. Xã Lạc Hòa
 7. Xã Lai Hòa
 8. Xã Vĩnh Hải
 9. Xã Vĩnh Hiệp
 10. Xã Vĩnh Tân

Xem thêm: voi con ở bản đôn

Các phường xã của thị trấn Châu Thành

Huyện Châu Thành được xây dựng vô năm 2008, đem diện tích S 236,29 km2 và số lượng dân sinh 95.178 người. Bao gồm một thị xã và 7 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Châu Thành
 2. Xã An Hiệp
 3. Xã An Ninh
 4. Xã Hồ Đắc Kiện
 5. Xã Phú Tâm
 6. Xã Phú Tân
 7. Xã Thiện Mỹ
 8. Xã Thuận Hòa

Các phường xã của thị trấn Cù Lao Dung

Huyện Cù Lao Dung được xây dựng vô năm 2002, đem diện tích S 264,82 km2 và số lượng dân sinh 58.298 người. Bao gồm một thị xã và 7 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Cù Lao Dung
 2. Xã An Thạnh 1
 3. Xã An Thạnh 2
 4. Xã An Thạnh 3
 5. Xã An Thạnh Đông
 6. Xã An Thạnh Nam
 7. Xã An Thạnh Tây
 8. Xã Đại Ân 1

Các phường xã của thị trấn Kế Sách

Huyện Kế Sách được xây dựng vô năm 1906, đem diện tích S 352,83 km2 và số lượng dân sinh 149.141 người. Bao bao gồm 2 thị xã và 11 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Kế Sách
 2. Thị trấn An Lạc Thôn
 3. Xã An Lạc Tây
 4. Xã An Mỹ
 5. Xã Ba Trinh
 6. Xã Đại Hải
 7. Xã Kế An
 8. Xã Kế Thành
 9. Xã Nhơn Mỹ
 10. Xã Phong Nẫm
 11. Xã Thới An Hội
 12. Xã Trinh Phú
 13. Xã Xuân Hòa

Các phường xã của thị trấn Long Phú

Huyện Long Phú được xây dựng vô năm 1926, đem diện tích S 263,72 km2 và số lượng dân sinh 94.245 người. Bao bao gồm 2 thị xã và 9 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Long Phú
 2. Thị trấn Đại Ngãi
 3. Xã Châu Khánh
 4. Xã Hậu Thạnh
 5. Xã Long Đức
 6. Xã Long Phú
 7. Xã Phú Hữu
 8. Xã Song Phụng
 9. Xã Tân Hưng
 10. Xã Tân Thạnh
 11. Xã Trường Khánh

Các phường xã của thị trấn Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú được xây dựng vô năm 1976, đem diện tích S 368,19 km2 và số lượng dân sinh 90.515 người. Bao gồm một thị xã và 8 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa
 2. Xã Long Hưng
 3. Xã Hưng Phú
 4. Xã Mỹ Hương
 5. Xã Mỹ Phước
 6. Xã Mỹ Thuận
 7. Xã Mỹ Tú
 8. Xã Phú Mỹ
 9. Xã Thuận Hưng

Các phường xã của thị trấn Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên được xây dựng vô năm 1976, đem diện tích S 373,71 km2 và số lượng dân sinh 150.151 người. Bao gồm một thị xã và 10 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Mỹ Xuyên
 2. Xã Đại Tâm
 3. Xã Gia Hòa 1
 4. Xã Gia Hòa 2
 5. Xã Hòa Tú 1
 6. Xã Hòa Tú 2
 7. Xã Ngọc Đông
 8. Xã Ngọc Tố
 9. Xã Tham Đôn
 10. Xã Thạnh Phú
 11. Xã Thạnh Quới

Các phường xã của thị trấn Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị được xây dựng vô năm 1976, đem diện tích S 287,47 km2 và số lượng dân sinh 73.589 người. Bao bao gồm 2 thị xã và 8 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Phú Lộc
 2. Thị trấn Hưng Lợi
 3. Xã Châu Hưng
 4. Xã Lâm Kiết
 5. Xã Lâm Tân
 6. Xã Thạnh Tân
 7. Xã Thạnh Trị
 8. Xã Tuân Tức
 9. Xã Vĩnh Lợi
 10. Xã Vĩnh Thành

Xem thêm: khoa y đại học quốc gia tphcm

Các phường xã của thị trấn Trần Đề

Huyện Trần Đề được xây dựng vô năm 2009, đem diện tích S 377,97 km2 và số lượng dân sinh 112.451 người. Bao bao gồm 2 thị xã và 9 xã, rõ ràng là: 

 1. Thị trấn Trần Đề
 2. Thị trấn Lịch Hội Thượng
 3. Xã Đại Ân 2
 4. Xã Lịch Hội Thượng
 5. Xã Liêu Tú
 6. Xã Tài Văn
 7. Xã Thạnh Thới An
 8. Xã Thạnh Thới Thuận
 9. Xã Trung Bình
 10. Xã Viên An
 11. Xã Viên Bình

Lời kết

Danh sách những thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh, phường xã và thị xã của Sóc Trăng được Bankervn tổ hợp kể từ cổng vấn đề của tỉnh, wikipedia và những tư liệu địa lý đáng tin tưởng. Mọi góp sức về nội dung phấn khởi lòng gửi về email: [email protected]