số từ 1 đến 10

Trong tiếng Anh sở hữu số kiểm đếm (cardinal numbers) và số trật tự (ordinal numbers) được dùng nhiều. Vậy các bạn vẫn tình huống nào là nên sử dụng số kiểm đếm, tình huống nào là nên sử dụng số trật tự ko. Trong nội dung bài viết này English4u tiếp tục reviews cho tới chúng ta số kiểm đếm nhập giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10 và những tình huống dùng số kiểm đếm.

so-dem-trong-tieng-anh-tu-1-den-10

Bạn đang xem: số từ 1 đến 10

Số kiểm đếm nhập giờ đồng hồ Anh phát âm như vậy nào?

 1. Số kiểm đếm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10

- 1: one /wʌn/

- 2: two /tuː/

- 3: three /θriː/

- 4: four /fɔː(r)/

- 5: five /faɪv/

- 6: six /sɪks/

- 7: seven /ˈsevn/

- 8: eight /eɪt/

- 9: nine /naɪn/

- 10: ten /ten/

Xem cơ hội phát âm số kiểm đếm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10 qua loa đoạn phim sau:

2. Các tình huống dùng số kiểm đếm nhập giờ đồng hồ Anh

2.1. Số kiểm đếm dùng để làm kiểm đếm số lượng

Ex:

- I have thirteen books: Tôi sở hữu 13 quyển sách

Xem thêm: nguyên nhân gây tai nạn giao thông

- There are ten people in the room: Có 10 người nhập phòng

- I have two sisters: Tôi sở hữu nhị u.

- There are thirty-one days in May: Có phụ vương mươi kiểu mẫu ngày nhập mon năm.

2.2. Dùng số tối Lúc mong muốn nói tới tuổi

Ex:

- I am fifty years old: Tôi 50 tuổi

- I am twenty-three years old: Tôi 23 tuổi hạc.

- My sister is twenty-one years old: Em gái tôi 21 tuổi hạc.

so-dem-trong-tieng-anh-tu-1-den-10

Luyện cơ hội phân phát âm đích của số kiểm đếm nhập giờ đồng hồ Anh

2.3. Khi mong muốn nói tới số năng lượng điện thoại

Ex:

- My phone number is two-six-three, three-eight-four-seven. (263-3847): Số Smartphone của tôi là 263-3847.

2.4. Cho biết năm sinh

Ex:

- She was born in nineteen eighty-nine: Cô ấy sinh vào năm 1989.

- America was discovered in fourteen ninety-two: Châu Mỹ được phân phát hiện tại năm 1492.

Xem thêm: trường đại học quảng bình

Từ năm 2000 tất cả chúng ta nên thưa two thousand (2000), two thousand and one (2001)…

Số kiểm đếm nhập giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 10 ko hề trở ngại nên ko nào là. Quan trọng là các bạn nên phân phát âm đích nhằm người nghe hiểu rõ những gì các bạn thưa, tách biểu hiện hiểu sai ý mong muốn biểu đạt nhé.

Ngoài rời khỏi, những chúng ta có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những bài học kinh nghiệm về phát âm giờ đồng hồ Anh bên trên trang English4u – trang học tập giờ đồng hồ Anh trực tuyến lớn số 1 nước Việt Nam nhằm rèn luyện hằng ngày tận nơi nhé.