số lượng phân tử trong tệp

A. Không được to hơn 128.

Bạn đang xem: số lượng phân tử trong tệp

B. Không được to hơn 255.

C. Phải được khai báo trước.

Xem thêm: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được ancol metylic

D. Không số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa.

Câu chất vấn nằm trong đề ganh đua sau. Quý khách hàng vẫn muốn ganh đua thử?

Xem thêm: thể tích hình chóp đều

Bài tập dượt trắc nghiệm 15 phút Bài 14: Kiểu tài liệu tệp - CHƯƠNG V: TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP - Tin học tập 11 - Đề số 1

Một số thắc mắc không giống nằm trong bài bác ganh đua.

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể các bạn quan hoài.