số bị chia là gì

Trong công tác Toán lớp 3, nối tiếp những bài học kinh nghiệm về bảng cửu chương tất cả chúng ta nằm trong cho tới với cùng 1 nội dung cực kỳ thú vị vô luật lệ phân chia, này đó là tìm số bị phân chia, lần số chia. Vậy muốn tìm số bị phân chia, số phân chia tớ thực hiện thế nào? Hãy nằm trong Apanda lần hiểu về phong thái lần số bị phân chia, số phân chia và giải bài bác tập dượt SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Những kỹ năng và kiến thức cần thiết vô bài học kinh nghiệm này con cái cần thiết tóm được:

Bạn đang xem: số bị chia là gì

  • Tên gọi những bộ phận vô luật lệ phân chia.
  • Tìm số bị phân chia, lần số phân chia vô luật lệ phân chia không còn.

Xem thêm


2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập dượt trang 41 – Tìm số bị phân chia, số chia

Bài 1 trang 41

Phương pháp giải:

a) Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

b) Muốn lần số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang lại thương.

Lời giải:

a) ? : 6 = 7

7 × 6 = 42.

Vậy tớ điền số 42 vô dù trống rỗng.

? : 4 = 8

8 × 4 = 32.

Vậy tớ điền số 32 vô dù trống rỗng.

? : 3 = 18

18 × 3 = 54.

Vậy tớ điền số 54 vô dù trống rỗng.

b) 24 : ? = 6

24 : 6 = 4.

Vậy tớ điền số 4 vô dù trống rỗng.

40 : ? = 5

40 : 5 = 8.

Vậy tớ điền số  8 vào dù trống rỗng.

28 : ? = 4

28 : 4 = 7.

Vậy tớ điền số 7 vô dù trống rỗng.

Bài 2 trang 41

Phương pháp giải:

– Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

– Muốn lần số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang lại thương.

Lời giải:

Số bị chia 50 28 24 35 45
Số chia 5 4 4 7 5
Thương 10 7 6 5 9

Bài 1 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải:

Bài 2 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Số đĩa xếp được = Số trái ngược cam với toàn bộ : Số trái ngược cam bên trên từng đĩa

Tóm tắt:

Có: 35 trái ngược cam

Mỗi đĩa: 5 quả

Số đĩa: …?

Lời giải:

Xếp được số đĩa cam là

35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa


3. VỞ BT KẾT NỐI: bài bác tập dượt trang 36 – Tìm số bị phân chia, lần số chia

Bài 1 trang 36

Phương pháp giải:

  1. Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số chia
  2. Muốn lần số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang lại thương

Lời giải:

a) ….. : 4 = 9

9 x 4 = 36

Vậy số cần thiết điền vô dù trống rỗng là 36

….. : 7 = 5

5 x 7 = 35

Vậy số cần thiết điền vô dù trống rỗng là 35

….. : 8 = 6

6 x 8 = 48

Vậy số cần thiết điền vô dù trống rỗng là 48

b) 18 : …… = 2

18 : 2 = 9

Vậy số cần thiết điền vô dù trống rỗng là 9

42 : ….. = 7

42 : 7 = 6

Vậy số cần thiết điền vô dù trống rỗng là 6

40 : ….. = 8

40 : 8 = 5

Vậy số cần thiết điền vô dù trống rỗng là 5

Bài 2 trang 36

Phương pháp giải:

Xem thêm: cô tô thuộc tỉnh nào

– Muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số chia

– Muốn lần số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang lại thương

Lời giải:

Bài 3 trang 36

Phương pháp giải:

Số thuyền chở khách hàng du ngoạn = Số khách hàng du ngoạn cút tham lam quan liêu : Số khách hàng bên trên từng thuyền

Tóm tắt:

6 khách: 1 thuyền

30 khách: ? thuyền

Lời giải:

Số thuyền chở khách hàng du ngoạn là:

30 : 6 = 5 (thuyền)

Đáp số: 5 thuyền

Bài 4 trang 36

Phương pháp giải:

Từ những số vẫn mang lại viết lách những luật lệ nhân và luật lệ phân chia phù hợp.

Lời giải:

Ta lập được những luật lệ nhân và luật lệ phân chia như sau:

7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

35 : 5 = 7

35 : 7 = 5


4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập dượt trang 80 – Tìm số bị phân chia, lần số chia

Bài 3 trang 80

Phương pháp giải:

– Trong luật lệ phân chia không còn, mong muốn lần số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

– Trong luật lệ phân chia không còn, mong muốn lần số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang lại thương.

Lời giải:

a) b) c)
? : 5 = 30 24 : ? = 4 ? : 2 = 321
30 × 5 = 150 24 : 4 = 6 321 × 2 = 642
? : 4 = 11 69 : ? = 3 884 : ? = 2
11 × 4 = 44 69 : 3 = 23 884 : 2 = 442

Bài 4 trang 80

Phương pháp giải:

Số cây cần thiết lấy = số kilomet từng luống × số luống.

Tóm tắt:

Mỗi luống: 12 cây

8 luống: … ? cây

Lời giải:

Số cây chưng Năm cần thiết lấy là:

12 × 8 = 96 (cây)

Đáp số: 96 cây.

Luyện tập dượt công cộng trang 81, 82

Xem thêm: Giải bài bác tập dượt rèn luyện công cộng bên trên phía trên »


5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập dượt trang 18 – Tìm số bị phân chia, lần số chia

Bài 1 trang 18 – Thực hành

Tìm số bị phân chia.

a) ..?.. : 8 = 2

b) ..?.. : 9 = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải:

a) ..?.. : 8 = 2

2 × 8 = 16

b) ..?.. : 9 = 5

5 × 9 = 45

Bài 2 trang 18 – Thực hành

Tìm số phân chia.

a) 18 : ..?.. = 2

b) 25 : ..?.. = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang lại thương.

Lời giải:

a) 18 : ..?.. = 2

18 : 2 = 9

b) 25 : ..?.. = 5

25 : 5 = 5

Bài 1 trang 18 – Luyện tập

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số hàng tớ lấy số chúng ta với toàn bộ phân chia mang lại số người tiêu dùng mỗi hàng.

– Muốn tìm số người tiêu dùng mỗi hàng tớ lấy số chúng ta với toàn bộ phân chia mang lại số hàng.

– Muốn tìm số chúng ta với toàn bộ tớ lấy số người tiêu dùng mỗi hàng nhân với số hàng.

Lời giải:

Xem thêm: khẩu phần ăn là gì

Em thực hiện được những gì trang 19,20

Xem thêm: Giải bài bác tập dượt em thực hiện được những gì trang 19, trăng tròn bên trên phía trên »

Trên đó là tổ hợp kỹ năng và kiến thức và bài bác tập dượt về tìm số bị phân chia, lần số chia  – Toán lớp 3. Ba u và những con cái hãy nhờ rằng theo đòi dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm thú vị và hữu dụng không giống vô công tác lớp 3 nhé!

Đăng nhập